THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT LÀ GÌ

*

Tin tức và sự kiện
*
Thời sự
*

*

*

Ngày 16 mon 1hai năm 2015, Bộ Tài chủ yếu đang phát hành Thông bốn số 201/2015/TT-BTC về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi quan trọng đặc biệt của nước ta (thuế suất VKFTA) nhằm triển khai Hiệp định Tmùi hương mại tự do đất nước hình chữ S - Nước Hàn quá trình 2015-2018.

Bạn đang xem: Thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt là gì

Để được áp dụng thuế suất thuế VKFTA, hàng hóa nhập khẩu nên đáp ứng một cách đầy đủ các ĐK sau:

- Thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu tiên đặc biệt ban hành dĩ nhiên Thông tư này.

- Được nhập khẩu tự Hàn Quốc vào cả nước.

- Được vận động trực tiếp từ Nước Hàn vào VN theo luật pháp của Bộ Công Tmùi hương.

- Đáp ứng các phép tắc về xuất xứ sản phẩm & hàng hóa trong Hiệp định Tmùi hương mại tự do toàn quốc - Nước Hàn, gồm Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa KV (viết tắt là C/O KV) theo nguyên tắc của Sở Công Thương thơm.

Xem thêm: Tóm Tắt Của Hệ Thống Thông Tin Quản Lý Ueh, Tóm Tắt Của Hệ Thống Thông Tin Quản Lý

Hàng hóa từ khu vực phi thuế quan (của cả sản phẩm gia công) nhập vào vào thị trường trong nước và để được vận dụng thuế suất VKFTA buộc phải thuộc Biểu thuế nhập khẩu chiết khấu đặc trưng phát hành hẳn nhiên Thông tứ này cùng tất cả Giấy chứng nhận xuất xứ sản phẩm & hàng hóa VK (viết tắt là C/O VK) theo luật của Bộ Công Thương.

Hàng hóa GIC tái nhập khẩu về Hàn Quốc rồi xuất khẩu sang cả nước để được vận dụng thuế suất VKFTA của toàn quốc yêu cầu đáp ứng một cách đầy đủ những ĐK sau:

- Thuộc những sản phẩm hoàn toàn có thể hiện ký hiệu “GIC” tại cột “GIC” của Biểu thuế này;

- Được nhập vào cùng chuyên chở thẳng tự Hàn Quốc vào VN theo phương tiện của Bộ Công Thương;

- Đáp ứng các biện pháp về phép tắc xuất xứ đối với hàng hóa quan trọng đặc biệt theo Điều khoản 3.5, Chương thơm Quy tắc nguồn gốc với Quy trình cấp cho nguồn gốc xuất xứ trực thuộc Hiệp định Tmùi hương mại tự do cả nước - Hàn Quốc, có Giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ sản phẩm & hàng hóa KV (viết tắt là C/O KV) in mẫu chữ “Article 3.5” trên ô số 8 vị phòng ban Hải quan Hàn Quốc cấp theo quy định của Bộ Công Tmùi hương.

Thông tứ này còn có hiệu lực kể từ ngày đôi mươi tháng 12 năm 2015.

---------------

* là sản phẩm & hàng hóa cung ứng trên Khu công nghiệp Khai Thành trực thuộc khu vực Cộng hòa Dân công ty Nhân dân Triều Tiên.