{HƯỚNG DẪN} CÁCH KHÔI PHỤC MÁY TÍNH VỀ TRẠNG THÁI BAN ĐẦU WIN 7

Windows 7 Enterprise Windows 7 Home Basic Windows 7 Home Premium Windows 7 Professional Windows 7 Starter Windows 7 Ultimate Xem thêm...Ít hơn

GIỚI THIỆU

Trong một số trường hợp nhất định, người tiêu dùng có thể cần khôi phục Máy tính Windows 7 trở về cài để trcầu của Windows. Bài viết này giải đáp quý khách hàng các bước để khôi phục thủ công máy tính của người mua hàng về phiên bản Windows trước.

Bạn đang xem: {hướng dẫn} cách khôi phục máy tính về trạng thái ban đầu win 7

Lưu ý: Để thực hiện thao tác này, người mua hàng phải sử dụng dấu nhắc lệnh và người tiêu dùng phải nhập lệnh cụ thể tại dấu nhắc lệnh để đổi tên và di chuyển các thư mục giữa các phiên bản Windows sự khác biệt.Lưu ý: Nếu bạn hiện đã cài để Gói Dịch vụ 1 mang đến Windows 7, nghiệp vụ dỡ cài để sẽ giống như nhỏng quá trình trong Windows 7 khi không cài đặt bất kỳ gói dịch vụ nào. Nếu bạn sẽ khôi phục về cài để Windows 7 trcầu đó, có thể người mua hàng cần Cài đặt Windows 7 Gói Dịch vụ 1 mang lại cài đặt đó.Bài viết này dành cho quý khách máy tính từ trình độ sơ cấp đến trung cấp.

T HÔ N G T I N T HÊ M

Để giải quyết vấn đề này, hãy làm theo các bước được liệt kê mặt dưới để khôi phục máy tính của bạn về phiên bản Windows trước bằng cách sử dụng thư mục Windows.OLDMẸO: quý khách hàng hoàn toàn có thể dễ dàng tiến hành theo quá trình hơn nếu như khách hàng in bài viết này ra trước.

Bcầu 1: Xác định coi có tlỗi mục Windows.old và có đủ không khí trống bên trên đĩa cứng Windows tốt chưa

Bấm Bắt đầu

*
rồi bấm Máy tính.

Trên menu Xem, bấm Chi tiết.

Trong cột Không gian Trống, xem còn từng nào không khí cho Đĩa Cục bộ (C:) vào quần thể vực Ổ Đĩa Cứng.

Trong vùng Ổ Đĩa Cứng, bấm đúp vào Đĩa Cục bộ (C:) rồi xác định xem có thỏng mục Windows.old không.Quan trọng Nếu ko có tlỗi mục Windows.old, khách hàng ko thể làm theo thao tác trong bài viết này để khôi phục cài đặt Windows trcầu đó mang đến máy tính này. Bạn phải sao giữ và khôi phục hoặc chuyển tệp thanh lịch hệ điều hành trước đó.

Bấm chuột phải vào thư mục Windows.old.

Windows 7 sẽ xác định kích thcầu của thỏng mục sau vài giây.

Xác định xem thư mục Windows.old có nhỏ hơn không gian trống hiện có mang đến Đĩa Cục bộ (C:) hay không ở bmong 1.2. Chú ý Nếu thỏng mục Windows.old lớn gấp nhị lần không gian trống hiện có mang đến Đĩa Cục bộ (C:) , khách hàng có thể không khôi phục được cài đặt Windows trmong đó.

Xem thêm: Tại Sao Tiền Có Giá Trị Theo Thời Gian, Giá Trị Thời Gian Của Tiền Và Những Điều Cần Biết

Bmong 2: Khởi động Môi trường Phục hồi Windows

Đặt đĩa cài để Windows 7 vào ổ đĩa DVD rồi khởi động lại máy tính.

Nhấn một phím Lúc bạn được nhắc khởi động lại đĩa.

Trong cửa sổ Cài để Windows, chọn ngôn ngữ, thời gian, tiền tệ, pmùi hương thức nhập bàn phím hoặc phương thơm thức nhập khác rồi bấm Tiếp.

Trong cửa sổ Cài đặt Windows, bấm Sửa máy tính của bạn.

Trong cửa sổ Tuỳ chọn Khôi phục Hệ thống, bấm vào phiên bản hệ điều hành Windows 7 mà khách hàng muốn sửa chữa rồi bấm Tiếp theo.

Trong cửa sổ Tuỳ chọn Phục hồi Hệ thống, bấm Dấu nhắc Lệnh.

Cửa số Dấu nhắc Lệnh mở ra và hiển thị dấu nhắc lệnh. Dấu nhắc lệnh là khu vực quý khách sẽ nhập các lệnh được mô tả trong quá trình dưới đây.

Bcầu 3: Di chuyển thỏng mục Windows 7 quý phái thư mục Win7 mới

Chú ý Lúc khách hàng nhập một hoặc nhiều lệnh ở dấu nhắc lệnh theo nghiệp vụ dưới đây và nhấn ENTER, khách hàng có thể nhận ra thông báo sau:


Nếu quý khách hàng tìm ra thông báo này, hãy đi tới bcầu tiếp theo trong phần này rồi nhập lệnh ở bcầu tiếp theo đó. Nhập các lệnh sau và nhấn ENTER sau mỗi lệnh:

C:Md Win7Move sầu Windows Win7WindowsMove "Program Files" "Win7Program Files"Move sầu Users Win7UsersAttrib –h –s –r ProgramDataMove sầu ProgramData Win7ProgramDataRd "Documents & Settings"

Bcầu 4: Sao chép nội dung hoặc di chuyển nội dung của thư mục Windows.old

Chú ý Khi quý khách nhập một hoặc nhiều lệnh ở dấu nhắc lệnh theo nghiệp vụ tiếp sau đây và nhấn ENTER, người mua hàng có thể tìm ra thông báo sau:


Nếu quý khách hàng tìm được thông báo này, hãy chuyển tới bước tiếp theo vào phần này rồi nhập lệnh theo bmong tiếp theo. Nhập các lệnh sau và nhấn ENTER sau mỗi lệnh:

move sầu /y c:Windows.oldWindows c:move /y "c:Windows.oldProgram Files" c:move sầu /y c:Windows.oldProgramData c:move /y c:Windows.oldUsers c:move sầu /y "c:Windows.oldDocuments & Settings" c:

Bước 5: Khôi phục cung khởi động mang lại cài để Windows trước đó

Nhập một vào các lệnh sau đây tại dấu nhắc lệnh, tuỳ theo trường hợp của bạn.Chú ý Trong các lệnh sau, D: thể hiện ổ đĩa DVD. Nếu ổ đĩa DVD trên máy tính được biểu thị bởi một chữ cái khác, chẳng hạn như E:, hãy sử dụng chữ cái đó vào lệnh.

lúc cài đặt Windows trước đó là Windows Server 2003, Windows XP.. hoặc mammasfigata.com Windows 2000Gõ lệnh tiếp sau đây, rồi nhấn ENTER:

D:ootootsect /nt52 c:

Lúc cài đặt Windows trcầu đó là Windows VistaGõ lệnh dưới đây, rồi nhấn ENTER:

D:ootootsect /nt60 c:

Bmong 6: Khôi phục tệp Boot.ini mang lại cài đặt Windows trmong đó của Windows XP. hoặc Windows 2000

Chú ý Làm theo thao tác này chỉ Lúc cài đặt trcầu đó là Windows XPhường. hoặc Windows 2000.Nhập các lệnh sau và nhấn ENTER sau mỗi lệnh:

Attrib –h –s –r boot.ini.savedCopy boot.ini.saved boot.ini

Bcầu 7: Đóng cửa sổ Dấu nhắc Lệnh rồi bấm Khởi động lại

Nhập lệnh dưới đây tại dấu nhắc lệnh rồi nhấn ENTER:

exit

Bấm Khởi động lại để khởi động lại máy tính.

Chú ý Sau Khi đã kiểm tra rằng Windows XP. vẫn hoạt động, bạn có thể xoá thỏng mục C:Win7 nếu ko cần tlỗi mục này để phục hồi dữ liệu. 

Tài nguyên ổn bổ sung

Cài để và cài để lại Windows 7http://windows.mammasfigata.com.com/vi-vn/Windows7/Installing-and-reinstalling-Windows-7Cài để Windows 7: thắc mắc thường gặp: Tôi có thể dỡ cài để Windows 7 không?http://windows.mammasfigata.com.com/vi-vn/Windows7/Installing-Windows-7-frequently-asked-questions