HƯỚNG DẪN BACKUP DATABASE SQL SERVER 2014

Sao lưu lại với hồi sinh tài liệu vào sql server là 1 trong những trong những thao tác làm việc đặc biệt quan trọng nhưng người quản lí trị đại lý tài liệu nên thực hiện.

Nếu nhỏng thao tác sao lưu lại (Backup database) được tiến hành để lưu tài liệu và được tiến hành tiếp tục thì làm việc hồi sinh dữ liệu (Restore database) chỉ được triển khai lúc nào máy chủ bị sự vậy nhỏng hư ổ cứng hoặc tài liệu bị mất do người tiêu dùng vô tình hoặc nắm ý xoá,…

Bên cạnh đó thao tác làm việc phục hổi dữ liệu cũng khá được triển khai để sao chép database từ máy chủ này thanh lịch sever khác.

Bạn đang xem: Hướng dẫn backup database sql server 2014


*

Sao lưu lại cùng phục hồi tài liệu trong sql server – Các nhiều loại sao lưu lại dữ liệu

Loại 1: Full backup

Loại backup này đã backup dữ liệu không thiếu thốn nhất, bởi vì vậy sever vẫn mất nhiều thời hạn nhằm thực hiện giả dụ database lớn

Cú pháp

backup database Tên_Cơ_Sở_Dữ_Liệu lớn disk = "Đường_dẫnTên_tệp tin.bak"lấy ví dụ như câu lệnh full backup các đại lý tài liệu QuanLyBanHang cùng lưu lại vào “d:k” (Lưu ý bọn họ phải tạo lập thỏng mục bk trong ổ đĩa D trước khi xúc tiến câu lệnh sau)

backup database QuanLyBanHang lớn disk = "d:kQLBH.bak"Thực hiện tại full backup bằng giao diện


*

Chọn full backup, thương hiệu tập tin


*

Loại 2: Different backup

Backup các tài liệu phát sinh tính từ bỏ lần backup full sớm nhất. Vậy nên trước lúc bọn họ tiến hành different backup thì full backup nên được thực hiện trước. Chính vì vậy, Lúc bọn họ sử dụng một số loại backup này vẫn tiết kiệm ngân sách được thời gian backup dữ liệu.

Cú pháp

backup database Tên_Cơ_Sở_Dữ_Liệu to disk = "Đường_dẫnTên_File.bak" with differentialVí dụ

backup database QuanLyBanHang lớn disk = "D:sqlQLBH_Diff.bak" with differentialThực hiện nay different backup bằng giao diện


*

Loại 3: Logbackup

Backup dữ liệu sử dụng tập tin log với log backup được áp dụng nhằm backup tài liệu trên thời khắc ví dụ ví dụ như mỗi giờ đồng hồ trong thời gian ngày.

Xem thêm: Hướng Dẫn Khai Lý Lịch Của Người Xin Vào Đảng 2016, Hướng Dẫn 01

Cú pháp

backup log Tên_Cơ_Sở_Dữ_Liệu lớn disk = "Đường_dẫnTên_File.trn"Ví dụ

backup log QuanLyBanHang to lớn disk = "D:sqlQLBH.trn"Thực hiện log backup bởi giao diện


*

Sao lưu và hồi sinh tài liệu trong sql VPS – Kịch phiên bản backup

Kịch bạn dạng backup này được thực hiên bên trên các đại lý dữ liệu QuanLyBanHang

Thực hiện full backup vào thời gian 3h sáng ngày công ty nhật (1 lần vào ngày)Thực hiện different backup vào lúc 2h sángngày đồ vật 4 (1 lần vào ngày)Thực hiện tại log backup vào các thời gian nhỏng 2h10′, 2h20′, 2h40′ cùng 2h50′ (4 lần vào một ngày sau thời gian different backup)

Giả sử sever bị hỏng ổ cứng vào lúc 2h55′ ngày thiết bị 4. Hỏi kịch bạn dạng hồi phục và tình trạng dữ liệu sau khoản thời gian khôi phục? Câu vấn đáp sống ngay mặt dưới

trước hết chúng ta đã thực hiện phục sinh dữ liệu về thời gian 3h sáng ngày nhà nhật bằng phương pháp thực hiện bản full backup. Tiếp theo bọn họ đang phục sinh tài liệu về thời gian 2h sáng sủa đồ vật 4 sử dụng bản different backup.

Cuối cùng áp dụng bản log backup sinh sống thời khắc 2h50′ của ngày lắp thêm 4 để mang tài liệu về thời điểm 2h50′.

Bởi vậy dữ liệu chỉ được Phục hồi quay lại sinh hoạt thời khắc 2h50′ ngày vật dụng 4 cùng họ sẽ ảnh hưởng mất dữ liệu tự 2h51′ trsống về sau.

Sao lưu và phục sinh dữ liệu trong sql server –phục sinh dữ liệu

Phục hồi dữ liệu từ bản full và different backup

restore database Tên_Cơ_Sở_Dữ_Liệu from disk = "Đường dẫnTên_File.bak" Phục hồi dữ liệu từ bỏ phiên bản logbackup

restore log Tên_Cơ_Sở_Dữ_Liệu from disk = "Đường dẫnTên_File.trn" Lưu ý:

Để có thể tiến hành phục sinh tài liệu từ nhiều phiên bản backup, chúng ta yêu cầu chỉ định và hướng dẫn With NoRecovery sinh sống những câu lệnh restore xung quanh trừ câu lệnh restore cuối cùng. Ngoài ra chúng ta có thể coi dữ liệu được phục sinh sau những lần thực thi câu lệnh restore bằng cách sử dụngWith Standby nắm đến With NoRecovery.

Sao lưu và phục hồi tài liệu vào sql VPS –Ví dụ mẫu

Sao lưu lại tài liệu của đại lý dữ liệu QuanLyBanHang

Thực hiện full backup

backup database QuanLyBanHang lớn disk = "d:kQLBH.bak"Thêm tài liệu đến bảng VATTU

Insert into VATTU values ("vt01", N"Máy giá Panasonic", N"Cái", 100)Thực hiện nay different backup

backup database QuanLyBanHang to disk = "D:kQLBH_Diff.bak" with differentialTiếp tục thêm dữ liệu cho bảng VATTU

Insert inkhổng lồ VATTU values ("vt02", N"Tủ rét mướt Panasonic", N"Cái", 100)Thực hiện nay log backup

backup log QuanLyBanHang lớn disk = "D:kQLBH.trn"Phục hồi dữ liệu mang đến cơ sở tài liệu QuanLyBanHang

Giả lập máy chủ bị lỗi ổ cứng bằng cách xoá đại lý dữ liệu QuanLyBanHang, kế tiếp triển khai phục sinh tài liệu. Chụ ý câu lệnh restore ở đầu cuối không có With NoRecovery

--Khôi tài liệu từ full backuprestore database QuanLyBanHang from disk = "D:kQLBH.bak" With NoRecovery--Khôi phục dữ liệu tự different backuprestore database QuanLyBanHang from disk = "D:kQLBH_Diff.bak" With NoRecovery--Khôi phục dữ liệu từ log backuprestore log QuanLyBanHang from disk = "D:kQLBH.trn"

Sao lưu và hồi phục tài liệu vào sql server – Tổng kết

Tổng quan tiền về sao lưu lại và phục sinh dữ liệu vào sql serverCác một số loại sao lưu cùng hồi sinh dữ liệu vào sql server

Sao lưu lại cùng phục sinh tài liệu trong sql server – các bài tập luyện thực hành

Bài thực hành số 1: Phân quyền cùng sao lưu

Câu 1:Tạo CSDL QuanLyPhongMay

File typeSizeMax sizeFile growth
Data 110 MB1000 MB10 MB
Data 210 MB1000 MB10 MB
Log 130 MB2 GB30 MB
Log 230 MB2000 MB30 MB

Câu 2:Tạo các bảng nằm trong DataBase QuanLyPhongMay

Bảng PhongMay

Tên cộtKiểu dữ liệuGhi chú
MaPhongvarchar(20)Khóa chính
GhiChunvarchar(100)

Bảng MayTinh

Tên cộtKiểu dữ liệuGhi chú
MaMayvarchar(20)Khóa chính
GhiChunvarchar(100)
MaPhongvarchar(20)Khóa ngoại

Bảng MonHoc

Tên cộtKiểu dữ liệuGhi chú
MaMonvarchar(20)Khóa chính
TenMonnvarchar(100)
SoGioint

Bảng DangKy

Tên cộtKiểu dữ liệuGhi chú
MaMonvarchar(20)Khóa chính
MaPhongvarchar(20)
NgayDKdatetime

Câu 3: Cấp quyền

3.1 Tạo login với user

Tên loginTên userTên role
TruongLVTruongLVPhongKT
AnLVAnLV

3.2 Phân quyền

Tên user/Tên nhómQuyền
PhongKTTạo database, tạo thành bảng
AnLVXem cục bộ đại lý tài liệu, chia sẻ thêm tài liệu trong bảng PhongMay vàchophnghiền cung cấp lại quyền

Gợi ý

--Câu lệnh cung cấp quyền tạo nên cửa hàng dữ liệugrant alter any database to Tên_Login/Tên_Role--Câu lệnh cấp cho quyền sinh sản bảnggrant create table to lớn Tên_User/Tên_RoleCâu 4: Sao giữ cùng hồi phục các đại lý dữ liệu

4.1Thực hiện nay full, differential cùng log backup mang lại cơ sở dữ liệuQuanLyPhongMay

Lần 1: Thêmtài liệu mang lại bảng MayTinh cùng triển khai full backup

MaMayGhiChuMaPhong
m01TH601

Lần 2: Thêmdữ liệu mang đến bảng MayTinch và triển khai different backup

MaMayGhiChuMaPhong
m02TH602

Lần 3: Thêmdữ liệu cho bảng MayTinh cùng thực hiện logbackup

MaMayGhiChuMaPhong
m03TH603

4.2 Giả lập máy chủ bị hư ổ cứng bằng cách xoá cơ sở tài liệu QuanLyPhongMay, kế tiếp triển khai khôi phục dữ liệu.

Bài thực hành thực tế số 2: Phân quyền cùng sao lưu

Câu 1: Cho phnghiền thông tin tài khoản bk được phnghiền thực hiện các các bước sau

STTCông vấn đề được phép
1Tạo CSDL
2Tạo bảng
3Backup với restore

Gợi ý câu lệnh cấp quyền backup cùng restore

grant backup database khổng lồ Tên_User/Tên_RoleCâu 2: Đăng nhập lệ quyền của bk và tiến hành các quá trình mặt dưới

2.1 Tạo cửa hàng dữ liệu thương hiệu QuanLyNhanVien

File typeSizeMax sizeFile growthPath
Data 110 MBKhông giới hạn10 MBC:SQL
Data 210 MB1GB10 MBD:SQL
Log30 MBKhông giới hạn30 MBC:SQL

2.2 Tạo bảng

Bảng PhongBan

Tên cộtKiểu dữ liệuSố kí tựGhi chú
MaPhongvarchar20Khóa chính
TenPhongnvarchar100
DienThoaiint

Bảng NhanVien

Tên cộtKiểu dữ liệuSố kí tựGhi chú
MaNvvarchar20Khóa chính
TenNvnvarchar100
GioiTinhnvarchar3
NgaySinhdate
DiaChinvarchar200
MaPhongvarchar20Khóa ngoại

2.2 Thiết lập buộc ràng cho các bảng

2.3 Tạo database diagram

Câu 3: Thêm tài liệu với backup

3.1 Thêm dữ liệu mang đến bảng NhanVien tiếp nối thực hiện full backup

3.2Thêm dữ liệu cho bảng NhanVien kế tiếp thực hiện different backup

3.3Thêm tài liệu mang đến bảng NhanVien tiếp đến thực hiện log backup (lần 1)

3.4 Thêm dữ liệu mang lại bảng NhanVien tiếp nối triển khai log backup (lần 2, sử dụng lại thương hiệu tệp tin đã chế tạo sinh sống lần 1)