Cách xác định sản phẩm chính

*

Lý tngày tiết về Ankan


I. Khái niệm đồng đẳng, đồng phân, danh pháp

- Định nghĩa: ankan (parafin) là những hiđrocacbon no, mạch hở.

Bạn đang xem: Cách xác định sản phẩm chính

- Công thức chung: CnH2n+2(n ≥ 1).- Tên gọi:+ Tên cầm cố thế:
+ Tên thường: Nếu chỉ có một nhánh tốt nhất CH3làm việc nguyên tử C số 2 thì thêm tiền tố iso, ví như gồm 2 nhánh CH3nghỉ ngơi C số 2 thì thêm chi phí tố neo. Chú ý minh bạch isoankan cùng với isoankyl với neoankan cùng với neoankyl. Isooctan là 2,2,4 – trimetylpenrã.- Đồng phân: mạch C.
*

II. Tính chất thiết bị lí

- Tại ánh sáng thường, các ankan tự C1 mang lại C4 sống trạng thái khí; tự C5 cho khoảng chừng C18 sinh hoạt tâm lý lỏng; trường đoản cú khoảng tầm C18 trngơi nghỉ lên làm việc tâm lý rắn.- Nhiệt nhiệt độ rã, ánh nắng mặt trời sôi cùng trọng lượng riêng biệt của ankan nói tầm thường đều tăng theo số nguim tử C vào phân tử Tức là tăng theo phân tử kân hận. Ankan khối lượng nhẹ hơn nước.- Ankan không tung trong nước và đều là phần nhiều chất ko màu sắc.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cấu Hình Vlan Trên Switch Cisco 2960 Nói Chung, Hướng Dẫn Cài Đặt Switch Catalyst 2960

III. Tính hóa học hóa học

1. Phản ứng ráng (Cl2/as hoặc Br2/t0)

CnH2n+2+ xX2→CnH2n+2-xXx+ xHX
*

- Về phép tắc các nguim tử H vào phân tử ankan có thể bị sửa chữa theo thứ tự từ là 1 đến khi hết.- Khả năng bội nghịch ứng: Cl2> Br2> I2cùng Cbậc 3> Cbậc 2> Cbậc 1.Sản phẩm đó là sản phẩm ưu tiên cầm cố X vào H của C bậc cao (C bao gồm ít H hơn). C bậc a là C link cùng với a ngulặng tử C khác.- Phản ứng cầm cố xảy ra theo phương pháp nơi bắt đầu tự do - dây chuyền tất cả 3 giai đoạn:
Lưu ý:Số sản phẩm vậy 1 lần (monohalogen) cũng đó là số gốc ankyl mà những đồng phân tạo thành = số loại nguyên ổn tử H tương đương = số nhiều loại ngulặng tử C tương tự (trừ C bậc 4).

2. Các phản bội ứng xảy ra vị chức năng của nhiệt

a. Phản ứng bóc tách H2(phản nghịch ứng đề hiđro hóa)CnH2n+2→CnH2n+ H2(sắt, t0) AnkenChụ ý:- Chỉ phần đông ankan trong phân tử bao gồm từ bỏ 2 nguyên ổn tử C trsống lên new có tác dụng tmê man gia làm phản ứng tách bóc H2.- Trong bội nghịch ứng tách H2, 2 nguyên ổn tử H gắn thêm với 2 ngulặng tử C nằm sát nhau bóc ra cùng mọi người trong nhà với ưu tiên bóc tách H làm việc C bậc cao.
- Một số ngôi trường phù hợp riêng biệt khác:

CH3-CH2-CH2-CH3→2H2+ CH2=CH-CH=CH2­ CH3-CH(CH3)-CH2-CH3→CH2=C(CH3)-CH=CH2+ 2H2 n-C6H14→4H2+ C6H6(benzen) n-C7H16→4H2+ C6H5CH3(toluen)

b. Phản ứng phân hủy- Phản ứng phân bỏ vì nhiệt:
Crúc ý: + Ankan trực tiếp CnH2n+2khi crăcking hoàn toàn có thể xảy ra theo (n - 2) phía khác nhau tạo ra 2(n-2) thành phầm. + Nếu công suất bội nghịch ứng crăcking là 100% với không có quá trình cracking trang bị cấp thì tổng thể mol thành phầm tăng gấp đôi đối với những chất tđê mê gia buộc phải KLPTTB giảm đi một phần. + Số mol ankan sau phản ứng luôn ngay số mol ankan ban đầu mặc dù quy trình cracking có rất nhiều giai đoạn.

3. Phản ứng cháy

CnH2n+2+ (3n + 1)/2O2→nCO2+ (n + 1)H2O- Đối cùng với bội phản ứng cháy của ankan yêu cầu chú ý 2 quánh điểm: + nCO2H2O. + nH2O- nCO2= nankan bị đốt cháy.- Nếu đốt cháy 1 hiđrocacbon cơ mà nhận được nCO2H2Othì hiđrocacbon đem đốt cháy ở trong nhiều loại ankan.- Nếu đốt cháy các thành phần hỗn hợp hiđrocacbon mang lại nCO2H2Othì trong các thành phần hỗn hợp đốt cháy bao gồm cất tối thiểu 1 ankan.

Xem thêm: Phần Thông Tin Thêm Trong Cv, Nên Ghi Gì Vào Mục Hoạt Động Trong Cv Xin Việc

Chụ ý:Nếu mang đến ankan tyêu thích gia bội phản ứng cùng với oxi khi có mặt muối hạt Mn2+thì xảy ra làm phản ứng oxi hóa không hoàn toàn tạo RCOOH.

Chuyên mục: Kiến thức