Am-gm là gì

Present Over Perfect: Leaving Behind Frantic for a Simpler, More Soulful Way of Living Shauna Niequist


Bạn đang xem: Am-gm là gì

*

*

*

*Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Live Stream Facebook Trên Máy Tính, Điện Thoại Đơn Giản

*

Girl, Wash Your Face: Stop Believing the Lies About Who You Are so You Can Become Who You Were Meant khổng lồ Be Rachel Hollis
Boundaries Updated & Expanded Edition: When to lớn Say Yes, How to lớn Say No To Take Control of Your Life Henry Cloud
Own It All: How lớn Stop Waiting for Change và Start Creating It. Because Your Life Belongs khổng lồ You. Andrea Isabelle Lucas


Xem thêm: Công Dụng, Cách Ngâm Táo Mèo Với Đường & Mật Ong, Cách Ngâm Rượu Táo Mèo Ngon Theo Công Thức Chuẩn

Bat dang thuc amgm

1. CÁC ĐẠI LƯỢNG TRUNG BÌNH CỦA CÁC SỐ KHÔNG BẤT ĐẲNG THỨC AM − GM A. KIẾN THỨC CƠ BẢN ÂM I. CÁC ĐẠI LƯỢNG TRUNG BÌNH CỦA HAI SỐ KHÔNG ÂM · Với nhị số không âm a, b. Kí hiệu: A = a + b là mức độ vừa phải cộng của nhì số a, b.  2  G = ab là mức độ vừa phải nhân của hai số a, b.  Q = a + b là vừa phải toàn phương của hai số a, b. 2 2 2  2 H 1 1 a b = + là vừa đủ cân bằng của hai số dương a, b.. Ta có bất đẳng thức Q ³ A ³ G ³ H.  Chứng minh: Từ ( )2 a - b ³ 0 Þa - 2 ab + b ³ 0 Þ a + b ³ ab tốt A ³ G (1) 2 ( a -b ) 2 ³ 0Þa2 - 2ab + b2 ³ 0Þa2 + b2 ³ 2ab ( ) 2 2 tuyệt Þ 2 a 2 + b 2 ³ ( a + b ) 2 Þ a + b ³ a + b tuyệt Q ³ A (2) 2 2 Mặt khác 2 æ ö çç - ¸¸ ³ Þ + ³ Þ ³ è ø + 1 1 0 1 1 2 2 ab 1 1 a b a b ab a b tuyệt G ³ H (3) Kết hòa hợp (1), (2), (3) ta có Q ³ A ³ G ³ H. Dấu “=” trong các bất đẳng thức này đầy đủ xảy ra Lúc a = b. · Mlàm việc rộng lớn ra mang lại n số không âm 1 2 3 , , ,..., n a a a a ta cũng có: 1 2 3 ... n A a a a a = + + + + là mức độ vừa phải cộng của n hàng đầu 2 3 , , ,..., n a a a a . n 1 2 3n ... n G = a a a a là vừa đủ nhân của n số 1 2 3 , , ,..., n a a a a . 2 2 2 2 1 2 3 ... n Q a a a a = + + + là vừa đủ toàn phương thơm của n số 1 2 3 , , ,..., n a a a a . n 1 1 1 1 1 2 3 n H n a a a a = + + + ´´´+ là vừa phải ổn định của n số dương 1 2 3 , , ,..., n a a a a . Ta cũng có bất đẳng thức Q ³ A ³ G ³ H. Dấu “=” xẩy ra lúc một 2 3 ... n a = a = a = = a .

Chuyên mục: Kiến thức