Cách tạo usb boot dlc

Vâng, kể tới DLC BOOT thì bọn họ thường xuyên suy nghĩ ngay cho tác giả Trần Duy Linch. Nếu bạn là một nghệ thuật viên núm hệ 8x, 9x thì mình tin chắc chắn một điều đã là điều này đúng không nào