động từ

Bài này đã ra mắt về những các loại cồn tự nhỏng rượu cồn từ thường, hễ tự "khổng lồ be", trợ động trường đoản cú, nội rượu cồn từ, ngoại rượu cồn từ và những Đặc điểm của bọn chúng.

Bạn đang xem: động từ


*

ĐỘNG TỪ

(Verbs)

I- ĐỘNG TỪ THƯỜNG

1. Định nghĩa:

Là các rượu cồn từ bỏ chỉ hành vi, trạng thái của con fan, sự vật dụng giỏi vụ việc như: walk (đi bộ), play (chơi), seem (có vẻ, tất cả vẻ), ….

Ví dụ:

- She walks to school every day. (Cô ấy quốc bộ tới trường mặt hàng ngày.)

Ta thấy rượu cồn từ “walk” (đi bộ) chỉ hành động dùng chân bước tiến và đây là cồn từ chỉ hành vi.

- He looks very tired. (Anh ấy trông có vẻ mệt nhọc mỏi.)

Động tự “look” trong câu này Có nghĩa là “trông có vẻ như, chú ý gồm vẻ” là động từ chỉ tinh thần.

2. Đặc điểm:

* Động trường đoản cú hay khi nhập vai trò làm động tự bao gồm vào câu đã phân tách theo thì và phân chia theo công ty ngữ.

Ví dụ:

* My mother goes lớn work by motorbike every day. (Mẹ tôi đi làm việc bởi xe pháo lắp thêm hằng ngày.)

Ta thấy cồn từ bỏ “go” vào câu này phân chia thì “hiện nay đơn” với chia theo nhà ngữ “she” (ngôi lắp thêm 3 số ít) nên nên thêm “es”.

* Động tự hay trong câu tủ định phải mượn trợ hễ từ bỏ rồi thêm “not” sau trợ cồn từ bỏ, cùng đụng từ thường hôm nay buộc phải nghỉ ngơi dạng nguyên thể.

Ví dụ:

- You didn’t wash clothes yesterday. (Hôm qua bé không giặt xống áo đấy.)

 

* Động trường đoản cú thường vào câu hỏi bắt buộc mượn trợ hễ từ bỏ hòn đảo lên trước nhà ngữ, và cồn từ hay thua cuộc nhà ngữ và làm việc dạng nguyên thể.

Ví dụ:

- Did you go lớn school yesterday? (Hôm qua bạn bao gồm đến lớp không?)

- Động từ thường xuyên Khi KHÔNG nhập vai trò có tác dụng cồn từ chủ yếu thì đã phân chia theo kết cấu.

Ví dụ:

- I like playing football. (Tôi yêu thích đùa đá bóng.)

Ta thấy trong câu này, đụng từ bỏ “like” là hễ từ bỏ thiết yếu trong câu phân tách theo thì cùng phân tách theo nhà ngữ. Còn cồn từ bỏ “play” đã chia theo cấu trúc: lượt thích + V-ing: Thích làm những gì.)

II- ĐỘNG TỪ “TO BE”

1. Các dạng của động từ bỏ “to be”


be – is/ am/ are – was/ were – been

Trong đó:

- be: là dạng ngulặng thể

- is/am/are: 3 dạng của “to be” ngơi nghỉ thì hiện nay tại

- was/ were: 2 dạng của “tobe” sinh hoạt thì thừa khứ đơn

- been: dạng phân tự hai của “khổng lồ be”

2. Những chân thành và ý nghĩa phổ cập của động tự “to lớn be”

“To be” thường xuyên được sử dụng cùng với 3 nghĩa thông dụng: THÌ, LÀ, Ở

Ví dụ:

- She is tall. (Cô ấy thì cao.)

- They are my students. (Chúng học viên của tôi.)

- My father was in his room yesterday. (Hôm qua cha tôi sinh sống vào chống của ông ấy.)

3. Đặc điểm của cồn từ bỏ “to lớn be”

* Động tự “to be” vào câu đã chia theo thì cùng phân tách theo chủ ngữ.

Ví dụ:

- He was at school yesterday. (Cậu ấy sống ngôi trường ngày hôm qua.)

Ta thấy vào câu này, đụng từ bỏ “khổng lồ be” chia thì thừa khứ đọng solo, cùng với chủ ngữ là “he” phải bao gồm dạng là “was”.

* Trong câu phủ định cùng với “to be” ta chỉ cần thêm “not” ngay lập tức sau cồn từ bỏ “to lớn be”.

Ví dụ:

- They aren’t my books. (Chúng không phải là sách của tôi.)

Ta thấy câu này là câu tủ định. Ta chỉ bài toán thêm “not” tức thì sau rượu cồn từ “khổng lồ be”, với “are not” gồm dạng viết tắt là “aren’t”.


* Câu hỏi với “to lớn be” ta chỉ câu hỏi đảo “lớn be” lên trước chủ ngữ.

Ví dụ:

- Were they at home last night? (Họ trong nhà về tối ngày hôm qua đề nghị không?)

Ta thấy đây là câu hỏi nên ta chỉ câu hỏi đảo rượu cồn trường đoản cú “to be” lên trước công ty ngữ.

III- TRỢ ĐỘNG TỪ

1. Định nghĩa:

Trợ rượu cồn trường đoản cú là gần như cồn từ bỏ dùng để làm “trợ giúp” các đụng từ khác trong thắc mắc, câu bao phủ định, tuyệt dùng để nhấn mạnh vấn đề trong những câu xác minh, cùng bạn dạng thân nó chẳng thể sửa chữa mang đến rượu cồn từ bỏ bao gồm và luôn phải đi kèm cùng với rượu cồn từ chính.

Crúc ý: Bản thân các trợ hễ từ bỏ này cũng có thể thực hiện tự do nhỏng là một cồn tự chủ yếu.

Ví dụ:

- I don’t understand what are you talking about.(Tôi thiếu hiểu biết nhiều ai đang nói về dòng gì.)

- I do my homework every day. (Tôi làm bài tập về công ty hằng ngày.)

-> Động từ bỏ “do” vào câu thứ nhất vào vai trò là trợ động từ bỏ vào câu che định, cùng đi kèm theo với hễ tự đó là “understand”.

-> Động tự “do” trong câu máy hai vào vai trò là rượu cồn từ bỏ thiết yếu vào câu với nó hoàn toàn đứng tự do.

 2. Các loại trợ động từ:

* Nhóm trợ đụng tự cơ bản: be, have, do


+ Động từ bỏ “khổng lồ be” nhập vai trò là trợ động từ trong những thì: Bây Giờ tiếp diễn, thừa khđọng tiếp nối.

Xem thêm: 6 Thủ ThuậT Hay Nãªn BiếT Trãªn Samsung Galaxy Note 9 (Kỳ 1)

Ví dụ:

- They are staying at trang chủ now. (Bây giờ chúng ta đang nghỉ ngơi nhà.)

Trong câu này, động trường đoản cú “to be” là “are” duy trì mục đích là trợ hễ từ trong thì bây chừ tiếp diễn; “stay” vào vai trò là đụng từ chính.

- She was working when I came yesterday. (Cô ấy đang làm việc Lúc tôi đến ngày hôm qua.)

Trong câu này, rượu cồn từ “to lớn be” là “was” giữ vai trò là trợ đụng trường đoản cú trong thì vượt khứ tiếp diễn; “work” nhập vai trò là đụng từ bỏ chính.

+ Động trường đoản cú “have” vào vai trò là trợ đụng tự trong các thì: Hiện tại xong và quá khứ đọng dứt.

Động từ bỏ “have” nghỉ ngơi ngày nay tất cả 2 dạng là: “have/ has”; ở thừa khđọng có một dạng là: “had”

Ví dụ:

- She has had a lot of money recently. (Gần trên đây cô ấy có nhiều tiền.)

Trong câu này ta có: “has” là trợ rượu cồn tự trong thì hiện tại ngừng, với “had” (thừa khứ đọng phân trường đoản cú của “have”) nhập vai trò là rượu cồn từ bỏ thiết yếu.

- The train had left before I came. (Tàu đã ra khỏi trước khi tôi mang đến.)

Trong câu này, “had” (quá khđọng của “have”) đóng vai trò là trợ động từ vào thi thừa khứ đọng chấm dứt, với hễ từ “left” (thừa khứ phân trường đoản cú của “leave”) nhập vai trò là động từ chủ yếu.


+ Động tự “do” vào vai trò là trợ đụng từ vào thì hiện nay đơn cùng thì vượt khđọng đơn.

Động từ “do” làm việc hiện nay tất cả nhị dạng là: “do/does”, ở quá khđọng là “did”.

Ví dụ:

- I don’t do the housework every day. (Mỗi ngày tôi không làm việc đơn vị.)

Ta thấy hễ tự “do” thêm “not” (viết tắt là “don’t”) giữ lại phương châm là trợ động tự vào thì hiện giờ đối chọi, cùng rượu cồn từ bỏ “do” thua cuộc nhập vai trò là động trường đoản cú chính.

- Did you go to lớn the cinema yesterday? (Hôm qua các bạn bao gồm đi coi phyên không?)

Trong câu này, “did” (vượt khứ đọng của “do”) giữ lại vai trò là trợ cồn từ bỏ vào thì vượt khứ đọng đối kháng, cùng hễ tự “go” vào vai trò là hễ tự bao gồm.

* Nhóm trợ cồn từ bỏ kmáu thiếu:

Các đụng trường đoản cú kmáu thiếu: can, could, will, would, shall, should, may, might, must, need, ought khổng lồ.

CHÚ Ý:

Bản thân các đụng từ bỏ “ktiết thiếu” không bao giờ đứng độc lập 1 mình nhưng mà luôn đi kèm cùng với những hễ trường đoản cú không giống.

Ví dụ:

- She will come baông xã her hometown tomorrow. (Ngày mai cô ấy đã về quê.)

Ta có: “will” duy trì phương châm là trợ cồn từ, với “come” là động từ chính trong câu.


3. Đặc điểm của trợ động từ:

- Câu lấp định chỉ việc thêm “not” tức thì sau trợ cồn từ bỏ.

- Câu hỏi chỉ bài toán đảo trợ rượu cồn từ lên trước công ty ngữ.

- TRỪ hễ từ bỏ “khổng lồ be”, so với các trợ động từ sót lại thì đụng trường đoản cú thiết yếu theo sau luôn ở dạng NGUYÊN THỂ.

- RIÊNG cồn từ bỏ “lớn be” vào vai trò là trợ đụng từ vào thì bây giờ tiếp tục, cùng thừa khứ đọng tiếp nối thì hễ trường đoản cú theo sau đề xuất sinh sống dạng: V-ing.

IV- NỘI ĐỘNG TỪ VÀ NGOẠI ĐỘNG TỪ

1. Nội rượu cồn từ:

- Là gần như hễ từ theo sau KHÔNG cần tân ngữ: rain, cry, stand, sit,laugh, smile, ...

Ví dụ:

- It rains a lot in summer. (Vào ngày hè, ttránh mưa không hề ít.)

- She is crying. (Cô ấy vẫn khóc.)

Ta thấy sau hễ từ “rain” cùng rượu cồn tự “cry” ta không phải thực hiện tân ngữ nào cả nhưng mà câu vẫn với ý nghĩa vừa đủ.

2. Ngoại cồn từ:

- Là hồ hết rượu cồn trường đoản cú theo sau sẽ phải thực hiện tân ngữ thì câu bắt đầu có nghĩa trọn vẹn: give sầu, buy, take, get, ...

Ví dụ:

- She bought a book yesterday. (Cô ấy mua một cuốn sách ngày hôm qua.)

Ta thấy sau rượu cồn tự “bought” (thừa khứ đọng của hễ từ bỏ “buy”) ta bắt buộc phải áp dụng một tân ngữ với ý nghĩa sâu sắc “thiết lập đồ vật gi đó”.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Chuyển Tiếng Việt Trên Máy Tính, Cách Để Đổi Ngôn Ngữ Trên Máy Tính (Kèm Ảnh)


Nếu câu này ta vứt tân ngữ “a book” đi câu này thay đổi không đúng, và nghĩa của nó sẽ tương đối mơ hồ nước. (Cô ấy sở hữu ngày ngày qua.)

- He gave me a gift yesterday. (Anh ấy đưa mang lại tôi một món rubi ngày ngày qua.)

Ta thấy sau rượu cồn tự “give” từ bây giờ tất cả nhị tân ngữ là: “me” cùng “a gift” với ý nghĩa sâu sắc “gửi đến ai cái gì”. Nếu câu này quăng quật nhị tân ngữ này đi, ta sẽ thiếu hiểu biết được nghĩa của câu. (Anh ấy gửi ngày ngày qua.


Sub ĐK kênh giúp Ad nhé !


Tải vềChuyên mục: Kiến thức