Sql

Các câu lệnh tầm nã vấn (Query) Các câu lệnh trèn tài liệu (Insert) Squốc lộ Functions Squốc lộ Join Câu tróc nã vấn nhỏ (Subquery)
Ngôn ngữ SQLNgữ pháp SQL (Ngữ pháp cơ phiên bản, tiêu chuẩn mang lại các nhiều loại DB)Ngữ pháp SQL riêng của SQLServer.

Bạn đang xem: Sql


Tại trên đây tôi sử dụng SQLServer Management Studio, một vẻ ngoài sẵn tất cả sau khi bạn thiết lập SQLServer. Quý Khách rất có thể nhìn qua khuyên bảo thiết đặt SQLServer tại:
*

Tài liệu này áp dụng cửa hàng dữ liệu LearningSQL (phiên bạn dạng SQLServer). Quý khách hàng cần tạo cơ sở tài liệu đó để nhân thể cho câu hỏi học tập (Quý Khách chỉ mất không quá 5 phút ít để triển khai việc này).Script sinh sản đại lý tài liệu với cấu tạo của các đại lý tài liệu này bạn cũng có thể coi tại:
Câu lệnh Select là 1 trong câu lệnh cơ phiên bản nhất trong Squốc lộ, mục đích là truy vấn tài liệu trong số bảng (Table).
*

-- Truy vấn dữ liệu ở bảng Product_Type-- Truy vấn toàn bộ những cột.Select * From Product_Type;-- Câu lệnh truy vấn vấn bên trên và câu lệnh bên dưới đó là tương tự nhau.-- Pty là alias (tên túng bấn danh đặt mang lại bảng Product_Type).Select Pty.* From Product_Type Pty;-- Truy vấn một vài cột-- cũng có thể liệt kê ra.Select Pty.Product_Type_Cd ,Pty.NameFrom Product_Type Pty;

*

-- Truy vấn 4 cột trong bảng Employee (Bảng nhân viên).-- Sử dụng Emp là Alias (Tên bí danh) đến bảng Employee.Select Emp.Emp_Id ,Emp.First_Name ,Emp.Last_Name ,Emp.Dept_IdFrom Employee Emp;
*

-- Hàm Convert(Varchar, ) đưa một trong những thành chữ (Varchar) (Hàm của SQLServer)-- Sử dụng toán tử + để nối nhì chuỗi (Có thể không được cung cấp vì chưng DB khác)-- Chúng ta bao gồm một cột bắt đầu thực hiện "as" để định nghĩa thương hiệu cột đến cột mới này.Select Emp.Emp_Id ,Emp.First_Name ,Emp.Last_Name ,Emp.Dept_Id ,"EMP" + Convert(Varchar,Emp.Emp_Id) As Emp_No2 -- Cột mớiFrom Employee Emp;-- cũng có thể không đề nghị sử dụng "as" vào quan niệm Alias đến cột.Select Emp.Emp_Id ,Emp.First_Name ,Emp.Last_Name ,Emp.Dept_Id ,"EMP" + Convert(varchar,Emp.Emp_Id ) Emp_No2 -- Cột mớiFrom Employee Emp;
*

Câu lệnh distinct được áp dụng cùng với Select, dùng để làm select các tài liệu, làm lơ những dữ liệu trùng nhau. Cú pháp là:
-- Truy vấn thành phầm (Sản phẩm các dịch vụ của Ngân hàng)-- Cột mã sản phẩm, thương hiệu cùng hình dáng thành phầm.Select Pro.Product_Cd ,Pro.Name ,Pro.Product_Type_CdFrom Product Pro;-- Truy vấn những dạng hình sản phẩm (Product_Type_Cd) trong bảng Product.-- Dữ liệu là những, tuy thế trùng nhau.Select Pro.Product_Type_Cd from Product Pro;-- Cần áp dụng Distinct để thải trừ câu hỏi đụng hàng.Select Distinct Pro.Product_Type_Cd from Product Pro;
Where là câu lệnh nhằm giới hạn phạm vi tìm kiếm tìm. Chẳng hạn bạn muốn search tìm số đông thành phầm các dịch vụ gồm đẳng cấp "Cho vay cá thể cùng khiếp doanh".

Xem thêm: Mách Bạn Cách Pha Bột Bánh Cuốn Chuẩn Như Bánh Cuốn Thanh Trì Máy Chế Biến Thực Phẩm

Product_Type_Cd = 'LOAN'.Bạn cần truy hỏi vấn vào bảng PRODUCT, tại các vị trí tất cả Product_Type_Cd= 'LOAN'.

Xem thêm: Dave Eggers: Ước Mơ Của Tôi Chả Thấy Cái Mẹ Gì, Carmen Agra Deedy: Ngày Xửa Ngày Xưa, Mẹ Của Tôi


-- Truy vấn bảng Product search những sản phẩm hình thức bao gồm kiểu:-- "Cho vay mượn cá nhân với tởm doanh".-- Ứng với cột Product_Type_Cd = "LOAN".Select * From Product Pro Where Pro.Product_Type_Cd = "LOAN";
Chẳng hạn bạn muốn tìm kiếm danh sách những nhân viên cấp dưới có tên bước đầu vị chữ 'S' với ở trong phòng điều hành và quản lý (Operations).
-- Câu lệnh kiếm tìm kiếm những Nhân viên có tên bước đầu vì chưng chữ S.Select Emp.Emp_Id ,Emp.First_Name ,Emp.Last_Name ,Emp.Dept_IdFrom Employee EmpWhere Emp.First_Name Like "S%";-- Câu lệnh search kiếm các nhân viên có tên ban đầu vì chưng chữ S-- với thuộc phòng quản lý và điều hành (Operations) Dept_Id = 1.Select Emp.Emp_Id ,Emp.First_Name ,Emp.Last_Name ,Emp.Dept_IdFrom Employee EmpWhere Emp.First_Name Like "S%"And Emp.Dept_Id = 1;
-- Tìm kiếm những nhân viên mang tên bắt đầu vì chưng chữ S hoặc P..-- và trong phòng điều hành và quản lý (Operations). (Dept_Id = 1)Select Emp.Emp_Id ,Emp.First_Name ,Emp.Last_Name ,Emp.Dept_IdFrom Employee EmpWhere (Emp.First_Name Like "S%" Or Emp.First_Name Like "P%")And Emp.Dept_Id = 1;

Chuyên mục: Kiến thức