Brothers nghĩa là gì trong tiếng anh?

anh em·anh trai·đạo hữu·huynh đệ·bạn đồng sự·chúng ta cùng nghề·bạn đồng ngũ·anh/em trai·phiên âm

*


“It is a humbling experience lớn come here và spend time listening to instruction,” Brother Swingle said, adding: “You go away from here much better equipped khổng lồ magnify Jehovah.”
Anh Swingle nói: “Đến trên đây và quăng quật thời giờ đồng hồ ra nghe giảng là một tay nghề làm cho chúng ta khiêm nhường. Lúc bong khỏi vị trí trên đây, các bạn được thứ tốt hơn các nhằm tôn mammasfigata.comnh Đức Giê-hô-va”.

Bạn đang xem: Brothers nghĩa là gì trong tiếng anh?


After one brother lost his wife in death & he faced other painful circumstances, he said: “I learned that we cannot choose our tests, neither their time nor their frequency.
Sau Khi bà xã của một anh chết thật và anh đương đầu cùng với hầu hết thực trạng khổ cực khác, anh nói: “Tôi học tập được rằng bọn họ quan trọng sàng lọc loại thách thức nào mình cần chịu đựng, cũng giống như thời gian hoặc chu kỳ xảy mang lại.
Brothers & sisters, the First Presidency has issued the following report concerning the growth & status of the Church as of December 31, 2002:
Thưa những Anh Chị Em, Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn vẫn công bố bản báo cáo sau đây liên quan đến sự lớn mạnh với hiện trạng của Giáo Hội tính cho ngày 31 mon 12 năm
13 After hearing a talk at a circuit assembly, a brother & his fleshly sister realized that they needed lớn make adjustments in the way they treated their mother, who lived elsewhere and who had been disfellowshipped for six years.
13 Sau mặc nghe một bài giảng tại hội nghị vòng quanh, một anh với bạn chị ruột của mình nhận thấy rằng chúng ta cần được kiểm soát và điều chỉnh giải pháp đối xử với những người mẹ sinh sống riêng biệt ngơi nghỉ địa điểm khác đã trở nên khai trừ sáu năm.
18 So Moses went baông xã lớn Jethʹro his father-in-law+ and said to him: “I want to go, please, & return to lớn my brothers who are in Egypt to lớn see whether they are still alive.”
18 Vậy, Môi-se quay về với phụ vương bà xã mình là Giê-trô+ cùng nói: “Thưa phụ vương, con ước ao trsống về cùng anh em bé tại Ai Cập để thấy họ còn sống tuyệt không”.
“Consider it all joy, my brothers, when you meet with various trials, knowing as you bởi vì that this tested unique of your faith works out endurance.”—JAMES 1:2, 3.
“Hỡi đồng đội, hãy coi sự thử-thách trăm bề thoạt mang lại mang đến anh em nlỗi là điều vui-mừng trọn-vẹn, vày biết rằng sự thử-thách đức-tin bạn bè sanh ra sự nhịn-nhục” (GIA-CƠ 1:2, 3).
4:4-6) Jehovah’s spirit and blessings are linked lớn the one association of brothers that God is using.
My brothers and sisters, I know you will agree with me that this has been a most inspiring conference.
Thưa các anh chị em, tôi biết các anh mẹ đã đồng ý với tôi rằng đó là một đại hội đưa về các chạm màn hình nhất.

Xem thêm: The Sarawak Government Gazette, Đi Hongkong Nên Chọn Khách Sạn Ở Khu Nào


In the late 1970s, Warner Brothers acquired the option to make a film based on the book, but no screenplay was ever accepted.
Vào cuối thập niên 1970, Warner Brothers giành được quyền làm phim dựa vào cuốn sách, nhưng lại không có kịch bản như thế nào được chấp thuận.
Someday all who live sầu on earth will be brothers và sisters, united in worship of the true God & Father of all.
Một ngày làm sao kia tất cả những người dân sinh sống bên trên đất sẽ là anh chị em với nhau, hòa hợp tuyệt nhất vào sự thờ phượng Đức Chúa Ttách thiệt với là Cha của mọi fan.
Known as the unofficial national anthem of the Isle of Man, the brothers performed the tuy vậy during their world tour lớn reflect their pride in the place of their birth.
Bài hát này được nghe biết như là quốc ca ko chính thức của Đảo Man, và ban nhạc biểu đạt bài bác hát này vào tour lưu diễn trên toàn thế giới nhằm đề đạt niềm tự hào của mình về nơi bố anh em đã có được hình thành.
Hence, Paul’s final exhortation to the Corinthians is as appropriate today as it was two thous& years ago: “Consequently, my beloved brothers, become steadfast, unmovable, always hamammasfigata.comng plenty to vì chưng in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in connection with the Lord.”—1 Corinthians 15:58.
Vì vậy, lời khuyên cuối cùng của Phao-lô cho tất cả những người Cô-rinh-sơn thích hợp cho ngày này cũng tương tự cho hai ngàn năm kia đây: “Vậy, hỡi anh em yêu-lốt của mình, hãy vững-tiến thưởng chớ rúng-hễ, hãy làm cho công-câu hỏi Chúa bí quyết dư-dật luôn luôn, bởi vì biết rằng công-cực nhọc của bạn bè trong Chúa chẳng đề xuất là vô-ích đâu” (1 Cô-rinh-tô 15:58).
Brothers and sisters, the First Presidency has issued the following report concerning the growth and status of the Church as of December 31, 2004:
Thưa các anh bà mẹ, Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn đang công bố bản báo cáo tiếp sau đây liên quan tới mammasfigata.comệc lớn mạnh cùng hiện trạng của Giáo Hội tính mang lại ngày 31 mon Mười Hai năm 2004:
He inmammasfigata.comted a less-active brother in the ward, Ernest Skinner, to assist in activating the 29 adult brethren in the ward who held the office of teacher in the Aaronic Priesthood and khổng lồ help these men and their families get to the temple.
Anh mời một nam tín hữu kỉm tích cực trong tiểu giáo khu thương hiệu là Ernest Skinner, để prúc góp vào vấn đề mang 29 bằng hữu thành niên trong đái lãnh thổ mà lại sở hữu chức phẩm thầy giảng trong Chức Tư Tế A Rôn trở lại chuyển động tích cực và lành mạnh và sẽ giúp những bằng hữu này và mái ấm gia đình của họ được đi đền rồng thờ.

Xem thêm: Sms Brandname Là Gì ? Giải Pháp Mobile Marketing Hiệu Quả Hiện Nay


Miceli tulặng bố rằng sẽ là chi phí bà mượn trường đoản cú anh (em) trai của bản thân để gia công chi phí trả trước vào một cuộc giao thương bất động sản.

Chuyên mục: Kiến thức