CAPITAL LETTER LÀ GÌ

Could it be that some are virtually spelling “Chance” with a capital letter—in effect saying, Creator?
Có thể nào vài người đang nói về “Nguim nhân” được nhân cách hóa bởi chữ hoa ‘N’—tức là Đấng Tạo Hóa chăng?
Later printings also used the word “LORD” in capital letters in some verses in the Christian Greek Scriptures.

Bạn đang xem: Capital letter là gì


Những phiên bản in sau đây của King James Version cũng cần sử dụng tự “CHÚA” viết hoa ngơi nghỉ một trong những câu trong phần Kinch Thánh giờ đồng hồ Hy Lạp.
Tischendorf possessed a thorough understanding of Greek uncial script —consisting of large, separated capital letters.
Ông Tischendorf bao gồm sự hiểu biết thâm thúy về dạng chữ ông-xi-an (uncial) của tiếng Hy Lạp, dạng chữ viết hoa, khổng lồ cùng rời*.
Use all capital letters for standard operators or they"re treated as search terms instead of operators.
Sử dụng toàn bộ chữ mẫu viết hoa cho tân oán tử thường dùng, nếu như không, các toán tử đó sẽ tiến hành cách xử trí nlỗi nhiều trường đoản cú tra cứu tìm chđọng chưa hẳn tân oán tử.
This can be achieved by writing them in capital letters, underscoring the points, or marking them in color.
But does not “Mighty God” with its capital letters indicate that Jesus is in some way equal lớn Jehovah God?
Thế nhưng mà, phải chăng “Đức Chúa Trời Quyền-năng” viết bằng chữ hoa chứng minh Chúa Giê-su về một phương thơm diện làm sao đó, đồng đẳng cùng với Giê-hô-va Đức Chúa Trời?
The name was originally all capital letters to lớn follow the nomenclature of other Free Software desktop environments lượt thích KDE và LXDE.
Tên lúc đầu tất cả các chữ dòng vốn được đặt theo tên thường gọi của những môi trường máy tính nhằm bàn Phần mượt miễn tầm giá khác ví như KDE và LXDE.
Some Bible translators hint that the divine name appeared in the original text by substituting the title “LORD” in capital letters.
Một số dịch đưa Kinc Thánh ngụ ý danh Đức Chúa Ttách mở ra vào phiên bản nơi bắt đầu bằng cách nỗ lực danh này với tự “CHÚA” viết hoa.
Perri devised a foreshortened STAR WARS logotype consisting of block-capital letters filled with stars và skewed towards a vanishing point.
Perri vẫn suy nghĩ ra một lô-gô STAR WARS theo kiểu pân hận chình họa 3 chiều (chữ lớn ngơi nghỉ trước, chữ nhỏ sinh sống sau) bao hàm các vần âm viết hoa đựng đầy các ngôi sao 5 cánh, nghiêng cùng lệch về phía một điểm biến mất.

Xem thêm: Sản Phẩm Nhiệt Phân Muối Nitrat, Nhiệt Phân Muối Nitrat (Phần 1)


No one thinks about capital letters or punctuation when one texts, but then again, vày you think about those things when you talk?
Không một ai suy nghĩ tới sự việc sử dụng từ viết hoa hay là dấu câu trong lúc soạn lời nhắn, cũng tương tự là, gồm ai nghĩ về về phần đa thứ này khi nói không?
They often use the word “LORD” or “GOD,” written in all capital letters to lớn set it apart from the common titles “Lord” & “God.”
Họ thường được sử dụng từ bỏ “CHÚA” hoặc “ĐỨC CHÚA” bằng chữ in hoa nhằm rõ ràng cùng với đầy đủ tước đoạt hiệu thường thì “Chúa” hoặc “Đức Chúa”.
Trained at a young age lớn capitalize, letters taught now that capitalism raises you but you have to lớn step on someone else to lớn get there.
Học biện pháp viết hoa trường đoản cú nhỏ, các chữ cái dạy bạn rằng nhà nghĩa tư phiên bản nuôi to bạn nhưng bạn bắt buộc dẫm lên một ai kia khác nhằm giành được mục tiêu.
And on this particular day, I opened this letter, and in capital letters, he wrote, "My mama told me why you was in prison: murder."
vào ngày quan trọng đặc biệt đó, tôi msinh sống bức thỏng, cùng với hồ hết chữ dấu hoa, nó viết, "Mẹ nói với con vì sao cha vào tù: giết thịt người."
This was on top of a baroque base, with a scroll under it with the motto "Renació el sol del Perú" ("Peru"s sun is reborn") in capital letters.
Đây là bên trên đỉnh của một cơ sở baroque, với 1 cuộn bên dưới nó cùng với pmùi hương châm "Renació el sol del Perú" ("Mặt ttách của Peru được tái sinh") bằng chữ in hoa.
The first 26 supernovae of the year are designated with a capital letter from A lớn Z. Afterward pairs of lower-case letters are used: aa, ab, và so on.
Có 26 vô cùng tân tinh vào 1 năm được định danh với 1 chữ cái viết hoa từ A cho Z. Các sự khiếu nại xẩy ra tiếp đến được gán bởi nhì chữ viết thường: aa, ab, cùng liên tục như thế.
Some languages are forced khổng lồ implement different forms, such as "HELLO WORLD", on systems that support only capital letters, while many "hello, world" programs in esoteric languages print out a slightly modified string.
Một số ngôn ngữ lập trình bị nghiền thực thi không ít phong cách không giống nhau nlỗi "HELLO WORLD!", bên trên những hệ thống chỉ cần sử dụng những ký từ viết hoa, trong những khi các lịch trình "hello world" ngơi nghỉ ngôn từ thiết kế Esoteric in ra một chuỗi tất cả sự biến hóa đôi chút.
MY ruling - in capital letters - is that Raimunvị Fortuna Lacalle, is mentally ill, legally-speaking, insane, suffering from chronic delirium & is therefore unable to carry out his functions as a civil servant. "
SẾPhường TÔI - viết hoa nhé - đáng ra là Raimunbởi vì Fortuna Lacalle, bị điên, nói và đúng là, mất trí, bị " hâm " mãn tính vị vậy cần thiết thực thi chức vụ nlỗi một công chức. "
However, when this Bible translates God’s name by the title “Lord” or “God,” it always puts this title in capital letters, as “LORD” và “GOD,” which sets it apart from the common words “Lord” & “God.”
Song, lúc phiên bản Kinh-thánh này dịch danh của Đức Chúa Trời bởi các chức tước đoạt như “Chúa” hoặc “Đức Chúa Trời” thì các danh-tự “CHÚA” và “ĐỨC CHÚA TRỜI” luôn luôn luôn được viết toàn bằng chữ in hoa nhằm sáng tỏ với hầu hết chữ thông thường “Chúa” cùng “Đức Chúa Trời”.
In a museum in Rudolstadt, East Germany, you can see on the collar of the suit of armor once worn by Gustavus II Adolph, a 17th-century king of Sweden, the name JEHOVAH in capital letters.
Trong kho lưu trữ bảo tàng viện tại Rudolstadt, Đông Đức, bạn có thể thấy danh GIÊ-HÔ-VA viết hoa ở trên cổ cỗ áo liền kề mà tất cả lần vua Thụy Điển vào cố kỉnh kỷ 17, là Gustavus II Adloph, vẫn khoác.