Cách add preset vào camera raw

Có rất nhiều cách tạo nên Folder Prephối vào Camera Raw, góp thống trị Prephối Gọn gàng hơn. Mình xin chia sẻ cách dễ nhất, ko đi sâu vào vào thỏng mục. Ai cũng làm cho được.