Phân từ là gì

Lúc Này phân từ(V-ing) vàQuá khứ phân từ(V-ed) là nhì dạng đặc biệt quan trọng của đụng trường đoản cú vào tiếng Anh, đây cũng là phần ngữ phápkhiến lầm lẫn cho những người học. Bài viết ngày lúc này sẽ tổng đúng theo đầy đủ kiến thứccơ bạn dạng giúp chúng ta đangluyện thi toeicrất có thể đọc cùng có tác dụng tốt rộng dạng bài tâp về nhị hễ tự này.

Bạn đang xem: Phân từ là gì

TRUNG TÂM ANH NGỮ ATHENA:KHÓA HỌC TOEIC 0 - 500+ DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC!

*

1. Khái niệm

-Hiện tại phân từđó là động từ thêm đuôi "V-ing".Bây Giờ phân từnói một cách khác là danh hễ từ, được Ra đời bằng phương pháp thêm ”-ing” vào sau hễ trường đoản cú.

Ví dụ:

+ My job is boring.

+The film was disappointing. I expected it lớn be better.

-Quákhđọng phân từlà rượu cồn tự thêm đuôi ”-ed” (so với các hễ trường đoản cú tất cả nguyên tắc với các hễ từ bỏ nằm ở vị trí cột đồ vật 3 vào bảng liệt kê những động trường đoản cú bất quy tắc).

Ví dụ:

+ Everyone wassurprisedthat he passed the examination.

+It was quitesurprisingthat he passed the examination.

2. Cách sử dụng

2.1. Bây Giờ phân từ

-Bây Giờ phân từsử dụng trong những thì tiếp nối miêu tả hành vi vẫn xảy ra tại một thời điểm cố định như thì hiện thời tiếp tục, quá khứ đọng tiếp nối, tương lai tiếp tục, ngày nay dứt tiếp diễn, thừa khứ đọng hoàn thành tiếp diễn với tương lai hoàn thành tiếp diễn.

Ví dụ:She has beenworkingin this company for2 years.

(Cô ấy đang thao tác làm việc trong công ty này được hai năm.)

-Dùng làm chủ ngữ vào câu. (phương châm y như một danh từ bỏ.)

Ví dụ:Playingsocceris his hobby.

(Ckhá đá bóng là sở trường của anh ấy.)

-Dùng làm tân ngữ của động trường đoản cú.

Ví dụ:I hatebeingasked a lot of questions about my private life.

(Tôi không đam mê bị hỏi quá nhiều câu hỏi về cuộc sống đời thường riêng biệt tứ của mình.)

-Dùng làm tân ngữ của cụm giới từ bỏ.

Ví dụ:I’mlookingforward to lớn hearing from you.

(Tôi cực kỳ rét lòng hóng tin bạn.)

-Dùng như té ngữ của công ty ngữ.

Ví dụ:My hobby isplayingcomputer games.

(Sngơi nghỉ đam mê của tớ là chơi trò chơi bên trên máy vi tính.)

-Dùng như tính trường đoản cú trong câu.

Ví dụ: Thewalkingwomen is my mother.

(Người phụ nữ đã đi bộ là chị em tôi.)

-Dùng trong mệnh đề dục tình rút gọn gàng.

Ví dụ: She is the workerhavingthe best chất lượng.

(Cô ấy là nhân viêngiỏitốt nhất.)

*

2.2. Quá khứ đọng phân từ

-Quá khđọng phân từcần sử dụng trong những thì ngừng nhỏng hiện nay hoàn thành, vượt khứ đọng xong xuôi, tương lại hoàn thành.

Ví dụ:I haven’tvisitedto Ha Noi city for 2 years.

(Tôi đã không mang đến TP Hà Nội được 2 năm)

- Dùng nhỏng tính từ bỏ trong câu.

Ví dụ: Shelivedin an isolated village.

(Cô ấy sinh sống trong một ngôi làng khác biệt.)

- Dùng trong câu thụ động.

Ví dụ: The boy istaughthow khổng lồ play theguitar.

(Cậu bé được dạy dỗ cách chơi ghi ta.)

- Dùng vào mệnh đề dục tình rút ít gọn.

Ví dụ: I have read the novelwrittenby O’Henry.

(Tôi sẽ gọi tè tmáu dược viết bởiO’Henry.)

VIDEO PHÂN BIỆT PHÂN TỪ V_ING VÀ V_ED

ÔN THI TOEIC TOÀN DIỆN? ĐĂNG KÝ NGAY:KHÓA HỌC THÀNH THẠO NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT

3. Luyện tập

*

Dạng 1.Chọn giải đáp đúng

1. I lượt thích the film very much. It’s really (amazed/ amazing ).

2. It’s really ( terrifying / terrified) experience. I will never forget it.

3. I have sầu read a (fascinated/ fascinating ) book. It made me (surprised/ surprising) at the immigrants.

Xem thêm: Cách Nấu Cá Chép Om Dưa Ngon Như Ngoài Hàng, Cá Chép Om Dưa Cực Ngon Cho Ngày Mưa Rét

4. Some newcomers are easily (embarrassed/ embarrassing) when they can’t express themselves well in English.

5. During the first few years, many immigrants feel (hindering/ hindered) by their slow economic advancement.

6. Stephan felt (disappointed/ disappointing) very when his visa lớn the United States was denied.

7. They used khổng lồ go (fishing/ fished) together when they were young.

8. Many baseball players from the Dominican Republic are (excited/ exciting) when they are selected lớn play for a U.S. team.

9. (Got / Getting) stuông xã in the traffic, Sarah knew she was going to be late for work.

10. (Made / Making) in Japan, the car was on sale at a very competitive price.

Dạng 2.Hoàn thành câu bằng phương pháp nối 2 mệnh đề thực hiện V-ing hoặc V-ed.

1.A man was sitting next to me on the plane. I didn’t talk much to lớn hlặng.

=> I didn’t talk much to the _________________________

2.A xe taxi was taking us to lớn the airport. It broke down.

The_________________________

3.There’s a path at the end of this street. The path leeds to the river.

At the kết thúc of the street there’s a_________________________

4. A factory has just opened on the town. It employs 500 people.

A_________________________has just opened in the town.

5. The company sent me a brochure. It contained the information I needed.

The company sent me_________________________

6.A gate was damaged in the storm. It has now been repaired.

The gate_________________________ has now been repaired.

7. A number of suggestions were made at the meeting. Most of them were not very practical.

Most of the_________________________were not very practical.

8. Some painting was stolen from the museum. Most of them haven’t been found yet.

The_________________________ haven’t been found yet.

9.A man was arrested by the police. What was his name?

What was the name of_________________________ ?

10.A boy was injured in the accident. He was taken to lớn the hospital.

The boy_________________________

ĐÁP ÁN

Dạng 1.

1. amazing

2. terrifying

3. fascinating

4. embarrassed

5. hindered

6. disappointed

7. fishing

8. excited

9. getting

10. made

Dạng 2.

1.I didn’t talk much tothe man sitting next to lớn me on the plane.

2.The taxe taking us to the airport.

3. At the kết thúc of the street there’s a path leading khổng lồ the river.

4.A factory employing 500 people has just opened in the town.

5. The company sent mea brochue containing the information I needed.

6.The gatedamaged in the roomhas now been repaired.

7.Most of thesuggestions made museumwere not very practical.

8.The paintings stolen from the museumhaven’t been found yet.

Xem thêm: Hướng Dẫn Từ A Đến Z Dạng Bài Ngữ Âm (Phát Âm + Trọng Âm) Tiếng Anh Đề Thi Thpt Quốc Gia

9.What was the name ofthe man arrested by the police?

10.The boy injured in the accident was taken khổng lồ hospital.

Chúc các bạn học tốt!

ĐỌC THÊM TÀI LIỆU LUYỆN THI TOEIC, SƯU TẦM CÁC ĐỀ THI THỬ TOEIC, MẸO THI TOEIC:TẠI ĐÂY


Chuyên mục: Kiến thức