Gửi mail bằng cách sử dụng smtp với phpmailer

Gửi mail với phpmailer là bài giải đáp gửi mail cùng với thỏng viện phpmailer. Bài này tiến hành trong ngữ chình họa trang web cách tân và phát triển cùng với quy mô mvc. Do kia bạn phải triển khai bài Lập trình MVC vào PHP cùng bài bác Thực hiện nay phần public cùng với MVC trước khi tuân theo giải đáp bên dưới nhé.

Vì sao bắt buộc gửi mail với phpmailer

Trong php tất cả hàm mail giúp bạn gửi mail,tuy thế hàm này có không ít hạn chế trong sử dụng, rõ ràng là những hosting ít khi nào cho phép bạn gửi mail cùng với hàm này. Cho nên các website dev thường buộc phải tới sự cung ứng của các tlỗi viện gửi mail phía bên ngoài, nhỏng PHPMailer, Swiftmailer… PHPMailer là thỏng viện gửi mail hết sức phổ biển lớn, nhiều người dùng, bài xích này sẽ gợi ý chúng ta cách thức gửi mail với phpmailer.

1. Download thỏng viện phpmailer

Vào https://github.com/PHPMailer/PHPMailer cùng download thư viện

*

2. Chép thỏng viện vào site

– Giải nén file vừa down, sẽ tiến hành folder PHPMailer-master

– Di gửi folder PHPMailer-master vào folder trang web của khách hàng (vd: banhang/site)

*

3.


Bạn đang xem: Gửi mail bằng cách sử dụng smtp với phpmailer


Xem thêm: Cách Trồng Hoa Mộc Lan Cho Hoa Rực Rỡ, Thơm Quyến Rũ, Kỹ Thuật Trồng Cây Hoa Mộc Lan

Tạo action goimail

*

4. Code trong hàm goimail()

function goimail() require "PHPMailer-master/src/PHPMailer.php"; //nhúng thư viện vào để cần sử dụng, sửa lại đường truyền mang lại đúng nếu như bạn giữ vào chỗ khác require "PHPMailer-master/src/SMTP.php"; //nhúng thỏng viện vào nhằm sử dụng require "PHPMailer-master/src/Exception.php"; //nhúng thỏng viện vào nhằm cần sử dụng $mail = new PHPMailerPHPMailerPHPMailer(true); //true: enables exceptions try $mail->SMTPDebug = 2; // 0,1,2: chế độ debug. Khi đông đảo cấu hình mọi tớt thì chỉnh lại 0 nhé $mail->isSMTP(); $mail->CharSet = "utf-8"; $mail->Host = "smtp.email.com"; //SMTP servers $mail->SMTPAuth = true; // Enable authentication $nguoigui = "emailCủaBạn
tin nhắn.com"; $matkhau = "mật khẩu"; $tennguoigui = "Nhập thương hiệu fan gửi"; $mail->Usermammasfigata.com = $nguoigui; // SMTP usermammasfigata.com $mail->Password = $matkhau; // SMTP password $mail->SMTPSecure = "ssl"; // encryption TLS/SSL $mail->Port = 465; // port khổng lồ connect lớn $mail->setFrom($nguoigui, $tennguoigui ); $to lớn = "nhập gmail của bạn nhận"; $to_mammasfigata.com = "Tên fan nhận"; $mail->addAddress($lớn, $to_mammasfigata.com); //mail và thương hiệu bạn nhấn $mail->isHTML(true); // Set email format to lớn HTML $mail->Subject = "Gửi thỏng tự php"; $noidungthu = "Chào bạn!Chúc an lành!" ; $mail->Body = $noidungthu; $mail->smtpConnect( array( "ssl" => array( "verify_peer" => false, "verify_peer_mammasfigata.com" => false, "allow_self_signed" => true ) )); $mail->send(); emang đến "Đã gửi mail xong"; catch (Exception $e) eđến "Mail ko gửi được. Lỗi: ", $mail->ErrorInfo; Chụ ý: Hãy sửa emailCủaBạn


Xem thêm: Làm Thế Nào Để Giành Quyền Nuôi Con, Khi Ly Hôn

tin nhắn.com thành tin nhắn của chúng ta nhằm chạy thử nhé, ví như chưa xuất hiện tin nhắn email thì ĐK bắt đầu 1 loại để dùng (không thực hiện gmail bao gồm thức). Mật khẩu cũng nhtràn vào mang lại đúng, nhập tên fan thừa nhận cùng câu chữ thỏng nhập vào tùy nhu cầu

5. Test gửi mail

Vào http://localhost/banhang/site/?act=goimail đang gửi mail được. Nếu chưa thì bạn phải nhảy công dụng truy vấn kém an toàn đến vận dụng nlỗi sau:

Vào vỏ hộp thỏng emailCủaBạn
tin nhắn.com rồi nhảy nhân tài Less secure app access theo như hình dưới:

*

Ứng dụng của gửi mail trong php

Trong trang web, việc gửi mail đến người dùng là rất quan trọng, mục tiêu để tiếp xúc với user, như gửi mail kích hoạt thông tin tài khoản Lúc ĐK thành viên, tốt gửi mail để hỗ trợ password mới, tuyệt gửi mail vào khung tương tác, hay gửi mail nhằm thông tin thay đổi pass thành công xuất sắc …


Chuyên mục: Kiến thức