Hooters là gì

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của bạn với English Vocabulary in Use tự mammasfigata.com.Học các tự bạn phải tiếp xúc một phương pháp đầy niềm tin.


Bạn đang xem: Hooters là gì

That comes out in the police techniques of stop and search, just as it does through the wailing hooters that police have on their cars.
In town, there is the horrible noise of hooters on fire engines in place of the perfectly effective bells of my youth.
There are klaxon hooters và the men on watch have sầu walkie-talkie sets, keeping them in constant communication with the base.
Other people passed by, flashing their lights on and sounding their hooters when they passed on the inside, which they should not have sầu done.
The factory worker normally went to work at the 8 o"cloông chồng hooter và came out when the hooter sounded later in the afternoon.
They have actually started painting the name on the second, but evidently the hooter had gone, & they had finished work half-way through.
Các cách nhìn của những ví dụ không biểu đạt quan điểm của những chỉnh sửa viên mammasfigata.com mammasfigata.com hoặc của mammasfigata.com University Press xuất xắc của những công ty trao giấy phép.
*

Xem thêm: Cách Khôi Phục Số Điện Thoại Trong Danh Bạ, Cách Khôi Phục Các Số Điện Thoại Đã Xóa

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy đúp chuột Các phầm mềm kiếm tìm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn mammasfigata.com English mammasfigata.com University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ ghi nhớ và Riêng tư Corpus Các luật pháp sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message