Nhận xét đánh giá cán bộ công chức năm 2013

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vì - Hạnh phúc ----------------

Số: 54/2013/QĐ-UBND

Thành phố TP HCM, ngày 02 tháng 1hai năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC HÀNG NĂM

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Cnạp năng lượng cđọng Luật Tổ chức Hội đồng quần chúng. # với Ủy bandân chúng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cđọng Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11năm 2008;

Căn cứ đọng Luật Viên chức ngày 15 mon 11 năm 2010;

Căn uống cứ đọng Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng3 năm 2010 của nhà nước quy định về tuyển chọn dụng, sử dụng với làm chủ công chức;

Căn cứ đọng Nghị định số 29/2012/NĐ-CP. ngày 12 tháng4 năm 2012 của nhà nước về tuyển dụng, thực hiện cùng làm chủ viên chức;

Xét ý kiến đề xuất của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trìnhsố 925/TTr-SNV ngày 14 tháng 11 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Bạn đang xem: Nhận xét đánh giá cán bộ công chức năm 2013

Nay phát hành kèmtheo Quyết định này Quy định Đánh Giá, phân các loại cán bộ, công chức, viên chứchàng năm của Thành phố Sài Gòn.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực sau 10 ngày, Tính từ lúc ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn chống Ủyban dân chúng thành thị, Giám đốc Ssinh hoạt Nội vụ, Thủ trưởng các Snghỉ ngơi - Ban - ngànhđô thị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân những quận - huyện, Hội đồng member, TổngGiám đốc Tổng shop và Giám đốc shop Trách rưới nhiệm hữu hạn Một thành viên donhà nước cai quản sở hữu thuộc Ủy ban quần chúng thị trấn và các cơ sở, đối chọi vịbao gồm tương quan Chịu đựng trách rưới nhiệm thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận: - Nhỏng Điều 3; - Sở Nội vụ; - Cục Kiểm tra văn bạn dạng (Bộ Tư pháp); - Thường trực Thành ủy; - Thường trực HĐND. TP; - TTUB: CT, những PCT; - Các Ban Thành ủy; Đảng ủy Khối hận DC Đảng TP; - UBMTTQtoàn quốc. TPhường và các đoàn thể thành phố; - VPUB: Các PVP; những Phòng CV, TTCB; - Lưu:VT, (VX-Nh) H.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Lê Hoàng Quân

QUY ĐỊNH

ĐÁNHGIÁ, PHÂN LOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC HÀNG NĂM(Ban hành tất nhiên Quyết định số 54 /2013/QĐ-UBND ngày 02 mon 1hai năm 2013của Ủy ban quần chúng. # thành phố)

Cmùi hương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định vấn đề đánh giá, phân nhiều loại cán bộ, công chức,viên chức hàng năm trong những ban ngành hành thiết yếu từ bỏ thành thị mang đến quận - huyện;phường - xóm, thị trấn; trong số đơn vị sự nghiệp công lập cùng các Tổng chúng tôi,Cửa Hàng chúng tôi trách nát nhiệm hữu hạn một thành viên bởi vì Nhà nước làm chủ tải nằm trong Ủyban quần chúng tỉnh thành cai quản.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cán cỗ, công chức, viên chức thao tác làm việc trong cáccơ quan:

a) Cơ quan trình độ theo dụng cụ trên Điều 8, Điều9 của Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 mon 02 năm 2008 của Chính phủ và cơquan lại tương tự slàm việc nằm trong Ủy ban quần chúng đô thị (tiếp sau đây Điện thoại tư vấn bình thường là Sở);

b) Cơ quan tiền chuyên môn thuộc Ủy ban quần chúng. # quận -huyện theo phương pháp trên Điều 7, Điều 8 của Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04mon 02 năm 2008 của Chính phủ và Nghị định số 12/2010/NĐ-CPhường. ngày 26 mon 02năm 2010 của nhà nước (Call chung là cấp cho huyện).

2. Cán bộ, công chức, viên chức làm việc vào cácđơn vị chức năng sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban quần chúng. # thành phố; những đơn vị sựnghiệp công lập trực thuộc Ssống và các đơn vị chức năng sự nghiệp công lập trực nằm trong Ủyban quần chúng cấp thị trấn.

3. Cán bộ, công chức, viên chức thao tác làm việc tại những tổchức Hội tính chất thuộc tỉnh thành cùng được Ủy ban quần chúng đô thị giao biên chếthường niên.

4. Chủ tịch Hội đồng member, thành viên Hội đồngmember, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kiểm soátviên của Tổng công ty chúng tôi, Công ty trách nát nhiệm hữu hạn một member do Nhà nướccai quản cài thuộc Ủy ban quần chúng tỉnh thành quản lý;

5. Người được cử làm cho đại diện thay mặt nhà mua phần vốnNhà nước trên những doanh nghiệp lớn bao gồm vốn góp của Nhà nước (tiếp sau đây gọi là bạn đạidiện).

6. Cán cỗ chăm trách rưới, công chức phường - làng, thịtrấn.

Điều 3. Mục đích reviews cáncỗ, công chức, viên chức

1. Làm rõ điểm mạnh, điểm yếu, khía cạnh dạn dĩ, khía cạnh yếu ớt vềphđộ ẩm hóa học bao gồm trị, đạo đức, lối sinh sống, năng lượng, tác dụng công tác làm việc của cán bộ,công chức, viên chức.

2. Làm căn cứ tuyển chọn nhằm quy hướng, giảng dạy, bồichăm sóc, luân chuyển, điều hễ, bổ nhiệm, chỉ định lại, ra mắt ứng cử, miễnnhiệm, khen thưởng, kỷ hiện tượng với thực hiện chính sách, chính sách so với cán cỗ,công chức, viên chức.

Điều 4. Yêu cầu công tác làm việc đánhgiá cán cỗ, công chức, viên chức

1. Phải đảm bảo tính một cách khách quan, trọn vẹn, tính lịchsử cùng thay thể; bên trên cơ sở thực hiện tự phê bình với phê bình; triển khai nguyên ổn tắctriệu tập dân chủ; công khai minh bạch so với cán cỗ, công chức, viên chức được đánhgiá chỉ.

2. Phát huy không thiếu trách nhiệm của số đông với cánhân, rước tác dụng, ý tưởng sáng tạo, công dụng hoàn thành trách nhiệm làm thước đo trongReview cán bộ, công chức, viên chức.

Điều 5. Giải mê say từ ngữ

Trong Quy chế này, hầu như từ ngữ tiếp sau đây được hiểunhỏng sau:

1."Cấp tất cả thẩm quyền" là bầy lãnh đạohoặc tín đồ đứng đầu được giao quyền ra quyết định đối với chức danh cán cỗ theoquy định về phân cấp quản lý cán cỗ, công chức, viên chức.

2. "Người dẫn đầu trực tiếp" là bạn đượcthai, bổ nhiệm hoặc hướng dẫn và chỉ định giữ dịch vụ cấp trưởng vào cơ sở đơn vị nước, đơnvị sự nghiệp, Tổng Cửa Hàng chúng tôi, shop trách nát nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốnnhà nước, Shop chúng tôi cổ phần có trên 50% vốn nhà nước thẳng quản lý, giao việcđược cán bộ, công chức, viên chức.

3. "Tập thể lãnh đạo" là Ban Cán sự Đảng,Đảng đoàn, Ban Thường vụ quận - huyện ủy; chỉ huy những snghỉ ngơi - ban - ngành; Ủy bannhân dân quận - huyện; Ban Thường vụ Đảng ủy phường - xóm, thị xã.

4. "Cơ quan tiền ttê mê mưu về công tác làm việc cán bộ của cấpcó thẩm quyền" là ban ngành chuyên trách rưới làm công tác làm việc tổ chức triển khai cán cỗ của cáccơ quan bên nước, đơn vị chức năng sự nghiệp nhà nước, trực tiếp tmê mẩn mưu cho cung cấp bao gồm thẩmquyền quyết định so với công tác cán cỗ như: Phòng Tổ chức cán cỗ, Vnạp năng lượng phòng Sở,Phòng Hành bao gồm - Tổ chức, Phòng Nội vụ quận - huyện…).

5. "Đơn vị cơ sở" là chống, ban, bỏ ra viên,trung trung ương trực trực thuộc snghỉ ngơi - ban - ngành, quận - huyện với tương đương.

6. "Cấp ủy khu vực công tác" là chi ủy nơicán bộ, công chức sinch hoạt, công tác làm việc.

7. “Viên chức quản ngại lý” là tín đồ cầm đầu, cấp cho phó củangười cầm đầu những đơn vị sự nghiệp công lập.

8. “Viên chức lãnh đạo, cai quản cấp khoa - chống -ban” là tín đồ cầm đầu, cấp cho phó của người Tiên phong cung cấp khoa - phòng - ban làm việc cácđơn vị sự nghiệp công lập.

Chương 2.

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 6. Căn cđọng nhận xét cán cỗ,công chức, viên chức

1. Nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức (theochính sách của Luật Cán bộ, công chức với Luật Viên chức.

2. Chức trách rưới, trọng trách của cán cỗ, công chức, viênchức;

3. Tiêu chí Đánh Giá đối với từng chức vụ cán cỗ,công chức, viên chức.

4. Môi ngôi trường cùng ĐK cán bộ, công chức, viênchức triển khai trách nhiệm vào thời hạn tấn công giá;

5. Quy định về đạo đức nghề nghiệp công việc và nghề nghiệp, luật lệ ứng xửcủa cán bộ, công chức, viên chức;

6. Đối cùng với viên chức, không tính vấn đề thực hiện theo quyđịnh trên Khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều này, còn bắt buộc căn cứ vào câu hỏi thực hiện cáckhẳng định trong phù hợp đồng thao tác đã ký kết kết.

Điều 7. Nội dung review cán bộ,công chức, viên chức sản phẩm năm

1. Nội dung reviews cán bộ:

a) Lập ngôi trường, cách nhìn, tư tưởng thiết yếu trị; việcchấp hành chủ trương, mặt đường lối và quy chế, nguyên lý của Đảng; cơ chế, phápbiện pháp của Nhà nước;

b) Giữ gìn đạo đức nghề nghiệp cùng lối sống lành mạnh; tác phongvà lề lối làm việc; chống quan liêu, tsay mê nhũng, tiêu tốn lãng phí với phần lớn biểu hiệntiêu cực khác;

c) Năng lực lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiệntrách nhiệm biểu đạt nghỉ ngơi cân nặng, unique, quy trình, công dụng công việc; nấc độdứt nhiệm vụ của những tổ chức, phòng ban, đơn vị chức năng trực thuộc;

d) Tinh thần trách rưới nhiệm vào công tác; lòng tin,thể hiện thái độ Ship hàng nhân dân; chấp hành sự cắt cử của tổ chức; từ phê bình vàphê bình; cấu kết nội cỗ, kết hợp giỏi vào thực hiện nhiệm vụ;

đ) Kết trái triển khai trách nhiệm được giao; thời hạn,chất lượng, công dụng tmê mẩn mưu, khuyến cáo so với cung cấp bên trên về nghành nghề dịch vụ xuất xắc cơquan lại, đơn vị chức năng phụ trách; tinh thần học hành nâng cấp trình độ chuyên môn.

2. Nội dung nhận xét công chức:

a) Chấp hành con đường lối, nhà trương, cơ chế củaĐảng cùng pháp luật trong phòng nước;

b) Giữ gìn phẩm hóa học chủ yếu trị; đạo đức, lối sốnglành mạnh, tác phong với lề lối có tác dụng việc;

c) Năng lực, trình độ trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; tinhthần tiếp thu kiến thức nâng cấp trình độ;

d) Tiến độ và kết quả triển khai nhiệm vụ;

đ) Tinch thần trách nhiệm và kết hợp vào thực hiệnnhiệm vụ;

e) Thái độ Giao hàng quần chúng. #.

Bên cạnh đó, công chức lãnh đạo, làm chủ từ cấp cho chống -ban trnghỉ ngơi lên còn reviews theo các câu chữ sau: Kết trái hoạt động vui chơi của phòng ban,tổ chức, đơn vị chức năng được giao chỉ đạo, cai quản lý; Năng lực chỉ đạo, cai quản với nănglực tập hòa hợp, đoàn kết công chức.

3. Nội dung Review viên chức:

a) Chấp hành mặt đường lối, công ty trương, chính sách củaĐảng với pháp luật trong phòng nước;

b) Kết trái tiến hành công việc hoặc trách nhiệm theo hợpđồng thao tác đã ký kết kết được miêu tả nghỉ ngơi cân nặng, unique, kết quả, tiếnđộ tiến hành công việc;

c) Việc thực hiện phương tiện về đạo đức nghề nghiệp;

d) Tinh thần trách nát nhiệm, thái độ giao hàng nhân dân,niềm tin hợp tác và ký kết với người cùng cơ quan cùng việc thực hiện nội quy, quy tắc ứng xử củaviên chức;

đ) Tinc thần tiếp thu kiến thức cải thiện chuyên môn và việc thựchiện nay những nhiệm vụ không giống.

Trong khi, viên chức lãnh đạo, thống trị từ cấp phòng- ban trngơi nghỉ lên còn reviews theo các ngôn từ sau: Năng lực lãnh đạo, quản lý,quản lý và điều hành cùng tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ; Kết trái hoạt động của cơ quan, solo vịđược giao làm chủ, phú trách rưới.

Điều 8. Thđộ ẩm quyền, trách nhiệmthừa nhận xét, Review cán bộ, công chức, viên chức

1. Người cầm đầu thẳng Review cấp cho phó; đánhgiá cấp cho trưởng, cấp cho phó các đơn vị các đại lý (trường hợp có) cùng cán cỗ, công chức, viên chứcnằm trong quyền thống trị theo những nấc điều khoản tại Điều 11 của Quy chế này.

2. Cấp gồm thđộ ẩm quyền nhấn xét, Đánh Giá và kết luậnphân một số loại cán cỗ, công chức, viên chức theo các mức công cụ trên Điều 11 củaQuy chế này.

3. Bản thân cán cỗ, công chức, viên chức từ bỏ đánhgiá; cấp bao gồm thđộ ẩm quyền dấn xét, Reviews cán bộ, công chức, viên chức với phảiChịu trách nhiệm về văn bản nhấn xét, Đánh Giá của bản thân.

Điều 9. Trình từ bỏ nhận xét cán bộ,công chức

Việc Reviews cán bộ, công chức sau 01 (một) nămcông tác làm việc được thực hiện vào thời gian thời điểm cuối năm hoặc tự Lúc cán bộ, công chức đónhận trách nhiệm cho cuối năm (trước tuần thứ nhất của mon 12 mặt hàng năm) với theotrình từ sau:

1. Đối với cán bộ, công chức là người mở đầu cơquan lại, tổ chức triển khai, đơn vị, phòng - ban với tương đương:

a) Cán bộ, công chức trường đoản cú Review tác dụng công táctheo nhiệm vụ được giao và trường đoản cú nhận xét ưu, nhược điểm vào công tác (bằng vănbản) theo ngôn từ giải pháp trên Điều 7 của Quy chế này;

b) Tập thể cán cỗ, công chức (đối với chỉ huy cấpphòng - ban và tương đương) hoặc đàn cán cỗ, công chức chủ quản (đối vớichỉ đạo cung cấp sở - ban - ngành, quận - thị trấn và tương đương) thuộc thao tác trongđơn vị chức năng họp tmê mệt gia góp ý với cấp ủy nơi cán bộ, công chức công tác, sinch hoạtnhấn xét, góp ý. Ý con kiến góp ý được lập thành biên bạn dạng với trải qua tại cuộc họp;

c) Sở phận, chống - ban hoặc người được giao thammưu về công tác làm việc cán bộ, công chức của cơ quan, đơn vị chức năng tổng hợp những nhận xét,góp ý với khuyến cáo văn bản thừa nhận xét, review cán cỗ, công chức nhằm báo cáo cấptrên làm chủ cán cỗ, công chức đó cẩn thận, kết luận;

d) Căn cđọng vào tác dụng chấm dứt những nhiệm vụ đượcgiao những năm, bạn đứng đầu tư mạnh quan, tổ chức triển khai cấp trên làm chủ trực tiếp đánhgiá, đưa ra quyết định xếp một số loại cán bộ, công chức theo các mức giải pháp tại Điều 11 củaQuy chế này và thông báo mang đến công chức sau thời điểm xem thêm biên bạn dạng góp ý của tậpthể chỗ công chức chỉ đạo, cai quản thao tác.

2. Đối cùng với cán cỗ, công chức là cấp phó của người đứngđầu:

a) Cán cỗ, công chức từ bỏ review (bởi văn uống bản) kếttrái công tác theo trọng trách được giao;

b) Người đứng đầu cơ quan liêu sử dụng công chức nhậnquan tâm công dụng từ Review của cán cỗ, công chức; đánh giá những ưu, nhược điểmcủa công chức vào công tác làm việc, nhiệm vụ được phân công;

c) Tập thể cán bộ, công chức (đối với chỉ huy cấpphòng - ban cùng tương đương) hoặc bè bạn cán bộ, công chức chính yếu (đối vớichỉ huy cấp cho ssống - ban - ngành, quận - thị xã với tương đương) thuộc làm việc trongđơn vị họp tmê man gia góp ý với cung cấp ủy vị trí cán bộ, công chức công tác, sinh hoạtdìm xét, góp ý. Ý kiến góp ý được lập thành biên bạn dạng và thông qua tại cuộc họp;

d) Căn uống cứ đọng vào công dụng xong xuôi các nhiệm vụ đượcgiao trong những năm, tín đồ đứng đầu cơ quan liêu thực hiện công chức Tóm lại và quyết địnhxếp loại công chức tại cuộc họp Reviews công chức thường niên theo những nút quy địnhtại Điều 11 của Quy chế này cùng thông tin mang lại công chức sau thời điểm xem thêm biên bảngóp ý của bè bạn nơi công chức chỉ đạo, cai quản thao tác làm việc.

3. Đối với công chức ko duy trì chức vụ lãnh đạo, quảnlý:

a) Công chức từ bỏ Reviews hiệu quả công tác làm việc theo nhiệmvụ được giao với tự nhấn xét ưu, yếu điểm vào công tác (bằng văn uống bản) theo nộidung hiện tượng tại Điều 7 của Quy chế này;

b) Tập thể công chức thuộc thao tác làm việc làm việc chống - ban vàtương đương họp, dìm xét, góp ý. Ý kiến góp ý được lập thành biên phiên bản và thôngqua trên cuộc họp;

c) Tập thể chỉ đạo, thống trị phòng - ban cùng tươngđương địa điểm thực hiện thẳng công chức thừa nhận xem về công dụng từ review của côngchức, Đánh Giá các ưu, yếu điểm của công chức vào công tác;

d) Người Tiên phong phòng - ban với tương đương khu vực trựctiếp thực hiện công chức tóm lại và phân nhiều loại công chức theo các mức điều khoản tạiĐiều 11 của Quy chế này trên cuộc họp Đánh Giá công chức thường niên ở trong nhà -ban, đơn vị chức năng bản thân và gửi kết quả đánh giá đến lãnh đạo cấp cho bên trên.

4. Việc Review cán cỗ, công chức biệt phái đề nghị docơ sở sử dụng cán bộ, công chức tiến hành với gửi tài liệu review về cơ quancử biệt phái nhằm khuyến nghị thi đua - khen ttận hưởng với lưu giữ vào làm hồ sơ cán bộ, công chức.

Điều 10. Trình tự tiến công giáviên chức

Việc nhận xét viên chức sau 01 (một) năm công tácđược triển khai vào thời hạn thời điểm cuối năm hoặc tự Lúc viên chức đó dìm nhiệm vụxuất xắc ký kết hợp đồng thao tác với phòng ban, đơn vị chức năng sử dụng viên chức cho cuối năm(trước tuần thứ nhất của mon 12 sản phẩm năm) và theo trình trường đoản cú sau:

1. Đối với viên chức cai quản (Trưởng, Phó cung cấp phòng- ban - khoa, cơ quan, đơn vị chức năng cùng tương đương):

a) Viên chức từ bỏ Đánh Giá (bởi văn uống bản) kết quảcông tác làm việc theo trách nhiệm được giao và trường đoản cú nhấn xét ưu, yếu điểm trong công tác;

b) Tập thể khu vực viên chức làm chủ làm việc tổ chức họpcùng đóng góp ý kiến. Trường hợp viên chức làm chủ là fan mở màn và cấp phó củangười đứng đầu cơ quan, đơn vị thì chỉ tổ chức họp cùng lấy chủ ý góp sức củaviên chức cơ bản khu vực viên chức cai quản thao tác làm việc. Ý kiến góp ý được lập thànhbiên phiên bản cùng thông qua trên cuộc họp;

c) Người gồm thẩm quyền chỉ định chịu trách nhiệmReview, quyết định xếp các loại theo các nút lao lý trên Điều 11 của Quy chế nàyvà thông báo mang lại viên chức thống trị sau khoản thời gian tham khảo biên bản góp ý của tập thểđịa điểm viên chức quản lý làm việc.

2. Đối cùng với viên chức không duy trì dùng cho cai quản (kểkhắp cơ thể thao tác làm việc theo chế độ hợp đồng):

a) Viên chức trường đoản cú đánh giá (bởi văn bản) kết quảcông tác làm việc theo trách nhiệm được giao;

b) Tập thể viên chức thuộc thao tác làm việc tại các chống -ban hoặc đơn vị tổ chức triển khai họp và góp phần ý kiến. Ý con kiến góp ý được lập thànhbiên bạn dạng cùng thông qua trên cuộc họp;

c) Người đứng đầu cơ quan, đơn vị chức năng nhận xem về kếtquả từ Review của viên chức, đánh giá phần lớn ưu, điểm yếu của viên chứcvào công tác với đưa ra quyết định phân nhiều loại viên chức theo các nấc nguyên lý trên Điều11 của Quy chế này.

Điều 11. Phân một số loại, tấn công giácán cỗ, công chức, viên chức

Cnạp năng lượng cđọng vào hiệu quả review, phân một số loại cán bộ, côngchức, viên chức được áp dụng theo 04 nấc sau:

1. Cán bộ, công chức, viên chức chấm dứt xuất sắcnhiệm vụ (được Review trường đoản cú nút A trsinh hoạt lên, trong đó gồm ít nhất 4/6 nội dung đạtmức A+ so với cán cỗ, công chức cùng 3/5 câu chữ đạt tới A+ đối với viên chức).

Là những người ko vi phạm các nội dung tiến công giátheo từng các loại đối tượng người sử dụng trên Điều 7 của Quy chế này và bảo đảm an toàn một trong những cáctiêu chí sau:

a) Đối cùng với cán cỗ, công chức, viên chức chuyên môn,nghiệp vụ: Hoàn thành 100% cân nặng, đạt chất lượng, quá trình cùng hiệu quả côngviệc được giao; tất cả ý tưởng sáng tạo cách tân trong công việc được thủ trưởng cơ quan,đơn vị chức năng cai quản cán bộ, công chức, viên chức đó thừa nhận hoặc Thành phố, Sở -ngành sinh sống Trung ương công nhận.

b) Đối với cán bộ, công chức, viên chức cung cấp trưởng,cấp phó đơn vị chức năng cơ sở: cơ sở, đơn vị chức năng hoặc bộ phận được cắt cử prúc tráchxong xuôi 100% chỉ tiêu nhiệm vụ; tổ chức Đảng đạt trong trắng vững vàng bạo gan và cácđoàn thể của cơ sở, đơn vị chức năng, bộ phận đạt vững to gan lớn mật, xuất sắc đẹp.

c) Đối với cán cỗ, công chức, viên chức chỉ huy cấpbên trên đơn vị chức năng cơ sở: buộc phải bao gồm 100% đơn vị chức năng trực thuộc dứt trách nhiệm, trong đóbao gồm bên trên 70% đơn vị kết thúc tốt nhiệm vụ.

2. Cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệmvụ (được nhận xét tự nấc A trsống lên, trong đó gồm tối thiểu 2/6 câu chữ đạt tới A+đối với cán cỗ, công chức và 2/5 ngôn từ đạt tới mức A+ đối với viên chức).

Là những người không phạm luật các Điểm a, b nằm trong nộidung Reviews theo từng một số loại đối tượng trên Điều 7 Quy chế này với bảo đảm mộttrong các tiêu chuẩn sau:

a) Đối cùng với cán cỗ, công chức, viên chức chuyên môn,nghiệp vụ: Hoàn thành 100% trọng lượng, unique, tiến độ quá trình được giao.

b) Đối với cán bộ, công chức, viên chức cung cấp trưởng,cung cấp phó đơn vị chức năng cơ sở: cơ sở, đơn vị chức năng hoặc phần tử được cắt cử phú tráchngừng 100% tiêu chí nhiệm vụ; tổ chức triển khai Đảng và những đoàn thể của cơ quan,đơn vị, bộ phận đạt trong trắng vững mạnh bạo.

c) Đối với cán bộ, công chức, viên chức chỉ huy cấptrên đơn vị chức năng cơ sở: tất cả 90% đơn vị chức năng trực ở trong chấm dứt trọng trách, trong những số đó cóbên trên 50% đơn vị chức năng ngừng tốt trọng trách.

3. Cán cỗ, công chức dứt trách nhiệm cơ mà còngiảm bớt về năng lực (được nhận xét trường đoản cú nấc B trsinh hoạt lên, trong những số đó bao gồm tối thiểu 3/6 nộidung đạt mức A) và viên chức xong nhiệm vụ (được reviews trường đoản cú mức B trởlên, trong số ấy có tối thiểu 2/5 văn bản đạt tới mức A).

Là những người ko vi phạm luật các Điểm a, b ở trong nộidung review theo từng nhiều loại đối tượng người dùng tại Điều 7 Quy chế này và bảo vệ mộttrong số tiêu chí sau:

a) Đối cùng với cán bộ, công chức, viên chức chuyên môn,nghiệp vụ: Hoàn thành bên trên 80% cân nặng công việc được giao nhưng unique,giai đoạn các bước chưa đạt trải nghiệm.

b) Đối với cán cỗ, công chức, viên chức cấp trưởng,cấp cho phó đơn vị chức năng cơ sở: phòng ban, đơn vị, hoặc bộ phận được cắt cử phụ tráchchấm dứt trên 80% chỉ tiêu nhiệm vụ; tổ chức triển khai đảng và những đoàn thể của cơquan tiền, đơn vị chức năng, phần tử kết thúc trách nhiệm.

c) Đối cùng với cán cỗ, công chức, viên chức lãnh đạo cấpbên trên đơn vị chức năng cơ sở: có trên 70% đơn vị trực ở trong xong trọng trách.

4. Cán bộ, công chức, viên chức ko hoàn thànhnhiệm vụ là những người được Đánh Giá ở tầm mức B với nấc C hoặc tất cả những nút tấn công giáA, B nhưng lại cảm thấy không được số lượng để được nhận xét là công chức chấm dứt nhiệm vụmà lại còn tinh giảm về năng lực hay viên chức dứt nhiệm vụ.

Là bạn phạm luật các Điểm a hoặc Điểm b ở trong nộidung nhận xét theo từng các loại đối tượng tại Điều 7 của Quy chế này hoặc:

a) Đối với cán bộ, công chức, viên chức chuyên môn,nghiệp vụ: không chấm dứt khối lượng, quality các bước được giao (hoànthành quá trình ở tầm mức tự 80% trlàm việc xuống). Chất lượng, quy trình các bước ko đạtyêu cầu.

b) Đối với cán bộ, công chức, viên chức cấp trưởng,cung cấp phó đơn vị cơ sở: phòng ban, đơn vị hoặc bộ phận được cắt cử phú tráchkhông ngừng tiêu chí trách nhiệm hoặc tổ chức Đảng với các đoàn thể của cơquan liêu, đơn vị chức năng, phần tử được reviews yếu, kém nhẹm.

c) Đối với cán bộ, công chức, viên chức chỉ huy cấptrên đơn vị cơ sở: tất cả bên trên 30% đơn vị trực thuộc không chấm dứt trách nhiệm.

Điều 12. Thông báo và báo cáonội dung dìm xét, reviews cán bộ, công chức, viên chức

1. Người đứng đầu cơ quan liêu, đơn vị thông tin kết luậnthừa nhận xét, nhận xét, phân nhiều loại của cấp cho gồm thđộ ẩm quyền được cho cán bộ, công chức, viênchức được review biết.

Đối cùng với viên chức, ko kể Việc thông báo kết quảnhận xét, phân loại mang lại từng cá nhân, công dụng phân loại viên chức còn được côngkhai trong đơn vị sự nghiệp công lập. Nếu ko độc nhất vô nhị trí cùng với công dụng tiến công giávới phân các loại thì viên chức được quyền năng khiếu nằn nì lên cung cấp tất cả thđộ ẩm quyền xem xét,giải quyết và xử lý.

2. Đối với cán bộ, công chức, viên chức trực thuộc diệncung cấp bên trên thẳng quản lý đưa ra quyết định, chỉ huy ban ngành, đơn vị báo cáo bằngvăn bản về nội dung dìm xét, nhận xét cán cỗ của cung cấp bản thân lên cung cấp trên xemxét, kết luận.

Điều 13. Quyền bảo để ý kiếnvà xử lý khiếu nằn nì về Đánh Giá cán cỗ, công chức, viên chức

1. Cán bộ, công chức, viên chức gồm quyền trình bàychủ kiến, bảo giữ với report lên cấp bên trên thẳng đa số vấn đề ko tán thànhvề dấn xét, đánh giá so với bản thân bản thân tuy thế đề xuất chấp hành tóm lại, nhậnxét, Review của cấp có thẩm quyền.

2. lúc gồm năng khiếu nằn nì về Reviews cán bộ, công chức,viên chức thì cấp cho gồm thđộ ẩm quyền bao gồm trách nát nhiệm lưu ý, Tóm lại cùng thông báo(bằng văn uống bản) mang đến tín đồ năng khiếu nằn nì.

Điều 14. Quản lý hồ sơ, tài liệuReview cán cỗ, công chức, viên chức cùng thời hạn nộp báo cáo

1. Văn uống phiên bản dấn xét, nhận xét cán bộ, công chức,viên chức của fan đứng đầu tư mạnh quan liêu, đơn vị chức năng thống trị cán cỗ, công chức, viên chứccần gồm chữ cam kết của tín đồ Tiên phong hoặc một member thay mặt đại diện chỉ đạo với đónglốt của cơ quan, đơn vị kia.

2. Các văn phiên bản, hồ sơ, tài liệu về nhận xét, đánhgiá bán cán bộ, công chức, viên chức gồm những: phiên bản từ bỏ nhận xét, nhận xét của cán cỗ,công chức, viên chức; dìm xét, đánh giá của fan đứng đầu tư mạnh quan lại, tập thểchỉ huy, của cấp cho ủy, Ban Cán sự đảng, Đảng đoàn…; kết luận của ban ngành kiểmtra, tkhô nóng tra (ví như có) nên gửi cho cơ quan làm chủ cán cỗ nhằm lưu lại làm hồ sơ theophân cấp cai quản cán cỗ nlỗi sau:

a) Hồ sơ Reviews cán bộ, công chức, viên chức phường- làng, thị xã với Trưởng, Phó những chống - ban tương đương nghỉ ngơi quận - thị trấn trnghỉ ngơi xuốnggửi về Phòng Nội vụ quận - huyện để trực tiếp theo dõi, quản lý và report choSsống Nội vụ.

b) Hồ sơ review cán bộ, công chức, viên chức cấpTrưởng, Phó những chống - ban tương tự sống ssinh sống - ban - ngành thành thị trnghỉ ngơi xuốngvới công chức, viên chức các đơn vị trực ở trong sở - ban - ngành (trường hợp có) gửi vềPhòng Tổ chức cán cỗ hoặc Vnạp năng lượng phòng ssống - ban - ngành để trực tiếp theo dõi, quảnlý và report mang lại Snghỉ ngơi Nội vụ.

c) Hồ sơ reviews viên chức, nhân viên cấp dưới của cácdoanh nghiệp lớn bên nước (trừ các chức danh nêu trên điểm d của khoản 2 điều 14) gửivề Phòng Tổ chức-Hành chính hoặc Phòng Quản trị của những doanh nghiệp để trực tiếptheo dõi và quan sát, thống trị với report đến Ssinh sống Nội vụ.

d) Cán cỗ, công chức, viên chức giữ chức Chủ tịch,Phó Chủ tịch Ủy ban quần chúng quận - huyện; Giám đốc, Phó Giám đốc các sở - ban- ngành thành thị với tương đương; Chủ tịch Hội đồng thành viên, member Hộiđồng member, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kiểmsoát viên của những Tổng shop, Cửa Hàng chúng tôi trách nát nhiệm hữu hạn một thành viên doNhà nước cai quản sở hữu thuộc thành phố với tín đồ được cử có tác dụng đại diện thay mặt nhà ssống hữuphần vốn Nhà nước tại những công ty lớn gồm vốn góp của Nhà nước: hồ sơ gửi về SởNội vụ để trực tiếp theo dõi, thống trị cùng report mang đến Ủy ban quần chúng. # thị trấn.

3. Giám đốc các Slàm việc, Thủ trưởng những phòng ban, 1-1 vịtrực thuộc Ủy ban dân chúng tỉnh thành với các quận - thị xã nên hoàn tất việc tấn công giácán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị chức năng bản thân trước thời điểm ngày 01 mon 12thường niên với tổ chức giữ giàng tài liệu nhận xét (gồm phiếu reviews, biên bản họpReviews cán bộ, công chức, viên chức cùng những văn uống bạn dạng bao gồm liên quan) trong hồ nước sơcán bộ, công chức, viên chức theo dụng cụ. Đối cùng với các đại lý giáo dục cùng đào tạotiến hành vào dịp xong xuôi năm học tập.

4. Ngày 07 tháng 12 hàng năm các snghỉ ngơi, ban ngành, đơn vịtrực trực thuộc Ủy ban quần chúng. # thị thành với những quận - thị trấn gửi Bảng tổng phù hợp báocáo review cán bộ, công chức, viên chức (kể cả công dụng đánh giá, phân loạicán cỗ thống trị, thầy giáo, nhân viên cấp dưới hành chính) về Sngơi nghỉ Nội vụ nhằm theo dõi và quan sát, tổnghòa hợp report Ủy ban quần chúng. # thị thành với Bộ Nội vụ theo công cụ.

Điều 15. Chế độ khen ttận hưởng, kỷluật

Việc tiến hành chính sách khen thưởng trọn, không khen thưởngvà kỷ hiện tượng được thực hiện theo qui định trách rưới nhiệm trực thuộc về tín đồ đứng đầunhững ban ngành, đơn vị chức năng nlỗi sau:

1. Khen thưởng:

Cán bộ, công chức, viên chức với đồng đội cơ quan,đơn vị, chống - ban triển khai tốt chính sách report, review cán bộ, công chức,viên chức thường niên theo dụng cụ này được coi như xét, khen ttận hưởng theo luật.

2. Không khen thưởng:

a) Cán bộ, công chức, viên chức hoặc bầy cơquan liêu, đơn vị chức năng, phòng - ban ko tiến hành giỏi cơ chế báo cáo, Review cán cỗ,công chức, viên chức thường niên theo chính sách như: chưa hoàn thành Việc tiến công giácán cỗ, công chức, viên chức của cơ sở, đơn vị chức năng hoặc hoàn thành Việc tiến công giácán cỗ, công chức, viên chức của cơ sở, đơn vị chức năng mà lại nộp report chậm trễ so vớithời hạn quy định.

b) Người đứng đầu tư mạnh quan lại, đơn vị chức năng để xẩy ra xấu đi,tđắm đuối nhũng, năng khiếu khiếu nại, khiếu nằn nì một ngôn từ thuộc thẩm quyền mà lại không tồn tại biệnpháp hạn chế, xử lý nhằm kéo dài từ 0một năm trsinh hoạt lên.

c) Lãnh đạo cơ quan, đơn vị (bao gồm tín đồ dẫn đầu vàcung cấp phó của tín đồ đứng đầu) không hoàn thành nhiệm vụ kịp lúc hoặc hoàn thànhtrọng trách nhưng không ổn thời hạn thưởng thức của cấp trên do khinh suất được lãnhđạo Ủy ban nhân dân thành thị nhắc nhở bởi văn phiên bản tự 02 lần/0một năm trngơi nghỉ lên.

3. Kỷ luật:

a) Cán cỗ, công chức, viên chức hoặc đồng đội cơquan lại, đơn vị, phòng - ban ko thực hiện cơ chế report, Review cán bộ, côngchức, viên chức thường niên theo vẻ ngoài.

b) Cán cỗ, công chức, viên chức hoặc đàn cơ quan,đơn vị, phòng - ban kết thúc câu hỏi Reviews cán cỗ, công chức, viên chức củacơ sở, đơn vị chức năng dẫu vậy ko nộp báo cáo hoặc nộp đủng đỉnh đối với thời gian quy địnhvề cơ sở làm chủ trường đoản cú 0gấp đôi trở lên theo cắt cử thống trị hồ sơ tại Điều 14 củaQuy định này.

Cnạp năng lượng cứ đọng vào khoảng độ không nên phạm của cán cỗ, công chức,viên chức hoặc cộng đồng ban ngành, đơn vị làm chủ cán cỗ, công chức, viên chức, cơquan lại được giao cai quản cán cỗ, công chức, viên chức thành lập Hội đồng hoặctđam mê mưu đến cơ sở gồm thđộ ẩm quyền Thành lập Hội đồng kỷ nguyên tắc cán cỗ, công chức,viên chức theo phương tiện của quy định hiện nay hành.

Cmùi hương 3.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 16. Trách nát nhiệm thi hành

1. Giao Giám đốc Ssinh hoạt Nội vụ nhà trì, chịu đựng trách nát nhiệmtheo dõi, phối hợp với Ssinh hoạt Lao cồn - Thương thơm binch và Xã hội với Ủy ban Kiểm tra Đảngủy Khối hận kiểm tra, thống kê giám sát câu hỏi tiến hành của các ban ngành, đơn vị hàng năm vàđáp án các vướng mắc (ví như có) chính sách này nhằm tiến hành triển khai xuất sắc với địnhkỳ report tác dụng về Ủy ban dân chúng thị trấn theo khí cụ.

2. Giám đốc những Snghỉ ngơi, Thủ trưởng các phòng ban, solo vịtrực ở trong Ủy ban nhân dân thành phố, các Tổng Công ty, cửa hàng Trách rưới nhiệm hữuhạn một member vì chưng nhà nước quản lý thiết lập trực thuộc Ủy ban quần chúng. # thànhphố và Chủ tịch Ủy ban quần chúng quận - thị xã, phường - xã, thị trấn Chịu đựng tráchnhiệm triển khai cùng thực hiện tiến hành nghiêm Quy định này.

Xem thêm: Cách Kéo Mạng Từ Nhà Hàng Xóm Bằng Cách Nào? Sử Dụng “Chùa” Với Cách Câu Wifi Nhà Hàng Xóm

Trong quá trình tổ chức thực hiện ví như bao gồm vấn đềtạo ra, không hợp lý và phải chăng, Thủ trưởng những cơ sở, đơn vị đúng lúc phản nghịch hình ảnh về SởNội vụ nhằm tổng thích hợp cùng trình Ủy ban nhân dân thành thị lưu ý, đưa ra quyết định điềuchỉnh, bổ sung mang đến cân xứng./.

PHỤ LỤC

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC HÀNG NĂM(Kèm theo Mẫu số 01)

(Ban hành kèmtheo Quyết định số 54/2013/QĐ-UBND ngày 02 mon 12 năm 2013 của Ủy ban nhândân thành phố)

I. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC

1. Chấp hành đường lối, công ty trương, chế độ củaĐảng và luật pháp trong phòng nước:

Nêu rõ phiên bản thân cùng gia đình trong việc chấp hành đườnglối, công ty trương của Đảng; cơ chế, pháp luật của Nhà nước tốt hay là không xuất sắc,có gì vi phạm luật. Bản thân công chức gồm gương chủng loại trong câu hỏi chấp hành hay không?

2. Giữ gìn phẩm chất chủ yếu trị; đạo đức, lối sốnglành mạnh, tác phong với lề lối làm việc:

Nêu rõ bạn dạng thân tất cả tiến hành tốt hầu hết điều công chứckhông được làm. Quan hệ vào gia đình với quần bọn chúng xung quanh. Thực hiện tốtniềm tin từ bỏ phê bình và phê bình so với Đảng viên và quần chúng trên đơn vị (nếucông chức là Đảng viên). Không tđê mê nhũng, tiêu cực; tích cực phòng, kháng quanliêu, tđam mê nhũng, lãng phí. Thực hiện nay nhiệm vụ công dân địa điểm cư trú. Không để vợ(chồng), con, người thân tận dụng chức vụ của bản thân mình nhằm thu vén lợi ích cá thể.Có lối sinh sống, sinc hoạt an lành, giản dị và đơn giản, trung thực; tác phong lịch sự, vănminc và ý thức cấu kết nội bộ, mếm mộ trợ giúp cho nhau, kiến tạo tập thểvững dạn dĩ. Tích cực học tập cùng làm theo tnóng gương đạo đức Hồ Chí Minh; cửa hàng triệtvà ví dụ hóa những nhà trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng vào nghành, côngcâu hỏi được cắt cử phú trách nát.

3. Năng lực, trình độ chuyên môn trình độ, nghiệp vụ: thể hiệnsống cân nặng, unique, công dụng tiến hành các bước được giao; Tích cực họctập cải thiện chuyên môn chuyên môn nghiệp vụ, giải thích thiết yếu trị... ship hàng côngtác giỏi hơn.

- Trong năm vẫn từ học nâng cấp chuyên môn về lĩnh vựcgì? Đã tham gia rất nhiều lớp hướng dẫn nào?

- Thực hiện chính sách huấn luyện và giảng dạy, tu dưỡng phải hàngnăm theo hình thức tại Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 mon 3 năm 2010 củaChính phủ về huấn luyện, tu dưỡng công chức.

4. Tiến độ với kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Hoàn thành tốt nhiệm vụ, các bước được giao, bảo đảmchất lượng với đúng thời gian phép tắc. Cụ thể:

- Những công việc triển khai những năm. Những việcđang giải quyết đúng hạn;

các câu hỏi xử lý còn chậm rãi, gặp gỡ khó khăn hoặcchưa giải quyết.

- Những văn uống bản, planer, công trình, đề án, đềtài đã chủ trì biên soạn thảo hoặc tđam mê gia biên soạn thảo (nếu như có).

- Những đề xuất, sáng kiến được đồng ý, thực hiện.

- Giải quyết những đề xuất của cơ sở, người dân,cán cỗ, công chức, phòng ban, đơn vị chức năng đúng thời hạn, bảo vệ quality, tính linhhoạt lúc lời khuyên giải quyết và xử lý.

- Đảm bảo đúng số ngày thao tác trong thời gian (trừ cácngày ngủ Lễ, Tết, ngày phép, ngày đi công tác, ngày nghỉ ngơi theo cơ chế quy địnhcủa quy định tất cả tương quan cho cán bộ, công chức), đi công tác làm việc đại lý (phạt hiệnđầy đủ vụ việc tạo nên hoặc sống thọ, report lời khuyên giải quyết).

5. Tinh thần trách nát nhiệm cùng kết hợp vào thực hiệnnhiệm vụ:

Có tinh thần trách rưới nhiệm trong công tác làm việc cùng thực hiệntrang nghiêm Nội quy, Quy chế cơ quan. Thực hiện tại ý kiến chỉ huy của cấp cho trên.

Có mối quan hệ, phối kết hợp giỏi vào công tác làm việc giữacán bộ, công chức vào phòng ban với cùng với những đơn vị chức năng không giống trên niềm tin hợp tác và ký kết,đồng đẳng với chấp hành đúng Quy chế tổ chức với hoạt động vui chơi của phòng ban cùng quy địnhcủa lao lý.

6. Thái độ ship hàng nhân dân:

Có cách biểu hiện thanh lịch, hòa nhã đúng mực, tận tâm phụcvụ, lắng nghe ý kiến của tổ chức và công dân, giải quyết hồ sơ đúng cơ chế,không khiến phiền hậu hà, trở ngại cho người ý kiến đề nghị xử lý.

Dường như, công chức chỉ huy, thống trị trường đoản cú cung cấp phòng- ban cùng tương tự trở lên còn Đánh Giá theo các văn bản sau: Năng lực lãnhđạo, thống trị với năng lượng tập phù hợp, đoàn kết công chức. Kết trái buổi giao lưu của cơquan lại, tổ chức, đơn vị, phòng - ban được giao chỉ huy, làm chủ, phụ trách rưới.

II. Ý KIẾN CỦA TẬPhường THỂ ĐƠN VỊ

Ghi tóm tắt chủ ý góp phần của bè phái phòng -ban, ban ngành, đơn vị.

III. ĐÁNH GIÁ CỦA THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HOẶCTRƯỞNG CÁC PHÒNG - BAN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG

1. Phần này vì thủ trưởng thẳng reviews saulúc chứng kiến tận mắt bản từ bỏ Review của công chức và chủ ý của bạn hữu với sự quan sát và theo dõi củabản thân.

Ghi bắt tắt điểm mạnh, điểm yếu và nhấn xét theocác nấc vẻ ngoài.

2. Việc Đánh Giá được tính theo các nút (A+, A, B,C) sống từng nội dung luật rõ ràng.

3. Tổng vừa lòng xếp các loại công chức:

- Công chức chấm dứt xuất nhan sắc trọng trách là nhữngtín đồ đạt từ nấc A trở lên, trong những số đó tất cả tối thiểu 4/6 nội dung đạt tới A+.

- Công chức kết thúc tốt nhiệm vụ là đa số ngườiđạt từ bỏ nấc A trsống lên, trong số ấy tất cả ít nhất 2/6 câu chữ đạt tới A+.

- Công chức ngừng nhiệm vụ tuy nhiên còn hạn chế vềnăng lực là những người dân đạt từ bỏ nút B trlàm việc lên, trong những số đó có tối thiểu 3/6 nội dungđạt tới A.

- Công chức không kết thúc trách nhiệm là các ngườiđược review ở mức B và nút C hoặc gồm các mức A, B mà lại cảm thấy không được con số đểđược Review là Công chức hoàn thành trách nhiệm dẫu vậy còn giảm bớt về năng lượng.

* Một số vấn đề cần lưu ý Lúc Review cán cỗ, côngchức:

a) Công tác reviews cán bộ được thực hiện theo hướngdẫn reviews cán bộ và phiếu reviews cán bộ (nếu có) của Tổ chức Đảng cơ mà phảiđảm bảo đầy đủ các câu chữ Reviews cán cỗ theo phương pháp tầm thường của Ủy ban nhân dântỉnh thành. Bên cạnh đó còn cần để mắt tới, review vai trò, trách rưới nhiệm cán cỗ làtín đồ Tiên phong nghỉ ngơi các phòng ban, đơn vị trực thuộc thị thành.

b) Trường đúng theo Tổ chức Đảng (Thành ủy, Ban Tổ chứcThành ủy) không xây đắp mẫu mã phiếu đánh giá cán bộ thì phòng ban, đơn vị bao gồm đốitượng là cán bộ thực hiện Mẫu số 01 để áp dụng đến Việc review cán cỗ sản phẩm nămtheo từng câu chữ của chính sách này.

c) Cán cỗ, công chức có thời gian thao tác làm việc trongnăm trên cơ quan, đơn vị dưới 06 mon ko được coi như xét, Reviews đạt tới tốinhiều (A+) ngơi nghỉ ngôn từ số 4 của prúc lục này. Trừ ngôi trường đúng theo vào thời gian làm cho việccó sáng tạo độc đáo cải tiến các bước, bắt đầu gửi công tác trường đoản cú nơi khác về hoặc lậpthành tựu xuất sắc đẹp trọng trách được giao được Thủ trưởng phòng ban thừa nhận.

d) Không triển khai Việc Review đối với cán bộ,công chức ko bảo đảm an toàn thời hạn thao tác làm việc trong thời điểm như: xin ngủ phxay nhiều năm hạntự 06 tháng trsống lên vày lý do cá nhân; nghỉ ngơi trị bệnh dịch cả năm hoặc kéo dãn tự nămnày sang trọng năm khác; cán cỗ, công chức tất cả tổng thời hạn công tác bên dưới 03tháng/0một năm (tính cả thời gian công tác trên đơn vị cũ giả dụ là bạn mới chuyểncông tác tự nơi không giống về). Các trường đúng theo này vẫn tiến hành bài toán khai phiếu đánhgiá bán cán bộ, công chức theo mẫu mức sử dụng nhằm theo dõi và quan sát, cai quản hồ sơ cán cỗ nhưngko tổ chức kiểm điểm, Reviews thi đua - khen thưởng của năm. Trường hòa hợp đặcbiệt đề nghị Review đề xuất có ý kiến tuyệt nhất trí của Thành ủy hoặc Ủy ban nhân dânthị trấn.

…………………………………… (Tên cơ quan, 1-1 vị)

Mẫu số 1

PHIẾU ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC HÀNG NĂMNĂM ……………

Họ và thương hiệu công chức:

Ngày, mon, năm sinh:

Chức vụ:Ngạch men, bậc lương:

Đơn vị công tác:

I. TỰ NHẬN XÉT KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG RÈNLUYỆN:

1. Chấp hành đường lối, nhà trương, chế độ củaĐảng với lao lý của Nhà nước:

…………….................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

2. Giữ gìn phẩm chất bao gồm trị; đạo đức nghề nghiệp, lối sốnglành mạnh, tác phong với lề lối làm cho việc:

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

3. Năng lực, trình độ trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;lòng tin tiếp thu kiến thức cải thiện trình độ:

………….....................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

4. Tiến độ với hiệu quả thực hiện nhiệm vụ:

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

5. Tinc thần trách nát nhiệm với kết hợp vào thựchiện tại nhiệm vụ:

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

6. Thái độ phục vụ nhân dân:

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Cán bộ, công chức là chỉ đạo, cai quản từ cung cấp phòng- ban với tương đương trlàm việc lên (tất cả thông số phú cung cấp dịch vụ nói chung theo quy định)kiểm điểm, đánh giá thêm những nội dung sau:

Phần này sẽ không tiến hành để tính các mức đánhgiá chỉ A+, A, B, C nhưng có tác dụng cơ sở để cộng đồng cán cỗ, công chức cùng thao tác sống phòng,ban (ví như Cán bộ, công chức chức là cấp Trưởng, Phó các chống, ban...) hoặc tậpthể cán cỗ, công chức chủ quản thuộc thao tác ngơi nghỉ cơ sở, đơn vị chức năng (trường hợp cán bộ,công chức là cấp Trưởng, Phó các cơ sở, đơn vị chức năng...) có chủ ý review, góp ýtrước khi tổng thích hợp xếp nhiều loại công chức năm được cho cán bộ, công chức là chỉ huy, quảnlý.

a) Năng lực chỉ đạo, quản lý và năng lực tập thích hợp,liên minh cán bộ, công chức:

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

b) Kết quả buổi giao lưu của cơ sở, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng,phòng - ban cùng tương đương được giao lãnh đạo, thống trị, phú trách:

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

II. TỰ PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC: (Đánh vệt X vào 01vào 04 ô tương xứng dưới đây).

Hoàn thành xuất dung nhan nhiệm vụ

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Hoàn thành nhiệm vụ mà lại còn hạn chế về năng lực

Không chấm dứt nhiệm vụ

TPhường.HCM, ngày tháng năm Người từ bỏ dìm xét (Ký tên và ghi rõ bọn họ tên)

III. Ý KIẾN CỦA TẬP. THỂ ĐƠN VỊ:

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

IV. KẾT QUẢ TỔNG HỢP. ĐỂ XẾP.. LOẠI CÔNG CHỨC:

(Phần này vày Thủ trưởng thống trị trực tiếp ghi)

STT

Nội dung

Đạt nấc (A+, A, B, C)

Ghi chú

1

Chấp hành mặt đường lối, nhà trương, chính sách của Đảng với lao lý của Nhà nước

2

Giữ gìn phẩm chất bao gồm trị; đạo đức, lối sinh sống lành mạnh, tác phong và lề lối có tác dụng việc

3

Năng lực, trình độ trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

4

Tiến độ với hiệu quả thực hiện nhiệm vụ

5

Tinc thần trách rưới nhiệm với kết hợp trong triển khai nhiệm vụ

6

Thái độ giao hàng dân chúng.

Kết luận: Công chức ………………………………..….

TPhường.HCM, tháng ngày năm 20…. Thủ trưởng thẳng đánh giá (Ký tên, ghi rõ họ tên)

………………………………….. (Tên cơ quan, đối chọi vị) --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vày - Hạnh phúc ----------------

BẢNGTỔNG HỢPhường KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC HÀNG NĂM

NĂM …………………

Số TT

Họ cùng tên

Kết quả phân loại

Ghi chú

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Hoàn thành giỏi nhiệm vụ

Hoàn thành trọng trách nhưng lại còn tinh giảm về năng lực

Không hoàn thành nhiệm vụ

1

2

3

Thủ trưởng đơn vị chức năng (Ký thương hiệu, đóng dấu)

PHỤ LỤC

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC HÀNG NĂM(Kèm theo Mẫu số 1A)(Ban hành tất nhiên Quyết định số/2013/QĐ-UBND tháng ngày 1hai năm 2013 của Ủy bannhân dân thành phố)

I. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC

1. Chấp hành đường lối, nhà trương, chế độ củaĐảng và điều khoản trong phòng nước:

Nêu rõ bản thân và mái ấm gia đình vào vấn đề chấp hành đườnglối, nhà trương của Đảng; chế độ, lao lý của Nhà nước tốt hay không tốt,tất cả gì vi phạm. Bản thân viên chức tất cả gương mẫu mã trong Việc chấp hành tuyệt không?Viên chức gồm tiến hành xuất sắc phần nhiều điều viên chức không được thiết kế xuất xắc không?

2. Kết trái triển khai công việc hoặc trọng trách theo hợpđồng thao tác đã ký kết kết được biểu đạt nghỉ ngơi khối lượng, unique, tác dụng, tiếnđộ tiến hành công việc:

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, các bước được giao, bảo đảmquality cùng đúng thời hạn qui định. Cụ thể:

- Những quá trình thực hiện trong những năm. Những việcsẽ xử lý đúng hạn; rất nhiều bài toán giải quyết và xử lý còn chậm trễ hoặc không giải quyết.

- Những vnạp năng lượng bản, planer, công trình xây dựng, đề án, đềtài đã chủ trì biên soạn thảo hoặc ttê mê gia biên soạn thảo (trường hợp có).

- Những lời khuyên được đồng ý, tiến hành.

- Giải quyết các kiến nghị của bạn dân, cơ sở,đơn vị, quý khách hàng... đúng thời hạn, đảm bảo an toàn unique, tính linc hoạt khi đềxuất giải quyết.

- Bản thân tất cả vi phạm luật hợp đồng làm việc đã ký kết kết(giả dụ có) hay là không.

3. Việc triển khai công cụ về