Phiếu đánh giá sáng kiến kinh nghiệm tiểu học

*

Nâng cao trách nát nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, năng lực đổi mới, sáng tạo ở trong phòng giáo; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, tài năng sống và làm việc cho học sinh
*

*

*

*

PHÒNG GD & ĐT HƯỚNG HÓA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

*
TRƯỜNG TH HƯỚNG PHÙNG   Độc lập – Tự vì – Hạnh phúc

*
 

Tải về!

Hướng Phùng, ngày thứ 8 tháng 4 .năm 2014

 

PHIẾU CHẤM ĐIỂM

VÀ XẾP. LOẠI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Năm học: 2013-2014

Tên sáng tạo độc đáo khiếp nghiệm:....................................................................................................

Bạn đang xem: Phiếu đánh giá sáng kiến kinh nghiệm tiểu học

.................................................................................................................................................

Tác giả:...............................................................Chức vụ:......................................

Tổ chăm môn:..............................................

STT

Yêu cầu

Tiêu chí tiến công giá

Điểm buổi tối đa

Điểm chấm

1

 

Cấu trúc

(1 điểm)

Tên đề tài tương xứng với đối tượng người dùng nghiên cứu và phân tích.

0,5

 

Phần msinh hoạt đầu; Nội dung; Kết luận

0,5

 

2

Tính khoa học

(2 điểm)

Đảm bảo đúng chuẩn khoa học: kỹ thuật cỗ môn; ý kiến tư tưởng; nhà trương con đường lối của đảng với công ty nước...

1

 

Có tính ngắn gọn xúc tích giữa các phần.

Xem thêm: Chuyện Cái 3 Vạn 9 Nghìn Là Gì ? Ba Vạn Chín Nghìn Là Gì

1

 

3

Tính sư phạm

(2,5 điểm)

Sử dụng và kết tốt những phương pháp phù hợp với đặc thù bộ môn. Trình bày dễ nắm bắt.

1,5

 

Kết hợp tốt những phương pháp sư phạm vào SKKN.

1

 

4

Phạm vi ứng dụng

(3,5 điểm)

Giải pháp, giải pháp thực hiện khả thi, tương xứng, sáng tạo.

1,5

 

cũng có thể áp dụng trong tổ

1

 

cũng có thể ứng dụng trong và quanh đó đơn vị trường

1

 

5

Tính thực tiễn

(1 điểm)

Sáng loài kiến mang đến tác dụng thiết thực, có giá trị thực tiễn cao.

1

 

Tổng cộng

10

 

Nhận xét:..................................................................................................................................

Xem thêm: Lãnh Đạo Và Quản Lý Và Lãnh Đạo Giống Và Khác Nhau Như Thế Nào ?

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Xếp loại:


Chuyên mục: Kiến thức