Cách làm powerpoint 2013 đẹp

Nói cho ứng dụng PowerPoint thì các bạn thường xuyên suy nghĩ ngay mang lại những bài xích bộc lộ đúng không? Chuẩn cơm trắng bà mẹ mấy rồi