Cách Sửa Lỗi Audition

Hỗ trợ game Audition VTC trò chơi. (lưu giữ nhảy sub nhé các bạn :D)Sửa lỗi nhạc Audition:– Thiếu tệp tin abm/tbm.– Mã âm nhạc không tương xứng.