Cấu trúc và cách dùng thì hiện tại đơn (the simple present) chuẩn xác

Có thể nói thì bây giờ đơn là 1 trong những ngữ pháp căn uống phiên bản độc nhất vào giờ đồng hồ anh. Nó được thực hiện khôn xiết phổ cập trong vnạp năng lượng phạm giờ anh. Chính vị sự quan trọng cũng tương tự khoảng đặc trưng của thì bây chừ đối kháng yêu cầu mammasfigata.com đã tổng vừa lòng các kỹ năng và kiến thức quan trọng duy nhất góp các chúng ta cũng có thể nắm rõ cấu tạo ngữ pháp này. Hy vọng bài viết này rất có thể giúp ích mang lại chúng ta.

Bạn đang xem: Cấu trúc và cách dùng thì hiện tại đơn (the simple present) chuẩn xác

1. Định nghĩa thì bây chừ đơn

Thì bây chừ 1-1 (giờ đồng hồ Anh: Simple present hoặc Present simple) là một thì vào tiếng Anh văn minh. Thì này mô tả một hành động phổ biến chung, bao quát lặp đi lặp lại nhiều lần hoặc một thực sự rõ ràng hoặc một hành vi ra mắt vào thời hạn bây giờ.

Download Now: Trọn bộ tài liệu ngữ pháp giờ Anh FREE

2. Cách áp dụng thì bây giờ đơn

Cách dùng thì hiện giờ đơnVí dụ về thì hiện thời đơn
Diễn đạt một kinh nghiệm hoặc hành vi lặp đi lặp lại trong hiện tạiI usually go to lớn bed at 11 p.m. (Tôi thường đi ngủ vào thời gian 11 giờ)

We go to work every day. (Tôi đi làm mỗi ngày)

My mother always gets up early. (Mẹ tôi luôn luôn luôn thức dậy mau chóng.)

Chân lý, sự thật hiển nhiênThe sun rises in the East and sets in the West. (Mặt trời mọc ngơi nghỉ phía đông cùng lặn sinh hoạt phía Tây)

The earth moves around the Sun. (Trái khu đất quay quanh khía cạnh trời)

Sự việc xẩy ra trong tương lai. Cách này hay áp dụng để nói tới thời gian biểu, lịch trình hoặc chiến lược đã có cố định theo thời hạn biểu.The plane takes off at 3 p.m. this afternoon. (Chiếc sản phẩm công nghệ cất cánh hạ cánh dịp 3h chiều nay)

The train leaves at 8 am tomorrow. (Tàu phát xuất dịp 8 giờ chiếu sáng mai.)

Sử dụng vào câu ĐK nhiều loại 1:What will you bởi vì if you fail your exam? (quý khách hàng vẫn làm cái gi nếu bạn trượt kỳ thi này?)
Sử dụng trong một trong những cấu trúc khácWe will wait, until she comes. (Chúng tôi vẫn hóng cho đến khi cô ấy tới)

3. Học tổng thể các thì giờ đồng hồ Anh

Thì hiện thời solo là 1 trong trong những thì cơ phiên bản được sử dụng những độc nhất trong giờ đồng hồ Anh. Học tiếng Anh đặc biệt duy nhất là việc sử dụng thạo được những thì Khi Nghe Nói Đọc Viết. Nếu bạn nghỉ ngơi TPhường. hà Nội cùng ý muốn học lại toàn bộ các kỹ năng và kiến thức căn nguyên giờ Anh về ngữ pháp và trường đoản cú vựng kết hợp với rèn luyện Nghe Nói trong 3 mon thì bạn cũng có thể tìm hiểu thêm suốt thời gian giảng dạy Tiếng Anh cho tất cả những người new bước đầu của Anh Ngữ Jaxtina trên đây

*

4. Công thức thì hiện giờ đơn

Thể

Động tự “tobe”

Động trường đoản cú “thường”

Khẳng định

S + am/are/is + ……

Ex:

I + am;

We, You, They + are He, She, It + is

Ex: I am a student. (Tôi là một trong sinch viên.)

S + V(e/es) + ……I ,We, You, They + V (nguim thể)

He, She, It + V (s/es)

Ex: He often plays soccer. (Anh ấy tiếp tục nghịch trơn đá)

Phủ định

S + am/are/is + not +

is not = isn’t ;

are not = aren’t

Ex: I am not a student. (Tôi không phải là 1 trong sinch viên.)

S + do/ does + not + V(ng.thể) vì chưng not = don’t

does not = doesn’t

Ex: He doesn’t often play soccer. (Anh ấy không liên tục nghịch bóng đá)

Nghi vấn

Yes – No question (Câu hỏi ngắn) 

Q: Am/ Are/ Is (not) + S + ….?

A:Yes, S + am/ are/ is.

No, S + am not/ aren’t/ isn’t.

Ex: Are you a student?

Yes, I am. / No, I am not.

Wh- questions (Câu hỏi bao gồm trường đoản cú nhằm hỏi)

Wh + am/ are/ is (not) + S + ….?

Ex: Where are you from? (Bạn đến từ đâu?)

Yes – No question (Câu hỏi ngắn)Q: Do/ Does (not) + S + V(ng.thể)..?

A:Yes, S + do/ does.

No, S + don’t/ doesn’t.

Ex: Does he play soccer?

Yes, he does. / No, he doesn’t.

Wh- questions (Câu hỏi có tự để hỏi)

Wh + do/ does(not) + S + V(ngulặng thể)….?

Ex: Where vì you come from? (quý khách hàng đến từ đâu?)

Lưu ý

Cách thêm s/es:– Thêm s vào phía sau hầu hết những đụng từ: want-wants; work-works;…– Thêm es vào những hễ trường đoản cú xong xuôi bằng ch, sh, x, s: watch-watches;miss-misses; wash-washes; fix-fixes;…– Bỏ y cùng thêm ies vào sau những đụng từ kết thúc bởi một phú âm + y:study-studies;…– Động tự bất quy tắc: Go-goes; do-does; have-has.Cách vạc âm phú âm cuối s/es: Chụ ý các phát âm phú âm cuối này buộc phải nhờ vào phiên âm thế giới chứ không cần phụ thuộc cách viết.– /s/:Khi từ bỏ gồm tận thuộc là những phú âm /f/, /t/, /k/, /p/ , /ð/– /iz/:lúc từ bỏ tất cả tận thuộc là các âm /s/, /z/, /∫/, /t∫/, /ʒ/, /dʒ/ (thường có tận thuộc là những chữ cái ce, x, z, sh, ch, s, ge)– /z/:lúc từ bao gồm tận thuộc là nguan tâm với những phú âm còn lại

5. Dấu hiệu nhận thấy thì hiện tại đơn

Always (luôn luôn luôn) , usually (thường xuyên xuyên), often (thường xuyên xuyên), frequently (thường xuyên xuyên) , sometimes (thỉnh thoảng), seldom (hiếm khi), rarely (hãn hữu khi), hardly (hiếm khi) , never (ko bao giờ), generally (nhìn chung), regularly (thường xuyên xuyên).Every day, every week, every month, every year,……. (Mỗi ngày, mỗi tuần, từng tháng, mỗi năm)Once/ twice/ three times/ four times….. a day/ week/ month/ year,……. (một lượt / hai lần/ tía lần/ tư lần ……..một ngày/ tuần/ tháng/ năm)

Download Now: Trọn cỗ tài liệu ngữ pháp giờ Anh FREE

6. Bài Tập

Bài 1: Điền trợ động từ:

I ………. lượt thích tea.

2. He ………. play football in the afternoon.

3. You ………. go to lớn bed at midnight.

4. They……….vày homework on weekends.

5. The bus ……….arrive sầu at 8.30 a.m.

6. My brother ……….finish work at 8 p.m.

7. Our friends ………. live in a big house.

8. The cát ………. like me.

Bài 2: Chọn dạng đúng của từ

I catch/catches robbers. My dad is a driver.

2. He always wear/wears a Trắng coat.

3. They never drink/drinks beer.

4. Lucy go/goes window shopping seven times a month.

5. She have/has a pen.

6. Mary and Marcus cut/cuts people’s hair.

7. Mark usually watch/watches TV before going to lớn bed. Maria is a teacher.

8. She teach/teaches students.

Bài 3: Điền dạng đúng của từ trong ngoặc

She (not study) ………. on Saturday. He (have) ………. a new haircut today. I usually (have) ……….breakfast at 6.30. Peter (not/ study)……….very hard. He never gets high scores. My mother often (teach)……….me English on Saturday evenings. I like Math & she (like)……….Literature. My sister (wash)……….dishes every day. They (not/ have)……….breakfast every morning.

Bài 4: Viết lại câu, điền đúng dạng trường đoản cú trong ngoặc:

My brothers (sleep) on the floor. (often) =>____________ He (stay) up late? (sometimes) => ____________ I (do) the housework with my brother. (always) => ____________ Peter & Mary (come) khổng lồ class on time. (never) => ____________ Why Johnson (get) good marks? (always) => ____________ You (go) shopping? (usually) => ____________ She (cry). (seldom) => ____________ My father (have) popcorn. (never) => ____________

Bài 5 Viết lại câu hoàn chỉnh

Eg: They / wear suits lớn work? =>Do they wear suits to lớn work?

she / not / sleep late at the weekends =>________

2. we / not / believe the Prime Minister =>________

3. you / understvà the question? =>________

4. they / not / work late on Fridays =>________

5. David / want some coffee? =>________

6. she / have three daughters =>________

7. when / she / go to lớn her Chinese class? =>________

8. why / I / have sầu to clean up? =>_______

Bài 6: Hoàn thành đoạn hội thoại sau bằng cách điền đúng dạng từ:

My cousin, Peter (have)………..a dog. It (be)………..an intelligent pet with a short tail and big blaông xã eyes. Its name (be)………..Kiki & it (like)………..eating pork. However, it (never/ bite)………..anyone; sometimes it (bark)………..when strange guests visit. To be honest, it (be)………..very friendly. It (not/ like)………..eating fruits, but it (often/ play)………..with them. When the weather (become)………..bad, it (just/ sleep)………..in his cage all day. Peter (play)………..with Kiki every day after school. There (be)………..many people on the road, so Peter (not/ let)………..the dog run inlớn the road. He (often/ take)………..Kiki lớn a large field khổng lồ enjoy the peace there. Kiki (sometimes/ be)………..naughty, but Peter loves it very much.

Đáp án:

Bài 1: Điền trợ động từ:

I don’t like tea.

Xem thêm: Top 10 Phần Mềm Boost Game Tốt Nhất 2021, 6 Phần Mềm Tăng Tốc Game Android Tốt Nhất

2.He doesn’t play football in the afternoon.

3. You don’t go to lớn bed at midnight.

4. They don’t vì homework on weekends.

5. The bus doesn’t arrive at 8.30 a.m.

6. My brother doesn’t finish work at 8 p.m.

7. Our friends don’t live in a big house.

8. The mèo doesn’t lượt thích me

Bài 2: Chọn dạng đúng của từ

I catch/catches robbers. My dad is a driver.

2. He always wear/wears a Trắng coat.

3. They never drink/drinks beer.

4. Lucy go/goes window shopping seven times a month.

5. She have/has a pen.

6. Mary và Marcus cut/cuts people’s hair.

7. Mark usually watch/watches TV before going to lớn bed. Maria is a teacher.

8. She teach/teaches students.

Bài 3: Điền dạng đúng của tự vào ngoặc

She doesn’t study on Saturday.

2. He has a new haircut today.

3. I usually have breakfast at 6.30

4. Peter doesn’t study (does not study) very hard. He never gets high scores.

5. My mother often teaches me English on Saturday evenings.

6. I lượt thích Math và she likes Physics

7. My sister washes dishes every day.

8. They don’t have (bởi not have sầu ) breakfast every morning.

Bài 4: Điền dạng đúng của trường đoản cú trong ngoặc với chấm dứt câu

=> My brothers often sleep on the floor.

=> Does he sometimes stay up late? ( Does he stay up late sometimes? )

=> I always do the housework with my brother.

=> Peter & Mary never come to class on time.

=> Why does Johnson always get good marks?

=> Do you usually go shopping?

=> She seldom cries.

=> My father never has popcorn

Bài 5 Viết lại câu hoàn chỉnh

=>She doesn’t sleep late at the weekends.

=>We don’t believe sầu the Prime Minister.

=>Do you understand the question? They don’t work late on Fridays.

=>Does David want some coffee? She has three daughters.

=>When does she go khổng lồ her Chinese class?

=>Why vì I have lớn clean up?

Bài 6: Hoàn thành đoạn đối thoại sau bằng cách điền đúng dạng từ:

My cousin, Peter (have) has a dog. It (be) is an intelligent pet with a short tail & big blaông xã eyes. Its name (be) is Kiki and it (like) likes eating pork. However, it (never/ bite) never bites anyone; sometimes it (bark) barks when strange guests visit. To be honest, it (be) is very friendly. It (not/ like) does not lượt thích (doesn’t like) eating fruits, but it (often/ play) often plays with them. When the weather (become) becomes bad, it (just/ sleep) just sleeps in his cage all day. Peter (play) plays with Kiki every day after school. There (be) are many people on the road, so Peter (not/ let) does not let (doesn’t let) the dog run on the road. He (often/ take) often takes Kiki to a large field to enjoy the peace there. Kiki (sometimes/ be) is sometimes naughty, but Peter loves it very much.