Cách tạo bìa trong word 2010

Vâng, sau khi soạn ngừng hết một mớ tài liệu, đến thời gian in ra thì mới có thể thấy thiếu thốn thiếu thốn cái nào đấy không in ??? Thì ra là thiếu mẫu trang bìa bên ngoài. Quý khách hàng làm sao vẫn làm cho khóa luận, báo cáo xuất xắc tư liệu gì này mà chưa chắc chắn có tác dụng trang bìa thì comment điểm danh đùa coi