Tại sao bỏ phương pháp lifo

Lý vì chưng vày sao Last In First Out (LIFO) bị cnóng theo IFRS (XOM) - 2021 - Talkin go money

mammasfigata.comdeo Gái Gọi Giao hàng khách trên quán Karaoke ôm (Tháng Sáu 2021).
Bạn đang xem: Tại sao bỏ phương pháp lifo


*Xem thêm: Xiaomi Mi Note 3 - Đánh Giá Nhanh Xiaomi Redmi Note 3

Table Of Contents:
*Xem thêm: Nhân Tài Và Vấn Đề Đào Tạo Và Trọng Dụng Nhân Tài Ở Nước Ta Hiện Nay

Pmùi hương pháp định giá hàng tồn kho ở đầu cuối (LIFO), trong khi được có thể chấp nhận được theo Các phép tắc kế toán được chấp nhận thông thường của Hoa Kỳ (GAAP) bị cnóng theo Các tiêu chuẩn chỉnh báo cáo tài chính thế giới (IFRS). Theo những quy tắc IFRS được dựa trên các bề ngoài hơn là hướng dẫn đúng chuẩn, mammasfigata.comệc sử dụng LIFO bị cnóng bởi vì hầu như biến dị rất có thể xảy ra so với tài năng sinc lợi với báo cáo tài chính của công ty. Về bề ngoài, LIFO hoàn toàn có thể tạo nên sự lệch lạc mang đến thu nhập cá nhân ròng Khi Chi tiêu tăng lên, con số hàng tồn kho của LIFO dựa trên con số đã lạc hậu với lạc hậu, và mammasfigata.comệc thanh hao lý LIFO hoàn toàn có thể cung cấp cho các bên quản lý vô đạo đức nghề nghiệp phương tiện đi lại để tăng thu nhập cá nhân mang tạo.

Lợi nhuận thuần

LIFO dựa vào cách thức rằng sản phẩm tồn kho mới nhất được sở hữu sẽ là thành phầm thứ nhất được phân phối. Chúng ta hãy để mắt tới một ví dụ về đều ảnh hưởng của kế toán thù LIFO so với First-In-First-Out (FIFO) đối với một chủ thể đưa định, Công ty A:

Các giao dịch sản phẩm tồn kho A A

tại năm

Đơn vị mua

Chi tiêu cho mỗi đơn vị

Tổng giá thành Hàng tồn kho

Năm 1

1000

$ 1. 00

$ 1000

Năm 2

1000

$ 1. 15

1150 $

Năm lắp thêm 3

1000

$ 1. 20

$ 1200

Năm thiết bị 4

1000

$ 1. 25

$ 1250

Năm thiết bị 5

1000

$ 1. 30

1300 $

Bây giờ đồng hồ mang sử chủ thể A bán 3500 mẫu trong thời gian đồ vật 5 với cái giá 2 USD. 00 cho từng đơn vị chức năng.

Theo FIFO:

Doanh thu: 3500 x $ 2. 00 = $ 7, 000

Năm 1: 1000 x $ 1. 00 = 1000 USD

Năm 2: 1000 x 1 đô la. 15 = $ 1150

Năm đồ vật 3: 1000 X $ 1. trăng tròn = $ 1200

Năm sản phẩm công nghệ 4: 500 X $ 1. Giá trị mặt hàng tồn kho còn lại: $ 1925 (500 đơn vị từ năm trang bị 4 trsinh hoạt lên 1000 đơn vị so với năm trước) Giá trị của hàng tồn kho còn lại: $ 1925 (

Chuyên mục: Kiến thức