Cách phát âm các từ trong tiếng anh

Những bài tập ngữ âm luôn là thử thách đối với các bạn học sinh cơ mà nó lại chiếm phần một phần điểm không hề bé dại vào bài thi Tiếng Anh trung học phổ thông Quốc Gia. Để chuẩn bị xuất sắc mang đến bài thi Tiếng Anh nghỉ ngơi kì thi này, quanh đó bài toán nắm rõ từ bỏ vựng, cách làm cho bài bác tập ngữ pháp, Việc nắm vững phương pháp làm các dạng bài tập ngữ âm (bao gồm phát âm cùng trọng âm) cũng khá đặc trưng để giúp đỡ bạn đạt điểm cao đấy!
*

/i:/ Hầu hết những chữ được viết bên dưới dạng ee (meet), ea (meat), e-e (scene),..

Bạn đang xem: Cách phát âm các từ trong tiếng anh

NGOẠI TRỪ: e (me), ie (piece) vạc âm là /i:/


/æ/ Các chữ được viết là a

NGOẠI TRỪ: Trường vừa lòng sau a tất cả r – sau r không phải là một nguyên âm.

Chữ a vào ask, path, aunt lại được phân phát âm là /a:/

/ai/

+Hầu không còn những chữ được viết là i-e (smile), ie (die), y (cry). Một số chữ viết là igh (high), uy (buy) cũng khá được phân phát âm là /ai/ tuy nhiên không nhiều.

NGOẠI TRỪ: Riêng các tự fridge, thành phố, friend ko được phát âm là /ai/.

/i/ Hầu hết các chữ được viết là i (win), đôi lúc y cũng khá được vạc âm nlỗi trên

NGOẠI TRỪ: Trường phù hợp sau i tất cả r – sau r không hẳn là một nguan tâm.

/ə/ Hầu hết những chữ được viết là er hoặc nguyên âm trong số âm tiết không tồn tại trọng âm, ví dụ: teacher, owner...
Chữ u trong giờ đồng hồ Anh có không ít biện pháp vạc âm

+thường thì, chữ u được gọi là /ʌ/

Ví dụ: cup, customer, cut,...

+Chữ u thường xuyên được gọi /ʊ/ trường hợp sau nó là ll, sh với tch

Ví dụ: pull, full, bull,...

+Chữ u thường xuyên được phát âm là /aɪ/ khi nó đứng trước y

Ví dụ: buy, guy,...

+Chữ u cũng thường được phát âm là /ju:/ Lúc nó đứng trước e, el, se, sic, te, w

Ví dụ: đáng yêu, computer, music,...

+Chữ uđược phát âm là /u:/khi nó đứng trước ca, be, ce, de, e, i, ne, o

Ví dụ: fruit, blue, rude,...

+Chữ u được hiểu là /ɜ:/ khi nó đứng trước chữ r

Ví dụ: burn, murder, occur

 /ɜ:/ Âm này thuộc các ngôi trường thích hợp sau: ir (bird), er (her), ur (hurt).

+ ar: hay được phạt âm thành /ɜ:/ ở phần lớn từ bao gồm đội -ear trước prúc âm ( VD: earth) hoặc giữa các prúc âm (VD: learn )

+ er: được phân phát âm thành /ɜ:/ với phần lớn từ đi trước phụ âm( VD: err), hoặc giữa những phụ âm( VD: serve)

+ ir: được phân phát âm thành /ɜ:/ cùng với đông đảo trường đoản cú tất cả tận cùng bằng -ir (VD: stir )xuất xắc -ir + phú âm (VD: girl )

+ or : được phạt ama thành /ɜ:/ với hồ hết từ bỏ cơ mà -or đi sau w và trước phụ âm ( VD: world, worm)

+ ur: được phạt âm thành /ɜ:/ cùng với phần lớn từ tận cùng bằng -ur hoặc -ur + phụ âm ( VD: fur, burn)


 /e/ Chữ e (men) hay ea (death), ie (friend), a (many), ai (said),...

NGOẠI LỆ: a (call), ar (war), au (cause), aw (saw), al (walk), augh (taught), ough (thought), four (four) cũng được vạc âm như trên

 /ɔɪ/ Các vần âm được viết là oy, oi.

Ví dụ: boy, coin...

/ɔ:/ trực thuộc các trường phù hợp sau: or (size, norm).

NGOẠI LỆ: a (call), ar (war), au (cause), aw (saw), al (walk), augh (taught), ough (thought), four (four).

Các chữ cái được viết là ow, ou thường được phạt âm là /əʊ/ hay /aʊ/, mặc dù chúng cũng còn có rất nhiều thay đổi thể vạc âm không giống nữa.

+Đuôi –ate của danh tự với tính từ thường được đọc là /ət/

Ví dụ: Adequate /ˈæd.ə.kwət/

+Đuôi –ate của rượu cồn từ thường xuyên được hiểu là /eɪt/

Ví dụ:

Congratulate /kənˈɡrætʃ.ə.leɪt/

Rotate /rəʊˈteɪt/

Debate /dɪˈbeɪt/

Nguim âm -ea-

+Đa số tự 1 âm máu gọi là /i:/

Ví dụ: mean /miːn/, meat /miːt/, seat /siːt/, cheat /tʃiːt/, feat /fiːt/,…

+Từ 2 âm huyết trlàm việc lên với -ea- dìm trọng âm phát âm là /e/

Ví dụ: feather /ˈfeðər/, leather /ˈleðər/, weather /ˈweðər/,…


Phụ âm thường xuyên sẽ phân phát âm theo đúng âm của chúng trong bảng chữ cái. Tuy nhiên, gồm một số trong những trường phù hợp mà lại những em rất hay "mắc bẫy" của đề. Các em rất cần phải để ý những dạng sau đây:


a) Hai biện pháp gọi của –th

 /θ/ : think, thank, thick, thin, theater, …

LƯU Ý: bath /bɑːθ/, breath /breθ/, cloth /klɒθ/, etc.

/ð/: the, there, this, that, these, those, weather…

LƯU Ý: sunbathe /ˈsʌn.beɪð/, breathe /briːð/, clothes /kləʊðz/, etc.


Cough /kɒf/

Laugh /lɑːf/

Tough /tʌf/

Rough /rʌf/

Enough /ɪˈnʌf/

c) Chữ n

Đôi khi, chữ n hiểu là /n/ Tuy nhiên bao hàm ngôi trường vừa lòng chữ n được phát âm là

/ŋ/

Khi tự bao gồm dạng –nk- , -nc- , -nq-

pinkness /ˈpɪŋknəs/shrink /ʃrɪŋk/sink /sɪŋk/think /θɪŋk/twinkling /ˈtwɪŋklɪŋ/banquet /ˈbæŋkwɪt/conquer/ˈkɑːŋkər/anxiously /ˈæŋkʃəsli/

Trong các từ:

Anxiety /æŋˈzaɪ.ə.ti/Penguin /ˈpeŋɡwɪn/English /ˈɪŋɡlɪʃ/Singer /ˈsɪŋər/


a) Phát âm là /t/ nếu rượu cồn trường đoản cú dứt bằng: /p, k, f, s, sh, ch, gh/.Ví dụ:- Jump ----> jumped- Cook -----> Cooked- Cough -----> Coughed- Kiss -----> kissed- Wash -----> washed- Watch -----> watched

b) Phát âm là /id/ giả dụ hễ tự xong xuôi bởi /d/ hoặc /t/.Ví dụ:- Wait -----> waited- Add -----> added

c) Phát âm là /d/ khi động trường đoản cú ngừng bằng: /b, g, v, đ/th/, z, j/, m, n, ng, l, r/ và tất cả những âm hữu thanh khô.

Xem thêm: Tại Sao Máy Tính Tự Nhiên Mất Tiếng Không Nghe Đượ, Sửa Lỗi Mất Tiếng Của Máy Tính Windows

Ví dụ:- Rub -----> rubbed- drag -----> dragged- Love sầu -----> loved- Bathe ------> bathed- Use ------> Used


CHÚ Ý ở chỗ này âm cuối cùng bắt đầu là đặc biệt chứ đọng không hẳn là chữ cái ngừng.Ví dụ: "fax" dứt bằng chữ "x" tuy nhiên chính là âm /s/"like" dứt bằng văn bản "e" nhưng đó là âm /k/


LƯU Ý 1 số ít từ bỏ chấm dứt bởi -ed được dùng làm tính từ bỏ vạc âm là /Id/: agedblessedcrookeddoggedlearnednakedraggedwickedwretched


Ví dụ:

A. wicked

B. crooked

C. learned

D. worked

Nếu không ghi lưu giữ chú ý trên thì thí sinc sẽ bị mắc bẫy với đã chọn giải đáp C vị nhận định rằng giải đáp A, B, D đuôi “ed” được gọi là /t/, còn đáp án C đuôi “ed” được hiểu là /d/.

Nhưng đáp án của bài bác thi vẫn là D. Vì đáp án A, B, C đuôi “ed” được đọc là /id/, còn lời giải D đuôi “ed” được đọc là /t/.


Kiến thức thêm s với es này bí quyết vạc âm làm thế nào, các bạn học viên lớp IELTS ONLINE của IELTS TUTOR vẫn sai không hề ít, yêu cầu học tập thêm vào cho kĩ


- Nếu tự xong xuôi bởi -s, -ss, -ch, -sh, - x, -z (hoặc -ze), -o, -ge, -ce (chuẩn bị chung shức xin z-ô góp cơm) thì ta phân phát âm là /iz/.Ví dụ: changes; practices (bí quyết viết khác là : practise - vạc âm tương tự) ; buzzes, recognizes


CHÚ Ý: ở chỗ này âm ở đầu cuối bắt đầu là quan trọng đặc biệt chứ chưa phải là vần âm kết thúc.Ví dụ: Với từ bỏ "laugh" xong bởi prúc âm "gh" nhưng lại lại được phiên âm là /la:f/ - gồm xong bởi /f/ nên những khi thêm "s" ta phát âm là /s/ chđọng chưa hẳn là /z/.


“W” câm trước “r” (write, wrong, wright,..) với “h” (who, whom,…)“H” câm: hour, honor, honest, heir, exhaust, ghost, vehicle, rhythm, rhino, cùng các wh-ques (what, when, while, which, where,…)“B” câm lúc sau “m” trước “t”: lamb, comb, limb, tomb, bomb, numb, thumb, plumber, doubt, debt, subtle…“K” câm: thường là “kn” thì k câm: know, knife, knochồng, knight, knee, knit, knob, knot, knaông chồng, knowledge…“T” câm: listen, often, fasten, soften, castle, whistle, bustle, Chrismas,…“D” câm: handsome, handkerchief, Wednesday, sandwich /ˈsæn.wɪdʒ/, (chú ý trường đoản cú sandwich này nha)

"K" câm khi đứng trước N sống đầu từ: knife, knee, know, knochồng, knowledge.

"E" câm Khi đứng cuối một trong những từ, với hay kéo dài âm của nguyên âm: Hope, drive, gave sầu, write, site, grave, bite, hide.

"S" câm: Isl&, isle, aisle, islet.


1. A. heal B. tear C. fear D. ear2. A. break B. heat C. mean D. weave3. A. feet B. sheep C. beer D. fee4. A. great B. repeat C. East D. Cheat

5. A. hall B. charm C. far D. calm6. A. paw B. raw C. war D. car7. A. transport B. afford C. horse D. hose8. A. because B. aunt C. auditory D. automobile9. A. fuel B. blue C. hue D. cue10. A. flew B. few C. crew D. chew11. A. cruise B. build C. bruise D. fruit12. A. tooth B. booth C. good D. soon


Đáp án:1. A. heal /hi:l/ B. tear /tiə/ C. fear /fiə/ D. ear /iə/2. A. break/breik/ B. heat/hi:t/ C. mean/mi:n/ D. weave/wi:v/3. A. feet/fi:t/ B. sheep/ ʃi:p/ C. beer/ /biə/ D. fee/fi:/4. A. great /greit/ B. repeat/ri"pi:t/ C. East/i:st/ D. Cheat/tʃi:t/

5. A. hall /hɔ:l/ B. charm/tʃɑ:m/ C. far/fɑ:/ D. calm /kɑ:m/6. A. paw /pɔ:/ B. raw/rɔ:/ C. war/wɔ:/ D. car/kɑ:/7. A. transport/trænspɔ:t/ B. afford/ə"fɔ:d/ C. horse/hɔ:s/D. hose/houz/8. A. because/bi"kɔz/ B. aunt/ɑ:nt/ C. auditory/"ɔ:ditəri/ D. automobile/"ɔ:təməbi:l/

9. A. Fuel/fjul/ B. blue/bluː/ C. hue/hju/ D. cue/dju/10. A. flew/fluː/ B. few/fju/ C. crew/kruː/ D. chew/tʃuː/.11. A. cruise/kuːs/ B. build/bi:ld/ C. bruise/bruːz/ D.fruit/fruːt/12. A. tooth/tuːθ/ B. booth/buːθ/ C. good/gud/ D. soon/suːn/


a) Với phần đông từ bỏ gồm 2 âm tiết :- Động từ: Trọng âm thường xuyên lâm vào giờ đồng hồ thứ 2.Ví dụ: de"stroy; pe"rmit; sug"gest; ad"vide...

- Danh từ, Tính trường đoản cú , Trạng trường đoản cú : Trọng âm thường rơi vào tình thế giờ đồng hồ đầu tiên.Ví dụ: "doctor, "lovely, "careful...


b) Những từ bỏ bao gồm 3 âm ngày tiết trnghỉ ngơi lên thì trọng âm rơi vào giờ vật dụng 3 từ bỏ nên sang trọng tràiVí dụ: geography -> ge"ography


c) Các trường đoản cú bao gồm tận thuộc là: -tion, -sion, -ity, -ety, -ic, -ical, -ous, -ian, -al thì trọng âm rơi trước hầu hết tự nàyVí dụ: preparation -> prepa"ration...


d) Các từ bỏ có tận cùng là: -ese, -ee, -eer, -oo, -oon, -ique, -ed, -esque thì trọng âm lâm vào đều từ nàyVí dụ: Vietna"mese , employ"ee...


e) Một số chi phí tố và hậu tố ko ảnh hưởng mang đến trọng âm. Lúc đó ta buộc phải xét tới từ gốc: re , dis, un, in, il, yên ổn, ir, ing, ful, ness, less, able, uos, ly, ment...Ví dụ: uncomfortable -> xét từ : comfort ( ném tiền tố "un" với hậu tố "able" ) đấy là tính từ bỏ gồm 2 âm ngày tiết buộc phải trọng âm ngơi nghỉ giờ đầu tiên . => un"comfortable


a) Đối với cồn từ: Các rượu cồn từ bỏ nhỏng happen, open, offer, listen, answer, enter... có trọng âm rơi vào tình thế âm huyết trước tiên.


b) Đối với từ bỏ vừa là danh từ vừa là đụng từ: Những từ bỏ vừa là noun vừa là verb gồm 2 âm tiết thì là noun trọng âm đã rơi vào hoàn cảnh âm đầu còn verb thì rơi vào cảnh âm sau.


c) Đối cùng với tính từ: Tính trường đoản cú ghép 2 từ mà lại trường đoản cú đằng sau là phân từ bỏ II thì trọng âm cũng lâm vào cảnh chính phần PII đó.Ví dụ: bad-"tempered.


e) Đối cùng với những từ bỏ bao gồm tận cùng là -acy, -age, -ate, -ic, -ics,... gồm trọng âm lâm vào âm huyết thứ nhất.

Ví dụ: catholic, lunatic, politics, arabic...

Xem thêm: Hamit Altintop Real Madrid: Did Hamit Altintop Play For Real Madrid In The Champions League


f) Đối với các tự số đếm: dứt bởi "-teen" thì trọng âm rơi vào tình thế "teen"; xong bởi "-ty" thì trọng âm lâm vào âm thứ nhất.Ví dụ: thir"teen - "thirty; fif"teen - fif"ty


cũng có thể đọc thêm hướng dẫn chuyên sâu về trọng âm cơ mà IELTS TUTOR đang khuyên bảo nếu khách hàng như thế nào mong mỏi gọi thiệt kĩ thêm nhé


1. a. generous b. suspicious c. constancy d. sympathy

2. a. acquaintance b. unselfish c. attraction d. humorous

3. a. loyalty b. success c. incapable d. sincere

4. a. carefully b. correctly c. seriously d. personally

5. a. excited b. interested c. confident d. memorable

6. a. organise b. decorate c. divorce d. promise

7. a. refreshment b. horrible c. exciting d. intention

8. a. knowledge b. maximum c. athletics d. marathon

9. a. difficult b. relevant c. volunteer d. interesting

10. a. confidence b. supportive c. solution d. obedient

11. a. whenever b. mischievous c. hospital d. separate

12. a. introduce b. delegate c. marvelous d. currency


Dù ráng dĩ nhiên những phép tắc ra sao, nhưng lại đặc biệt duy nhất vẫn luôn là luyện tập cùng áp dụng bọn chúng. Các chúng ta cũng đừng quên tra tự điển tiếp tục để có thể nhớ tự cùng bí quyết vạc âm nhé! Nếu còn điều gì khác vướng mắc, những chúng ta cũng có thể vướng lại comment dưới nha!


Các khóa huấn luyện IELTS online 1 kèm 1 - 100% khẳng định đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi ko đạt, học lại FREE


*

Almost done…

We just sent you an tin nhắn. Please cliông chồng the liên kết in the gmail to confirm your subscription!


Chuyên mục: Kiến thức