Thông Tư Đánh Giá Chênh Lệch Tỷ Giá

Hướng dẫn bình thường về tỷ giá bán hối đoái cùng chênh lệch tỷ giá chỉ đối hoái được giải đáp tại điều 69 – Tài khoản 413, Thông tứ 200/2014/TT-BTC nhỏng sau:

1. Quy định phổ biến về tỷ giá hối đoái và chênh lệch tỷ giá hối đoái

1.1.

Bạn đang xem: Thông tư đánh giá chênh lệch tỷ giá

Chênh lệch tỷ giá hối đoái là chênh lệch phát sinc từ việc trao đổi thiết thật hoặc quy đổi cùng một số lượng ngoại tệ sang trọng 1-1 vị tiền tệ kế toán theo tỷ giá hối đoái sự so sánh. Chênh lệch tỷ giá hối đoái chủ yếu phát sinch trong các trường hợp:

– Thực tế tải bán, trao đổi, thanh hao toán các nghiệp vụ ghê tế phát sinc bằng ngoại tệ vào kỳ (chênh lệch tỷ giá hối đoái đã thực hiện);

– Đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có cội ngoại tệ tại thời điểm lập Báo cáo tài chánh (chênh lệch tỷ giá hối đoái không thực hiện);

– Chuyển đổi Báo cáo tiền vàng được lập bằng ngoại tệ thanh lịch Đồng Việt Nam.

1.2. Các loại tỷ giá hối đoái (sau đây hiểu tắt là tỷ giá) sử dụng trong kế toán

Các doanh nghiệp có quy trình tởm tế phát sinch bằng ngoại tệ phải thực hiện ghi sổ kế toán và lập Báo cáo tiền bạc theo một đối kháng vị tiền tệ thống nhất là Đồng Việt Nam, hoặc đối kháng vị tiền tệ chính thức sử dụng vào kế toán. Việc quy đổi đồng ngoại tệ ra đồng Việt Nam phải căn uống cứ vào:

– Tỷ giá giao dịch thực tế;

– Tỷ giá ghi sổ kế toán.

Khi xác định nghĩa vụ thuế (kê khai, quyết toán và nộp thuế), doanh nghiệp thực hiện theo các quy định của pháp luật về thuế.


Dịch Vụ Thương Mại Kế toánQuảng Cáo

1.3. Ngulặng tắc xác định tỷ giá giao dịch thực tế:

a) Tỷ giá giao dịch thực tế đối với các giao dịch bằng ngoại tệ phát sinc trong kỳ:

– Tỷ giá giao dịch thiết thực khi mua bán ngoại tệ (hợp đồng sở hữu bán ngoại tệ giao ngay, hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng sau này, hợp đồng quyền chọn, hợp đồng hoán đổi): Là tỷ giá ký kết vào hợp đồng download, bán ngoại tệ giữa doanh nghiệp và ngân hàng thương mại;

– Trường hợp hợp đồng ko quy định tỷ giá tkhô cứng toán thì doanh nghiệp ghi sổ kế toán theo nguyên ổn tắc:

+ Tỷ giá giao dịch thiết thật Lúc góp vốn hoặc nhận vốn góp: Là tỷ giá mua ngoại tệ của ngân hàng địa điểm doanh nghiệp mở tài khoản để nhận vốn của nhà đầu tư tại ngày góp vốn;

+ Tỷ giá giao dịch thiết thật lúc ghi nhận nợ phải thu: Là tỷ giá tải của ngân hàng thương mại vị trí doanh nghiệp chỉ thị người tiêu dùng thanh khô toán tại thời điểm giao dịch phát sinh;

+ Tỷ giá giao dịch thiết thật khi ghi nhận nợ phải trả: Là tỷ giá bán của ngân hàng thương thơm mại địa điểm doanh nghiệp dự kiến giao dịch tại thời điểm giao dịch phát sinch.

+ Đối với các giao dịch cài sắm tài sản hoặc các khoản đưa ra phí được thanh khô toán tức thì bằng ngoại tệ (không qua các tài khoản phải trả), tỷ giá giao dịch thiết thật là tỷ giá cài của ngân hàng thương mại vị trí doanh nghiệp thực hiện tkhô cứng toán.

b) Tỷ giá giao dịch thiết thực lúc đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có cội ngoại tệ tại thời điểm lập Báo cáo tài chính: Là tỷ giá công bố của ngân hàng thương mại khu vực doanh nghiệp thường xulặng có giao dịch (vì doanh nghiệp tự lựa chọn) theo nguyên tắc:

– Tỷ giá giao dịch thực tế Lúc đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được phân loại là tài sản: Là tỷ giá mua ngoại tệ của ngân hàng tmùi hương mại vị trí doanh nghiệp thường xuim có giao dịch tại thời điểm lập Báo cáo tiền tài. Đối với các khoản ngoại tệ nhờ cất hộ ngân hàng thì tỷ giá thực tế Khi đánh giá lại là tỷ giá download của chính ngân hàng nơi doanh nghiệp mở tài khoản ngoại tệ.

– Tỷ giá giao dịch thiết thật Lúc đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có cội ngoại tệ được phân loại là nợ phải trả: Là tỷ giá bán ngoại tệ của ngân hàng thương thơm mại tại thời điểm lập Báo cáo tài chính;

– Các đối kháng vị vào tập đoàn được áp dụng bình thường một tỷ giá do chúng tôi mẹ quy định (phải đảm bảo sát với tỷ giá giao dịch thực tế) để đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có cội ngoại tệ phát sinch từ các giao dịch nội bộ.

1.4. Nguyên tắc xác định tỷ giá ghi sổ: Tỷ giá ghi sổ gồm: Tỷ giá ghi sổ thiết thật đích danh hoặc tỷ giá ghi sổ bình quân gia quyền di động (tỷ giá bình quân gia quyền sau từng lần nhập).

– Tỷ giá ghi sổ thiết thực đích danh: Là tỷ giá Khi thu hồi các khoản nợ phải thu, các khoản ký cược, ký quỹ hoặc tkhô nóng toán các khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ, được xác định theo tỷ giá tại thời điểm giao dịch phát sinch hoặc tại thời điểm đánh giá lại cuối kỳ của từng đối tượng.

– Tỷ giá ghi sổ bình quân gia quyền di động là tỷ giá được sử dụng tại bên Có tài khoản tiền lúc tkhô giòn toán tiền bằng ngoại tệ, được xác định bên trên cơ sở mang tổng quý giá được phản ánh tại mặt Nợ tài khoản tiền chia mang đến số lượng ngoại tệ thực có tại thời điểm tkhô nóng toán.


Hệ thống báo cáo tài bao gồm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

1.5. Nguyên tắc áp dụng tỷ giá vào kế toán

a) Khi phát sinc các giao dịch bằng ngoại tệ, tỷ giá giao dịch thiết thực tại thời điểm giao dịch phát sinh được sử dụng để quy đổi ra đồng tiền ghi sổ kế toán đối với:

– Các tài khoản phản ánh lợi nhuận, thu nhập khác. Riêng trường hợp bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ hoặc thu nhập có liên quan đến doanh thu nhận trước hoặc giao dịch nhận trước tiền bạc bạn thì lệch giá, thu nhập tương ứng với số tiền nhận trmong được áp dụng tỷ giá giao dịch thiết thực tại thời điểm nhận trmong của khách hàng (ko áp dụng theo tỷ giá giao dịch thiết thật tại thời điểm ghi nhận doanh thu, thu nhập).

Xem thêm: Cách Dùng Hàm If Trong Excel, Có Ví Dụ Hướng Dẫn Làm Hàm If, Hàm If Trong Excel: Cách Sử Dụng Đơn Giản

– Các tài khoản phản ánh bỏ ra phí tạo thành, marketing, chi phí khác. Riêng trường hợp phân vùng khoản bỏ ra phí trả trmong vào chi phí mang đến, kinh doanh vào kỳ thì bỏ ra phí được ghi nhận theo tỷ giá giao dịch thiết thực tại thời điểm trả trmong (ko áp dụng theo tỷ giá giao dịch thiết thực tại thời điểm ghi nhận chi phí).

– Các tài khoản phản ánh tài sản. Riêng trường hợp tài sản được download có liên quan đến giao dịch trả trước cho người bán thì giá trị tài sản tương ứng với số tiền trả trmong được áp dụng tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm trả trước cho người bán (không áp dụng theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm ghi nhận tài sản).

– Tài khoản loại vốn chủ sở hữu;

– Bên Nợ các TK phải thu; Bên Nợ các TK vốn bằng tiền; Bên Nợ các TK phải trả lúc phát sinh giao dịch trả trcầu tiền cho người bán.

– Bên Có các TK phải trả; Bên Có các TK phải thu Khi phát sinh giao dịch nhận trước tiền tài người mua;

b) Lúc phát sinh các giao dịch bằng ngoại tệ, tỷ giá ghi sổ thiết thật đích danh được sử dụng để quy đổi ra đồng tiền ghi sổ kế toán đối với các loại tài khoản sau:

– Bên Có các TK phải thu (ngoại trừ giao dịch nhận trước tiền giấy người mua); Bên Nợ TK phải thu Lúc tất toán khoản tiền nhận trcầu của khách hàng vì chưng đã chuyển giao mặt hàng, hàng hóa, TSCĐ, cung cấp dịch vụ, khối lượng được nghiệm thu; Bên Có các TK khoản ký cược, ký quỹ, đưa ra phí trả trước;

– Bên Nợ các TK phải trả (ngoại trừ giao dịch trả trmong tiền mang lại người bán); Bên Có TK phải trả Lúc tất toán khoản tiền ứng trcầu mang đến người bán vì đã tìm được mặt hàng, hàng hóa, TSCĐ, dịch vụ, nghiệm thu khối lượng.

– Trường hợp vào kỳ phát sinc nhiều khoản phải thu hoặc phải trả bằng ngoại tệ với cùng một đối tượng thì tỷ giá ghi sổ thực tế đích danh mang lại từng đối tượng được xác định bên trên cơ sở bình quân gia quyền di động của các giao dịch với đối tượng đó.

c) lúc thực hiện thanh toán bằng ngoại tệ, tỷ giá ghi sổ bình quân gia quyền di động được sử dụng để quy đổi ra đồng tiền ghi sổ kế toán ở bên Có các TK tiền.

1.6. Nguyên ổn tắc xác định các khoản mục tiền tệ có cội ngoại tệ: Là các tài sản được thu hồi bằng ngoại tệ hoặc các khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ. Các khoản mục tiền tệ có cội ngoại tệ có thể bao gồm:

a) Tiền mặt, các khoản tương tự tiền, tiền gửi có kỳ hạn bằng ngoại tệ;

b) Các khoản nợ phải thu, nợ phải trả có cội ngoại tệ, ngoại trừ:

– Các khoản trả trcầu mang đến người bán và các khoản chi phí trả trcầu bằng ngoại tệ. Trường hợp tại thời điểm lập báo cáo có bằng chứng chắc chắn về việc người bán không thể cung cấp hàng hoá, dịch vụ và doanh nghiệp sẽ phải nhận lại các khoản trả trước bằng ngoại tệ thì các khoản này được coi là các khoản mục tiền tệ có nơi bắt đầu ngoại tệ.

– Các khoản quý khách hàng trả tiền trmong và các khoản lợi nhuận nhận trcầu bằng ngoại tệ. Trường hợp tại thời điểm lập báo cáo có bằng chứng vững chắc về việc doanh nghiệp ko thể cung cấp hàng hoá, dịch vụ và sẽ phải trả lại các khoản nhận trcầu bằng ngoại tệ mang lại người mua hàng thì các khoản này được coi là các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ.

c) Các khoản đi vay, cho vay vốn dưới mọi hình thức được quyền thu hồi hoặc có nghĩa vụ hoàn trả bằng ngoại tệ.

d) Các khoản để cọc, ký cược, ký quỹ được quyền nhận lại bằng ngoại tệ; Các khoản nhận ký cược, ký quỹ phải hoàn trả bằng ngoại tệ.


*

Hướng dẫn bình thường về tỷ giá theo Thông bốn 200


2. Nguyên ổn tắc kế toán chênh lệch tỷ giá

a) Doanh nghiệp đồng thời phải theo dõi nguim tệ bên trên sổ kế toán đưa ra tiết các tài khoản: Tiền mặt, tiền gửi Ngân hàng, tiền đã chuyển, các khoản phải thu, các khoản phải trả.

b) Tất cả các khoản chênh lệch tỷ giá đều được phản ánh ngay vào doanh thu hoạt động tiền vàng (nếu lãi) hoặc đưa ra phí tiền tài (nếu lỗ) tại thời điểm phát sinch.Riêng khoản chênh lệch tỷ giá vào giai đoạn trmong hoạt động của các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có thực hiện dự án, công trình trọng điểm quốc gia gắn với nhiệm vụ ổn định gớm tế vĩ tế bào, bình an, quốc phòng được tập hợp, phản ánh trên TK 413 và được phân bố dần vào lệch giá hoạt động tiền tài hoặc chi phí tài chánh Lúc doanh nghiệp đi vào hoạt động theo nguim tắc:

– Khoản lỗ tỷ giá lũy kế vào giai đoạn trước hoạt động được phân vùng trực tiếp từ TK 413 vào chi phí tiền giấy, không thực hiện kết chuyển trải qua TK 242 – bỏ ra phí trả trước;

– Khoản lãi tỷ giá lũy kế vào giai đoạn trước hoạt động được phân vùng trực tiếp từ TK 413 vào lệch giá hoạt động tài chánh, không thực hiện kết chuyển thông qua TK 3387 – Doanh thu chưa thực hiện;

– Thời gian phân vùng thực hiện theo quy định của pháp luật đối với loại hình doanh nghiệp vày Nhà nmong nắm giữ 100% vốn điều lệ. Riêng số phân bổ khoản lỗ tỷ giá tối tgọi vào từng kỳ phải đảm bảo ko nhỏ hơn mức lợi nhuận trmong thuế trmong lúc phân vùng khoản lỗ tỷ giá (sau khi phân bổ lỗ tỷ giá, lợi nhuận trước thuế của báo cáo kết quả hoạt động marketing bằng không).

c) Doanh nghiệp phải đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có nơi bắt đầu ngoại tệ theo tỷ giá giao dịch thực tế tại toàn bộ các thời điểm lập Báo cáo tiền vàng theo quy định của pháp luật. Đối với các doanh nghiệp đã sử dụng công cụ tài chánh để dự phòng rủi ro hối đoái thì ko được đánh giá lại các khoản vay, nợ phải trả có nơi bắt đầu ngoại tệ đã sử dụng công cụ tiền của để dự phòng rủi ro hối đoái.

d) Doanh nghiệp ko được vốn hóa các khoản chênh lệch tỷ giá vào giá trị tài sản dở dang.