Khoảng cách giữa 2 điểm gần nhau nhất ngược pha

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

. Khoảng phương pháp giữa nhì điểm ngay gần nhau tuyệt nhất bên trên phương thơm Ox nhưng mà xấp xỉ của những bộ phận môi trường xung quanh trên kia lệch sóng nhau π/3 bằng

A. 20 cm

B.

Bạn đang xem: Khoảng cách giữa 2 điểm gần nhau nhất ngược pha

10cm

C.5centimet.

D.60cm.


*

Đáp án B

Độ lệch sóng của nhì điểm giải pháp nhau một khoảng d theo phương truyền sóng được tính


Một mối cung cấp sóng tất cả phương trình u = acos(10πt + π/2). Khoảng bí quyết giữa hai điểm gần nhau duy nhất trên phương truyền sóng cơ mà trên kia xấp xỉ của những bộ phận môi trường xung quanh lệch sóng nhau góc π/2 là 5m. Tốc độ truyền sóng là

A. v = 150m/s

B.v = 120m/s

C.v = 100m/s

D.v = 200m/s


Một mối cung cấp sóng cơ xê dịch cân bằng theo pmùi hương trình x = Acos(10πt + 0,5π) centimet. Khoảng bí quyết thân nhị điểm gần nhau tuyệt nhất bên trên pmùi hương truyền sóng nhưng tại đó giao động của bộ phận môi trường thiên nhiên lệch pha nhau 1200 là 3 m. Tốc độ truyền sóng là

A. 25 m/s

B. 75 m/s

C. 45 m/s

D. 50 m/s


Một sóng cơ có chu kì 1 s lan truyền trong một môi trường cùng với vận tốc trăng tròn cm/s. Khoảng biện pháp giữa nhị điểm ngay gần nhau độc nhất trên cùng phương truyền sóng cơ mà tại kia những bộ phận môi trường thiên nhiên xấp xỉ ngược trộn nhau là

A. 10 cm

B. 5 cm.

C. 10 cm.

D. 15 centimet.


Một sóng hình sin lan truyền bên trên trục Ox. Trên phương thơm truyền sóng, khoảng cách ngắn tốt nhất thân sợ điểm nhưng những,thành phần của môi trường thiên nhiên tại hai điểm đó dao động ngược trộn nhau là 0,4 m. Cách sóng của sóng này là

A. 0,4 m. B. 0,8 m. C. 0,4 cm. D. 0,8 centimet.


Cho các phát biểu sau về sóng cơ:

(a) Sóng dọc truyền vào một môi trường thiên nhiên thì phương thơm xấp xỉ của những thành phần môi trường thiên nhiên là phương trực tiếp đứng.

(b) Sóng cơ truyền vào hóa học rắn luôn luôn là sóng dọc.

(c) Sóng cơ truyền vào chất lỏng luôn luôn là sóng ngang.

(d) Tốc độ truyền sóng phụ thuộc vào bản chất môi trường truyền sóng.

(e) Cách sóng là khoảng cách giữa nhì điểm mà lại giao động trên hai đặc điểm này cùng pha.

(f) Bước sóng là khoảng cách giữa nhị điểm sát nhau duy nhất nhưng dao động tại hai điểm này cùng trộn.

(g) Những bộ phận của môi trường xung quanh trên thuộc 1 hướng truyền sóng cùng cách nhau một số nguim lần bước sóng thì dao động cùng pha.

Số tuyên bố đúng là:

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5


Lớp 12 Vật lý
1
0

Cho các phát biểu sau về sóng cơ:

(a) Sóng dọc truyền trong một môi trường thì phương xê dịch của các phần tử môi trường thiên nhiên là phương thẳng đứng.

(b) Sóng cơ truyền trong hóa học rắn luôn là sóng dọc.

(c) Sóng cơ truyền vào hóa học lỏng luôn là sóng ngang.

(d) Tốc độ truyền sóng phụ thuộc vào vào bản chất môi trường xung quanh truyền sóng.

(e) Cách sóng là khoảng cách giữa nhì điểm nhưng xấp xỉ tại nhị đặc điểm đó cùng trộn.

(f) Bước sóng là khoảng cách thân nhị điểm ngay gần nhau nhất mà lại dao động trên nhì điểm này thuộc trộn.

(g) Những thành phần của môi trường thiên nhiên trên cùng một hướng truyền sóng cùng giải pháp nhau một vài ngulặng lần bước sóng thì giao động thuộc trộn.

Số phát biểu đúng là:

A.

Xem thêm: Kiểm Tra Cứu Thông Tin Thuê Bao Cần Chuẩn Hóa Mobifone Và Viettel

2.

B. 3

C. 4.

D. 5.


Lớp 12 Vật lý
1
0

Cho các phát biểu sau về sóng cơ:

(a) Sóng dọc truyền vào một môi trường xung quanh thì pmùi hương xấp xỉ của các bộ phận môi trường thiên nhiên là phương thơm thẳng đứng.

(b) Sóng cơ truyền vào chất rắn luôn là sóng dọc.

(c) Sóng cơ truyền trong chất lỏng luôn luôn là sóng ngang.

(d) Tốc độ truyền sóng dựa vào vào bản chất môi trường truyền sóng.

(e) Cách sóng là khoảng cách giữa hai điểm nhưng xấp xỉ trên nhị điểm này cùng pha.

(f) Cách sóng là khoảng cách thân nhì điểm ngay gần nhau duy nhất nhưng dao động tại hai điểm này cùng pha.

(g) Những bộ phận của môi trường trên cùng 1 hướng truyền sóng và cách nhau một số trong những ngulặng lần bước sóng thì xấp xỉ cùng trộn.

Số phát biểu đúng là:

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5


Lớp 12 Vật lý
1
0

Cho các tuyên bố sau về sóng cơ:

(a) Sóng dọc truyền trong một môi trường xung quanh thì phương xấp xỉ của những thành phần môi trường thiên nhiên là pmùi hương thẳng đứng.

(b) Sóng cơ truyền vào hóa học rắn luôn là sóng dọc.

(c) Sóng cơ truyền trong chất lỏng luôn luôn là sóng ngang.

(d) Tốc độ truyền sóng phụ thuộc vào vào bản chất môi trường xung quanh truyền sóng.

(e) Cách sóng là khoảng cách thân hai điểm nhưng mà dao động tại nhị đặc điểm này cùng pha.

(f) Bước sóng là khoảng cách thân nhị điểm ngay sát nhau duy nhất cơ mà dao động tại nhị đặc điểm đó cùng trộn.

(g) Những bộ phận của môi trường thiên nhiên trên thuộc một hướng truyền sóng với bí quyết nhau một số trong những nguyên lần bước sóng thì xấp xỉ thuộc trộn.

Số tuyên bố đúng là:

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.


Lớp 12 Vật lý
1
0

khi nói về sóng cơ, phát biểu như thế nào sau đây là không đúng ?

A. Bước sóng là khoảng cách giữa nhì điểm ngay gần nhau độc nhất trên cùng một pmùi hương truyền sóng nhưng mà giao động trên hai điểm này ngược pha nhau.

B. Sóng .trong những số ấy những phần tử của môi trường xấp xỉ theo phương trùng với phương truyền sóng hotline là sóng dọc.

Xem thêm: Tốc Độ Xung Nhịp Cpu Là Gì ? Hiệu Năng Pc Chỉ Dựa Trên Tốc Độ Cpu

C. Tại từng điểm của môi trường có sóng truyền qua, biên độ của sóng là biên độ giao động của phần tử của môi trường.

D. Sóng trong những số ấy các thành phần của môi trường thiên nhiên giao động theo phương thơm vuông góc với phương thơm truyền sóng điện thoại tư vấn là sóng ngang


Lớp 12 Vật lý
1
0

Khoá học tập trên OLM của Đại học tập Sư phạm HN


Loading...

Khoá học tập bên trên OLM của Đại học Sư phạm HNChuyên mục: Kiến thức