Tra cứu thông tin nộp thuế nhập khẩu

*

You may be trying to lớn access this site from a secured browser on the VPS. Please enable scripts & reload this page.

Bạn đang xem: Tra cứu thông tin nộp thuế nhập khẩu


To navigate through the Ribbon, use standard browser navigation keys. To skip between groups, use Ctrl+LEFT or Ctrl+RIGHT. To jump khổng lồ the first Ribbon tab use Ctrl+<. To jump lớn the last selected commvà use Ctrl+>. To activate a comm&, use Enter.

Xem thêm: (Pdf) Tài Liệu Hướng Dẫn Selenium Cho Người Mới Bắt Đầu, Hướng Dẫn Sử Dụng Selenium


*
*

*

*

*

LỊCH LÀM VIỆC

*

 

Đ/c Nguyễn Tkhô hanh Bình – PCT trực Lãnh đạo.Đ/c Nguyễn Phước Việt Dũng – Cục trưởng, Đ/c Nguyễn Trường Giang -PCT tiếp Tổng Lãnh sự tiệm Hàn Quốc.         Thời gian: 09 giờ 00 phút.Địa điểm: Phòng tiếp dân.Thành phần: Đ/c Trung TP..TXNK (sẵn sàng nội dung), Đ/c Quế Tkhô giòn CVP.Đ/c Nguyễn Phước Việt Dũng - Cục trưởng thẳng dân.Đ/c Nguyễn Tkhô cứng Bình – PCT dự Hội nghị trực con đường xúc tiến đầu tư Ý.      Thời gian: 14 giờ 1/2 tiếng.Địa điểm: Trung trọng điểm Hội nghị với Triển lãm Tỉnh.Thành phần: Đ/c Trịnh Thanh khô TP.GSquốc lộ./.

Xem thêm: Tại Sao Trung Quốc Đàn Áp Pháp Luân Công, Cuộc Đàn Áp Pháp Luân Công

 

Nơi nhận:

- Các đ/vị (để biết và t/h);

- LĐ Cục;

- Lưu: VT, VP.

TL. CỤC TRƯỞNG

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Quế Thanh

 

 


STT Đơn vị Mã số thông tin tài khoản Kho bạc
1 Chi viên Hải quan Sóng Thần 7111-2995144 KBNN Dĩ An
2 Chi viên Hải quan tiền Kcông nhân Sóng Thần 7111-2995145 KBNN Dĩ An
3 Chi viên Hải quan lại KCN Mỹ Phước 7111-2995149 KBNN Bến Cát
4 Chi cục Hải quan QL hàng XNK kế bên KCN 7111-2995150 Phòng thanh toán giao dịch KBNN tỉnh Bình Dương
5 Chi viên Hải quan KCN toàn nước -Singapore 7111-2995147 KBNN Thuận An
6 Chi cục Hải quan liêu CK Cảng Tổng Hợp Bình Dương 7111-2995490 KBNN tỉnh giấc Bình Dương
7 Chi viên Kiểm tra sau thông quan 7111-2995151 Phòng thanh toán KBNN tỉnh giấc Bình Dương
8 Chi cục Hải quan tiền Kcông nhân Việt Hương 7111-2995148 KBNN Thuận An

Đường dây rét Ban Lãnh Đạo Cục Hải quan tiền thức giấc Bình Dương Bộ phận cung ứng nghệ thuật Chi cục Hải quan liêu Cửa khẩu Cảng Tổng Hợp Bình Dương Đội kiểm soát điều hành kháng buôn lậu Tổ Giải quyết vướng mắc ở trong Chi cục Hải quan không tính Kcông nhân Tổ Giải quyết vướng mắc trực thuộc Chi cục Hải quan lại Kcông nhân Việt Hương Tổ Giải quyết vướng mắc thuộc Đội TT sản phẩm & hàng hóa XNK Mỹ Phước Tổ Giải quyết vướng mắc trực thuộc Chi viên Hải quan liêu Kcông nhân VSIPhường Tổ Giải quyết vướng mắc thuộc Chi viên Hải quan liêu Sóng Thần Tổ Giải quyết vướng mắc nằm trong Chi viên Hải quan tiền KCN Sóng Thần Đầu mọt tương tác phối hợp thu NSNN Tổ phạt ngôn và báo tin báo chí Tổ Giải quyết vướng mắc nằm trong Cục thương chính Bình Dương Tổ hỗ trợ DVC trực tuyến đường Tổ xử lý vướng mắc - Chi viên HQ Thủ Dầu Một

Chuyên mục: Kiến thức