Hướng dẫn bảng cân đối kế toán

Bảng phẳng phiu kế toán là một giữa những báo cáo tài thiết yếu đặc trưng của người tiêu dùng, cho thấy thêm thực trạng tài chính của bạn trên 1 thời điểm vào đầu kỳ hoặc thời điểm cuối kỳ.

Bạn đang xem: Hướng dẫn bảng cân đối kế toán

Bài viết sau đây, đội ngũ giáo viên tại lớp học tập kế tân oán thực tế trên Kế tân oán Lê ánh sẽ gợi ý chi tiết chúng ta biện pháp lập bảng bằng vận kế tân oán theo thông tư 200.

1. Cnạp năng lượng cđọng lập bảng bằng phẳng kế toán

- Số liệu trên sổ kế tân oán tổng đúng theo.

- Số liệu tren sổ, thẻ kế toán chi tiết hoặc Bảng tổng thích hợp chi tiết.

- Số liệu cuối năm bên trên Bảng cân đối kế toán năm ngoái (nhằm trình diễn cột đầu năm).

*

2. Cách lập bảng phẳng phiu kế toán

- Cột "Số đầu năm": Lấy số liệu cột "Số cuối kỳ" của bảng CĐKT ngày 31/12 năm trước.

- Cột “Số cuối kỳ”: Lấy “Số dư cuối kỳ” của những tài khoản tương quan nằm trong bảng cân đối tạo nên năm nay.

Crúc ý: Tổng Tài sản = Tổng Nguồn vốn

A. Tài sản

Tên chỉ tiêu

Mã số

Công thức

Số dư thời điểm cuối kỳ tài khoản

 

Dư Nợ

Dư Có

 

A. Tài sản nđính thêm hạn

100

 

 

 

 

I. Tiền với những khoản tương đương tiền

110

110=111+112

 

 

 

1. Tiền

111

 

111,112, 113

 

 

2. Các khoản tương tự tiền

112

 

1281,1288

(các khoản đầu tư dưới 3 tháng)

 

 

II. Đầu bốn tài chủ yếu ngắn thêm hạn

120

120=121+122+123

 

 

 

1. Chứng khoán kinh doanh

121

 

121

 

 

2. Dự chống áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá hội chứng khân oán tởm doanh

122

 

 

2291

 

3. Đầu bốn đến ngày sở hữu đáo hạn

123

 

1281,1282,1288 (những khoản bao gồm kỳ hạn dưới 12 tháng cùng không hẳn tương tự tiền)

 

 

III. Các khoản phải thu nthêm hạn

130

130=131+132+133+

134+135+136+137

 

 

 

1. Phải thu ngắn hạn của KH

131

 

131 (kỳ hạn thu chi phí bên dưới 12 tháng)

 

 

2. Trả trước cho người bán

132

 

331 (số sẽ trả trước bên dưới 12 tháng

 

 

3. Phải thu nội cỗ ngắn thêm hạn

133

 

1362,1363,1368 (kỳ hạn thu tiền bên dưới 12 tháng)

 

 

4. Phải thu theo quá trình kế hoạch HĐXD

134

 

337

 

 

5. Phải đuc rút giải ngân cho vay nđính hạn

135

 

1283

 

 

6. Các khoản yêu cầu thu khác

136

 

1385, 1388, 334, 338, 141, 244, 1381

 

 

7. Dự phòng yêu cầu thu thời gian ngắn nặng nề đòi

137

 

 

2293 (ghi âm)

 

IV. Hàng tồn kho

140

140=141+142

 

 

 

1. Hàng tồn kho

141

 

151,152,153…

 

 

2. Dự phòng Giảm ngay hàng tòn kho

142

 

 

2294 (ghi âm)

 

V. Tài sản thời gian ngắn khác

150

150=151+152+

153+154+155

 

 

 

1. Ngân sách trả trước ngắn hạn

151

 

2421

 

 

2. Thuế cực hiếm tăng thêm được khấu trừ

152

 

133

 

 

3. Thuế với những khoản bắt buộc thu trong phòng nước

153

 

333

 

 

4. trao đổi giao thương mua bán lại trái phiếu Chính phủ

154

 

171

 

 

5. Tài sản thời gian ngắn khác

155

 

2288

 

 

B. Tài sản lâu năm hạn

200

 

 

 

 

I. Các khoản yêu cầu thu lâu năm hạn

210

210=211+212+

213+214+215

+216+219

 

 

 

1. Phải thu dài hạn khác

211

 

131

 

 

2. Trả trước cho tất cả những người buôn bán dài hạn

212

 

331

 

 

3. Vốn kinh doanh làm việc đơn vị chức năng trực thuộc

213

 

1361

 

 

4. Phải thu nội bộ lâu năm hạn

214

 

1362,1363,1368

 

 

5. Phải đuc rút cho vay vốn ngắn hạn

215

 

1283

 

 

6. Phải thu lâu năm khác

216

 

1385,1388,334, 338,141,244,

1381

 

 

7. Dự phòng nên thu ngắn hạn khó đòi

219

 

 

2293 (ghi âm)

 

II. Tài sản ráng định

220

 

 

 

 

1. Tài sản cố định hữu hình

221

221=222+223

 

 

 

- Nguim giá

222

 

211

 

 

- Giá trị hao mòn

223

 

 

2141 (ghi âm)

 

2. Tài sản cố định và thắt chặt mướn tài chính

224

224=225+226

 

 

 

- Nguyên ổn giá

225

 

212

 

 

- Giá trị hao mòn

226

 

 

2142

 

3. Tài sản cố định vô hình

227

227=228+229

 

 

 

- Nguim giá

228

 

213

 

 

- Giá trị hao mòn

229

 

 

2143

 

III. Bất động sản đầu tư

230

230=231+232

 

 

 

- Nguyên ổn giá

231

 

217

 

 

- Giá trị hao mòn

232

 

 

2147

 

IV. Tài sản dnghỉ ngơi dang lâu năm hạn

240

240=241+242

 

 

 

1. Ngân sách sản xuất, kinh doanh dơ dang dài hạn

241

 

154

2294

 

2. Ngân sách chi tiêu xây cất cơ phiên bản dsống dang

242

 

241

 

 

V. Đầu bốn tài chính nhiều năm hạn

250

250=251+252+

253+254+255

 

 

 

1. Đầu tư vào công ty con

251

 

221

 

 

2. Đầu trường đoản cú vào chủ thể liên doanh, liên kết

252

 

222

 

 

3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

253

 

2281

 

 

4. Dự phòng chi tiêu tài chủ yếu nhiều năm hạn

254

 

 

2292

 

5.

Xem thêm: Vai Trò Của An Toàn Và Bảo Mật Thông Tin Trong Tổ Chức Doanh Nghiệp

Đầu bốn sở hữu mang đến ngày đáo hạn

255

 

1281,1282,1288 (Kỳ hạn sót lại trên 12 mon, ko phía bên trong yêu cầu thu về giải ngân cho vay lâu năm hạn)

 

 

VI. Tài sản dài hạn khác

260

260=261+262+

263+268

 

 

 

1. Chi tiêu trả trước lâu năm hạn

261

 

2422

 

 

2. Tài sản thuế các khoản thu nhập hoãn lại

262

 

243

 

 

3. Thiết bị, thứ tư, prúc tùng sửa chữa thay thế dài hạn

263

 

1534

2294

 

4. Tài sản dài hạn khác

268

 

2288

 

 

TỔNG TÀI SẢN

270

270=100+2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

B. Nguồn vốn

Tên chỉ tiêu

Mã số

Công thức

Số dư thời điểm cuối kỳ tài khoản

Dư Nợ

Dư Có

   

 

 

I. Nợ nđính hạn

310

 

 

 

1. Phải trả tín đồ chào bán ngắn thêm hạn

311

 

 

331 (kỳ hạn bên dưới 12 tháng)

2. Người download trả tiền trước nđính hạn

312

 

 

131

3. Thuế cùng những khoản yêu cầu nộp công ty nước

313

 

 

333

4. Phải trả bạn lao động

314

 

 

334

5. giá thành bắt buộc trả nlắp hạn

315

 

 

335 (chi phí buộc phải trả dưới 12 tháng)

6. Phải trả nội cỗ nđính thêm hạn

316

 

 

3362,3363,3368

7. Phải trả theo tiến trình planer phù hợp đồng xây dựng

317

 

 

337

8. Doanh thu chưa thực hiện nđính hạn

318

 

 

3387 (phần doanh nghiệp lớn cần triển khai trong vòng 12 tháng)

9. Phải trả thời gian ngắn khác

319

 

 

338,138,344

10. Vay với nợ mướn tài thiết yếu nlắp hạn

320

 

 

341,34311 (phần đến hạn tkhô hanh toán vào 12 tháng)

11. Dự chống đề nghị trả ngắn hạn

321

 

 

352

12. Quỹ khen ttận hưởng, phúc lợi

322

 

 

353

13. Quỹ định hình giá

323

 

 

357

14. giao hoán mua bán lại trái phiếu chủ yếu phủ

324

 

 

171

II. Nợ nhiều năm hạn

330

 

 

 

1. Phải trả tín đồ bán nhiều năm hạn

331

 

 

331 (kỳ hạn bên trên 12 tháng)

2. Người cài trả tiền trước nhiều năm hạn

332

 

 

131 (bên trên 12 tháng)

3. túi tiền nên trả dài hạn

333

 

 

335

4. Phải trả nội cỗ về vốn gớm doanh

334

 

 

3361

5. Phải trả nội cỗ dài hạn

335

 

 

3362, 3363, 3368

6. Doanh thu chưa tiến hành nhiều năm hạn

336

 

 

3387 (nhiệm vụ công ty đề xuất triển khai bên trên 12 tháng)

7. Phải trả lâu dài khác

337

 

 

338,344 (chi tiết các khoản kỳ hạn bên trên 12 tháng)

8. Vay và nợ thuê tài thiết yếu lâu năm hạn

338

 

34312 (âm)

341 (kỳ hạn trên 12 tháng) ,34311, 34313

9. Trái phiếu đưa đổi

339

 

 

3432

10. Cổ phiếu ưu đãi

340

 

 

41112

11. Thuế thu nhập hoãn lại đề xuất trả

 

 

 

347

12. Dự chống phải trả lâu năm hạn

342

 

 

352

13. Quỹ cải tiến và phát triển khoa học và công nghệ

343

 

 

356

E. Vốn công ty ssinh hoạt hữu

400

 

 

 

I. Vốn nhà sở hữu

410

 

 

 

1. Vốn góp của chủ slàm việc hữu

411

 

 

4111

Đối với cửa hàng cổ phần, Mã số 411 = Mã số 411a + Mã số 411b

- Cổ phiếu diện tích lớn có quyền biểu quyết

411a

 

 

41111

- Cổ phiếu ưu đãi

411b

 

 

41112

2. Thặng dữ vốn góp cổ phần

412

 

4112 (thu thanh trường hợp TK 4112 dư nợ)

4112

3. Quyền chọn đổi khác trái phiếu

413

 

 

4113

4. Vống khác của nhà sngơi nghỉ hữu

414

 

 

4118

5. Cổ phiếu quỹ

415

 

419 (ghi âm)

 

6. Chênh lệch reviews lại sở hữu sản

416

 

412 (ghi âm ví như TK 412 dư nợ)

412

7. Chênh lệch tủ giá bán ân hận đoái

417

 

413 (ghi âm giả dụ TK 413 dư nợ)

413

8. Quỹ chi tiêu phát triển

418

 

 

414

9. Quỹ hỗ trợ bố trí doanh nghiệp

419

 

 

417

10. Quỹ không giống thuộc vốn chủ sở hữu

420

 

 

418

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

421

421=421a+421b

 

 

- Lợi nhuận chưa phân phối kỳ này

421a

 

4212 (ghi âm nếu như TK 413 dư nợ)

4212

- Lợi nhuận chưa phân phối kỳ trước

421b

 

4211 (ghi âm giả dụ TK 413 dư nợ)

4211

12. Nguồn vốn đầu tư chi tiêu xây cất cơ bản

422

 

 

441

13. Nguồn kinh phí đầu tư với quỹ khác

430

 

 

 

- Nguồn tởm phí

431

 

161

461

Trường đúng theo số dư Nợ TK 161 to hơn số dư Có TK 461 thì tiêu chí này được ghi thông qua số âm ()

- Nguồn ngân sách đầu tư đã tạo ra TSCD

432

 

 

466

TỔNG NGUỒN VỐN

440

440=300+400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

Chuyên đào tạo và huấn luyện các khóa huấn luyện kế toán thực hành với làm hình thức dịch vụ kế toán thù thuế trọn gói tốt nhất có thể thị trường

 (Được huấn luyện và tiến hành vày 100% các kế tân oán trưởng trường đoản cú 13 năm đến 20 năm khiếp nghiệm)