Đề Cương Ôn Tập Ngữ Văn 8 Học Kì 2 Violet

... Tài liệu ôn tập HK1 - Năm học 20 10 -20 11 GVsoạn: Trần Xuân Giảng4) SO3 + H 2 O →H 2 SO4 5) P 2 O5 + H 2 O →H3 PO4 6) KMnO4→K 2 MnO4 + MnO 2 + O 2 7) H 2 SO4 + ... O 2 ( đktc) đã tác dụng và khối lượng CuO tạo thành.Trường THCS Hải Đình Trang 2 Tài liệu ôn tập HK1 - Năm học 20 10 -20 11 GVsoạn: Trần Xuân GiảngTÀI LIỆU ƠN TẬP HỌC 1, NĂM HỌC 20 10 -20 11MƠN ... H 2 O15) KMnO4 + HCl→KCl + MnCl 2 + Cl 2 + H 2 O16) MnO 2 + HCl →MnCl 2 + Cl 2 + H 2 O17) Cu + HNO3 → Cu(NO3) 2 + NO + H 2 O 18) Al + HNO3 →Al(NO3)3 + N 2 O...

Bạn đang xem: Đề cương ôn tập ngữ văn 8 học kì 2 violet


*

*

... của dung dịch sau phản ứng.Bài 21 ) Hòa tan 18, 4g hỗn hợp Fe, Mg, Cu trong lượng dung dịch 2 4H SO 2M vừa đủ. Sau phản ứng thấy còn 8g chất rắn không tan và 6, 72 lít khí ở đktc.a) Tìm % khối ... đktc khi hòa tan 11,2g Fe trong dung dịch 2 4H SO đặc nóng?Bài 6) Thể tích khí sinh ra ở đktc khi hòa tan 19,2g Cu trong dung dịch 2 4H SO đặc nóng?Bài 7) Sục 4. 48 lít Clo (đktc) qua ... loãng 100 ml dung dịch 2 4H SO 5M thành dung dịch mới có nồng độ 2M?Bài 2) Cần bao nhiêu ml nước để pha loãng 100 ml dung dịch 2 4H SO 10M thành dung dịch mới có nồng độ 2M?Bài 3) Cần bao...
*

*

Năm học: 20 10 -20 11ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HÓA 8 TUẦN – I – NĂM HỌC 20 10 – 20 11(THEO CHUẨN KIẾN THỨC NĂNG)Câu ... chất?Bài 2.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Làm Bún Thang Cổ Truyền Hà Nội, Hướng Dẫn Cách Nấu Bún Thang Ngon, Chuẩn Vị Hà Nộ

Một số chất có công thức hóa học như sau: N 2 , HCl , K 2 CO3 , Mg(OH) 2 , O3. Hãynêu ý nghĩa của các công thức hóa học đó.Giáo viên: Nguyễn Minh Châu Trường THCS Yên Đồng 2 Đề cương ... Đề cương ôn tập Hóa Học 88 tuần I
*

... trình saua) 2( x - 3 )( x + 1 ) = ( 2x + 1 )( x - 3 ) - 12 b) 12 - 3( x - 2 ) 2 = ( x + 2 )( 1 - 3x ) + 2xc) 9 81 5 12 310 xx−=+ d) 3110 23 54−=+++xxx e) 12 12 8 163 32 45−+−=−−+xxxxf) ... b) )2) (1(1 2 711xxxx−−=−−− c) 5 2 643 32 32 =−−−+xxx c) 2 2131411xxxxx−−=+−−+ d) 2 937331xxxxxx−−=−−+− e) 22 3131 2 11xxxxx−=+−−++3067 25 015 20 43 2 ++−+− ... c) x 2 – 4x + 3 > 0 d) x3 – 2x 2 + 3x – 2 ≥ 0Bài 9: Giải các phương trình sau:a) 2 1 3x x− = +b) 2 3 1x x+ = −c) 1 2 4x x+ + − =II/ Một số bài tập hình học Bài 1 : Cho...
... Ghi nhớ : Một số hệ thức về x1; x 2 thường gặp( )( ) ( )( ) ( )( ) 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 33 31 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 * 2 * 4** 3 ( )1 1*x x x x x xx ... m 2 1 2 1 2 2 2 2( ) 2 20 2 2( 4) 20 4 2 x x x xmm m⇔ + − =⇔ − − − =⇔ = ⇔ = ±Vậy m = 2 thì PT có 2 nghiệm thoả 2 21 2 20x x+ =b). Khi 1 2 10x x− = 2 1 2 ( ) 100x x⇔ − = 2 1 2 ... =+ − + −; b) 2 1 5 2 2 2 4x x xx x x− −− =+ − − c) 2 2 1 2 1 8 2 1 2 1 4 1x xx x x+ −− =− + − d) 3 3 20 1 13 1 02 2 16 8 8 3 24 x xx x x− −+ + =− − − e) 2 6 8 1 12 151 4 4 4...