Ancol Bậc 1 Là Gì

Ancol. Khái niệm về Ancol, danh pháp, đặc thù đồ vật lí, tính chất hóa học của Ancol. Điều chế với phân biệt Ancol
*

Lý ttiết Ancol


I. ĐỊNH NGHĨA

- Ancol là đều phù hợp hóa học hữu cơ vào phân tử bao gồm cất đội -OH liên kết với nguyên tử C no (C sp3) của nơi bắt đầu hiđrocacbon.

Bạn đang xem: Ancol bậc 1 là gì

*

- Ancol là thành phầm thu được Lúc sửa chữa thay thế nguyên ổn tử H liên kết với C sp3vào hiđrocacbon bởi nhóm -OH. - Công thức tổng quát của ancol: + CxHyOz(x, y, z thuộc N*; y chẵn; 4 ≤y ≤2x + 2; z ≤x): thường được sử dụng khi viết phản bội ứng cháy. + CxHy(OH)zgiỏi R(OH)z: hay được sử dụng khi viết làm phản ứng xảy ra sinh hoạt nhóm OH. + CnH2n+2-2k-z(OH)z(k = số links p + số vòng; n, zlà các số tự nhiên; z ≤n): thường dùng khi viết phản nghịch ứng cộng H2, cùng Br2, lúc biết rõ số chức, no hay là không no… - Độ ancol là % thể tích của C2H5OH nguim chất trong hỗn hợp C2H5OH - Lần ancol là số team OH gồm trong phân tử ancol. - Bậc ancol là bậc của nguyên ổn tử C link cùng với đội OH.

II. DANH PHÁP

1. Tên cầm thế

Tên sửa chữa = Tên hiđrocacbon tương xứng + số chỉ địa chỉ team OH + ol

2. Tên thường

Tên thường xuyên = ancol (rượu) + Tên cội hiđrocacbon + ic Crúc ý:Một số ancol mang tên riêng biệt yêu cầu nhớ:

CH2OH-CH2OH Etilenglicol CH2OH-CHOH-CH2OH Glixerin (Glixerol) CH3-CH(CH3)-CH2-CH2OH Ancol isoamylic

III. TÍNH CHẤT VẬT LÍ

1. Trạng thái

Từ C1cho C12là hóa học lỏng, từ bỏ C13trsinh hoạt lên là hóa học rắn.

2. Nhiệt độ sôi

- So với những chất bao gồm M tương đương thì ánh sáng sôi của:Muối > Axit > Ancol > Anđehit > Hiđrocacbon, ete và este... - Giải thích: nhiệt độ sôi của một hóa học hay dựa vào vào các yếu hèn tố: + M: M càng to thì ánh nắng mặt trời sôi càng tốt. + Độ phân cực của liên kết: link ion > link cùng hóa trị gồm cực > liên kết cộng hóa trị ko rất. + Số links hiđro: càng các liên kết H thì nhiệt độ sôi càng cao. + Độ bền của link hiđro: link H càng bền thì ánh sáng sôi càng cao.

3. Độ tan

- Ancol có một, 2, 3 nguyên tử C trong phân tử rã vô hạn nội địa. - Ancol bao gồm càng các C, độ tung nội địa càng sút bởi tính kị nước của cội hiđrocacbon tăng.

IV. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC

1. Phản ứng cùng với sắt kẽm kim loại kiềm

R(OH)z+ zNa →R(ONa)z+ z/2H2 R(ONa)z: Natri ancolat rất dễ bị tbỏ phân vào nước: R(ONa)z+ zH2O →R(OH)z+ zNaOH Crúc ý: - Trong bội phản ứng của ancol với Na:

mbình Natăng= mAncol- mH2= nAncol.(MR+ 16z). mbình Ancoltăng= mNa- mH2= nAncol.22z.

- Nếu đến dung dịch ancol bội phản ứng cùng với Na thì bên cạnh phản nghịch ứng của ancol còn tồn tại làm phản ứng của H2O với Na. - Số đội chức Ancol = 2.nH2/ nAncol.

Xem thêm: Bộ Xử Lý Cpu Intel® Pentium® G2020 2030 I3, Nơi Bán Bộ Vi Xử Lý

2. Phản ứng cùng với axit

a. Với axit vô cơ HX CnH2n+2-2k-z(OH)z+ (z + k) HX →CnH2n + 2 - zXz + k →số nguyên tử X bằng tổng cộng đội OH với số links pi.

*

b. Với axit hữu cơ (phản bội ứng este hóa)

ROH + R’COOH ↔R’COOR + H2O yR(OH)x+ xR’(COOH)y↔ R’x(COO)xyRy+ xyH2O

Crúc ý: - Phản ứng được triển khai vào môi trường thiên nhiên axit và nấu nóng. - Phản ứng có tính thuận nghịch nên chăm chú mang đến chuyển dời thăng bằng.

3. Phản ứng bóc tách nước (đề hiđrat hóa)

a. Tách nước từ 1 phân tử ancol tạo nên anken của ancol no, đối kháng chức, mạch hngơi nghỉ.

CnH2n+1OH →CnH2n+ H2O (H2SO4sệt, >1700C)

Điều kiện của ancol tsay mê gia làm phản ứng: ancol có Hα. Chụ ý: - Nếu ancol no, đơn chức mạch hở không bóc tách nước chế tạo anken thì Ancol kia không có Hα(là CH3OH hoặc ancol nhưng nguim tử C links cùng với OH chỉ links với C bậc 3 khác). - Nếu một ancol tách nước tạo thành tất cả hổn hợp các anken thì sẽ là ancol bậc cao (bậc II, bậc III) với mạch C ko đối xứng qua C liên kết với OH. - phần lớn ancol bóc nước tạo thành một anken thì xẩy ra những kỹ năng sau: + Có ancol ko bóc tách nước. + Các ancol là đồng phân của nhau. - Sản phđộ ẩm chủ yếu trong quá trình tách bóc nước theo phép tắc Zaixep. - Khi giải bài bác tập bao gồm liên quan mang đến phản ứng bóc nước buộc phải nhớ:

mAncol= manken+ mH2O+ mAncol dư nancol bội phản ứng= nanken= nnước

- Các bội nghịch ứng tách bóc nước sệt biệt:

CH2OH-CH2OH →CH3CHO + H2O CH2OH-CHOH-CH2OH→CH2=CH-CHO + 2H2O

b. Tách nước từ bỏ 2 phân tử ancol chế tạo ra ete

ROH + ROH→ROR + H2O (H2SO4đặc; 1400C) ROH + R’OH→ROR’ + H2O (H2SO4đặc; 1400C)

Chụ ý: - Từ n ancol khác nhau lúc tách VN nhận được n.(n + 1)/2 ete trong các số ấy bao gồm n ete đối xứng. - Nếu tách bóc nước chiếm được các ete bao gồm số mol bằng nhau thì những ancol tsay đắm gia phản nghịch ứng cũng có số mol đều bằng nhau với nAncol= 2.nete= 2.nH2Ovà nAncol= mete+ nH2O+ mAncol dư.

4. Phản ứng oxi hóa

a. Oxi hóa hoàn toàn

CxHyOz+ (x + y/4 - z/2)O2→xCO2+ y/2H2O

Chú ý: - Phản ứng đốt cháy của ancol tất cả Điểm sáng tựa như bội nghịch ứng đốt cháy hiđrocacbon khớp ứng. + Nếu đốt cháy ancol mang đến nH2O> nCO2→ancol lấy đốt cháy là ancol no với nAncol= nH2O- nCO2. + Nếu đốt cháy ancol đến nH2O> 1,5.nCO2→ancol là CH3OH. Chỉ có CH4cùng CH3OH có đặc thù này (ko đề cập amin). - Khi đốt cháy 1 đúng theo hóa học cơ học X thấy nH2O> nCO2→hóa học đó là ankan, ancol no mạch hở hoặc ete no mạch hsinh hoạt (thuộc gồm bí quyết CnH2n+2Ox). b. Oxi hóa không trọn vẹn (bội phản ứng với CuO hoặc O2tất cả xúc tác là Cu) - Ancol bậc I + CuO chế tác anđehit:

RCH2OH + CuO→RCHO + Cu + H2O

- Ancol bậc II + CuO tạo ra xeton:

RCHOHR’ + CuO→RCOR’ + Cu + H2O

- Ancol bậc III không xẩy ra oxi hóa bởi CuO. Crúc ý:

mchất rắngiảm= mCuOphản nghịch ứng- mCutạo thành thành= 16.nAncolsolo chức.

5. Phản ứng riêng rẽ của một số trong những nhiều loại ancol

- Ancol etylic CH3CH2OH:

C2H5OH + O2→CH3COOH + H2O (men giấm) 2C2H5OH→CH2=CH-CH=CH2+ 2H2O + H2(Al2O3, ZnO, 4500C)

- Ancol không no tất cả bội phản ứng nlỗi hidrocacbon khớp ứng ví dụ: alylic CH2= CH - CH2OH

CH2=CH-CH2OH + H2→CH3-CH2-CH2OH (Ni, t0) CH2=CH-CH2OH + Br2→CH2Br-CHBr-CH2OH 3CH2=CH-CH2OH + 2KMnO4+ 4H2O→3C3H5(OH)3+ 2KOH + 2MnO2

- Ancol nhiều chức bao gồm các team OH ngay lập tức kề: tạo nên dung dịch màu xanh lá cây lam với Cu(OH)2ngơi nghỉ ánh nắng mặt trời thường:

2R(OH)2+ Cu(OH)2→2Cu + 2H2O

- Một số trường thích hợp ancol không bền: + Ancol có đội OH liên kết với C nối đôi chuyển vị thành anđehit hoặc xeton:

CH2=CH-OH→CH3CHO CH2=COH-CH3→CH3-CO-CH3

+ Ancol bao gồm 2 đội OH thuộc tích hợp 1 ngulặng tử C bị bóc nước tạo ra anđehit hoặc xeton:

RCH(OH)2→RCHO + H­2O HO-CO-OH→H2O + CO2 RC(OH)2R’→RCOR’ + H2O

+ Ancol có 3 team OH cùng đã tích hợp 1 nguyên ổn tử C bị tách nước tạo thành axit:

RC(OH)3→RCOOH + H2O

V. ĐIỀU CHẾ

1. Tdiệt phân dẫn xuất halogen

CnH2n+2-2k-xXx+ xMOH→CnH2n+2-2k-x(OH)x+ xMX

2. Cộng nước vào anken chế tác ancol no, đối kháng chức, mạch hở

CnH2n+ H2O→CnH2n+1OH (H+) Phản ứng tuân theo quy tắc cộng Maccopnhicop yêu cầu nếu anken đối xứng thì bội phản ứng chỉ chế tạo thành 1 ancol.

3. Thủy phân este trong môi trường kiềm

RCOOR’ + NaOH→RCOONa + R’OH

4. Cộng H2vào anđehit hoặc xeton

RCHO + H2→RCH2OH (Ni, t0) RCOR’ + H2→RCHOHR’ (Ni, t0)

5. Oxi hóa hợp hóa học bao gồm nối đôi bằng dung dịch KMnO4

3CH2=CH­2+ 2KMnO4+ 4H2O→3CH2OH-CH2OH + 2KOH + 2MnO2

6. Phương thơm pháp riêng điều chế CH3OH

CH4+ H2O→CO + 3H2 CO + 2H2→CH3OH (ZnO, CrO3, 4000C, 200atm) 2CH4+ O2→2 CH3OH (Cu, 2000C, 100 atm)

7. Phương thơm pháp pha chế C2H5OH

- Lên men tinc bột:

(C6H10O5)n→C6H12O6→ C2H5OH

*

Các bội phản ứng vắt thể:

(C6H10O5)n+ nH2O→ nC6H12O6 C6H12O6→ 2C2H5OH + 2CO2(men rượu)

- Hidrat hóa etilen, xúc tác axit:

C2H4+ H2O→ C2H5OH

Đây là các phương thức pha chế ancol etylic trong công nghiệp.

VI. NHẬN BIẾT