Công ty tnhh thương mại dịch vụ anh nghi sơn

ANS SERVICE TRADING CO.,LTD

Ngành nghề sale chính: Bán buôn máy móc, vật dụng cùng phụ tùng vật dụng khác

Cập nhật: 6 năm trước


Từ khóa: 0310692382, ANS SERVICE TRADING CO.,LTD, TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 3, Tạ Ngọc Sơn


Ngành nghề khiếp doanh

STT Tên ngành Mã ngành
1 Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) 13220
2 In ấn 18110
3 Sản xuất khác chưa được phân vào đâu 32900
4 Sửa chữa trang thiết bị, thiết bị 33120
5 Sửa trị máy năng lượng điện tử cùng quang học 33130
6 Lắp đặt khối hệ thống điện 43210
7 Lắp đặt hệ thống tạo khác 43290
8 Bán buôn vải, mặt hàng may sẵn, giầy dép 4641
9 Bán buôn vật dụng vi tính, thiết bị ngoại vi với phần mềm 46510
10 Bán buôn thiết bị và linh phụ kiện điện tử, viễn thông 46520
11 Bán buôn đồ đạc, trang bị cùng phụ tùng thứ khác 4659
12 Bán buôn sắt kẽm kim loại và quặng kyên ổn loại 4662
13 Bán buôn vật tư, vật dụng lắp ráp khác vào xây dựng 4663
14 Lập trình sản phẩm vi tính 62010
15 Hoạt động hình thức dịch vụ technology thông báo với dịch vụ khác liên quan mang đến sản phẩm vi tính 62090
16 Quảng cáo 73100
17 Nghiên cứu Thị trường cùng dò xét dư luận 73200
18 Hoạt động thiết kế chăm dụng 74100
19 Tổ chức giới thiệu và xúc tiến tmùi hương mại 82300
20 Hoạt động vui chơi giải trí vui chơi khác không được phân vào đâu 93290
21 Sửa trị vật dụng vi tính và lắp thêm nước ngoài vi 95110

*

Trung tâm dữ liệu Thông tin công ty là website hỗ trợ, tra cứu vớt miễn phí thông tin doanh nghiệp lớn.


Chuyên mục: Kiến thức