Verb pattern là gì

lúc luyện thi IELTS Grammar, họ cấp thiết làm lơ chủ đề ĐỘNG TỪ + CÁC MẪU ĐỘNG TỪ. Để biết CÁC MẪU ĐỘNG TỪ (to-V; -ing; preposition + -ing; V without to) đề cùa đến số đông gì sau đó 1 cồn từ bỏ thì bọn họ hãy cùng tìm hiểu nội dung bài viết dưới đây thôi!

*

– khi chúng ta áp dụng nhì đụng từ cùng mọi người trong nhà, hiệ tượng của cồn tự sản phẩm nhì nhờ vào vào đụng trường đoản cú trước tiên. Động tự sản phẩm công nghệ hai có thể là to-V, V ko to hoặc -ing.

Bạn đang xem: Verb pattern là gì

Đang xem: Verb pattern là gì

► NOTE: Nhiều hễ tự cũng rất có thể được theo sau vì mệnh đề that (ví dụ: recommover, suggest, tell)

1. V + to-V

– Một số động từ bỏ được theo sau trực tiếp do to-V cùng ko bắt buộc tân ngữ:

agreeaimappeararrangeattemptbe ablebe likely
claimdescidedeservefailhopelearnmanage
offerplanpromiserefuseseemtendtry

ex1: Was animal care something you always hoped khổng lồ do?

ex2: I decided khổng lồ do an animal management course during my last year at school.

– Một số hễ từ luôn được theo sau bởi vì một tân ngữ (O) + to-V:

adviseallowencourageforceget
persuaderemindteachtellwarn

ex1: This course has taught me to respect all animals and overcome my fears. (not This course has taught khổng lồ respect all animals)

ex2: I just told hyên khổng lồ be quiet.

– Get được thực hiện với cùng một tân ngữ (O) + to-V Khi nó có nghĩa là tmáu phục (persuade) hoặc có tác dụng, tiến hành (make):

ex: If you want to lớn get your teachers khổng lồ notice your work you should make sure you hand it in on time.

– Một số đụng trường đoản cú có thể được sử dụng gồm hoặc không có tân ngữ (O) + to-V:

askchoosedareexpecthelp
intendneedpreferpreparewant

ex1: I didn't want to lớn touch the snakes.

ex2: They wanted us to touch the snakes.

2. V (+ GIỚI TỪ) + -ing

– Một số cồn tự được theo sau vì -ing:

avoidapprove sầu ofcan't helpcan't standcarry onconsiderdenydon't mindenjoy
feel likefinishgive upimagineincludeinsist oninvolvekeepmention
mindpractiseput offrecommendresistsuggestthink of / about

ex1: I prefer dealing with the customers but I don't mind cleaning out the animals và feeding them.

ex2: We have sầu practised handling animals.

– Lúc một hễ trường đoản cú được theo sau bởi một giới trường đoản cú (NGOẠI TRỪ to) thì rượu cồn từ theo sau luôn luôn luôn là -ing:

ex: I was thinking about doing another course.

*

3. V + to-V hoặc -ing

– Một số rượu cồn từ được theo sau vày to-V hoặc -ing cùng với vô cùng ít sự khác biệt về ý nghĩa:

attemptbeginbothercontinuehate
likelovepreferstart

ex1: I have started working at a pet shop. (= I have sầu started khổng lồ work at a pet siêu thị.)

ex2: I like feeding the animals. (= I lượt thích lớn feed the animals.)

► NOTE: Would like / would love sầu / would prefer được theo sau bởi vì to-V:

ex1: I would really like khổng lồ work in either a zoo or a safari park.

ex2: I would prefer lớn stop studying for a while.

Xem thêm: Nâng Hạng Bằng B1 Là Gì ? Bằng B1 Lái Được Những Loại Xe Nào

– Một số đụng tự thỉnh thoảng gồm nghĩa khác lúc bọn chúng được theo sau vày to-V hoặc -ing.

forgetgo onneedrememberstoptry

*

V+ to-V+ -ing
go on

– Một hành vi theo sau đó 1 hành động khác:

ex: After university she went on khổng lồ get a job as a vet. (= she finished university and then she got a job as a vet)

– Một hành động được lặp đi tái diễn hoặc được tiếp tục:

ex: She went on talking even though the film had started. (= she continued talking)

remember

– quý khách lưu giữ trước Khi thực hiện hành động (Nhớ buộc phải làm cho gì):

ex: As long as you remember khổng lồ do what you've been told, it's fine.

(= 1 remember 2 bởi what you've sầu been told)

– Quý Khách nhớ sau Lúc triển khai hành động (Nhớ sẽ làm cho gì):

ex: I remember feeling really scared.

(= 1 I felt scared 2 I remembered that feeling)

forget

– Hành hễ đang không xẩy ra (Quên cần làm gì):

ex: I forgot lớn post my application size.

(= I didn't post it)

– Hành cồn đã xẩy ra (Quên vẫn làm cho gì):

ex: I will never forget meeting you that cold winter's day.

(= we did meet)

→ Hình thức này thường sinh hoạt câu phủ định.

stop

– Có hai hành động và hành động đầu tiên chấm dứt lại nhằm hành động sản phẩm nhị hoàn toàn có thể bước đầu (Dừng để triển khai gì):

ex: I stopped lớn ask the way.

(= I stopped và then I asked)

– Có một hành động tạm dừng (Dừng hẳn làm cho gì):

ex: I'm going lớn stop studying for a while.

try

– Nỗ lực để triển khai một chiếc nào đó. quý khách hàng rất có thể không luôn luôn luôn thành công xuất sắc (Cố nuốm làm cho gì):

ex: I try to lớn find out why he's barking.

– Thử nghiệm làm một chiếc nào đấy (Thử làm gì):

ex: She tried adding a bit more sugar but it still tasted horrible.

need

– Chủ ngữ của câu sẽ thực hiện hành động:

ex: I need to mend my jeans. (= I will mover them)

– Mang nghĩa bị động:

ex: My jeans need mending. (= we don't know who will mover them)

4. V + O + V without to

feelhearhelpletmakenoticeseewatch

Make với let luôn được theo sau vày một tân ngữ (O) + V without to:

ex1: They made us handle all kinds of animals including spiders & snakes.

ex2: They let us take it slowly.

► NOTE:

– Lúc make được sử dụng vào câu bị động, họ sử dụng to-V:

ex: I was made khổng lồ handle all kinds of animals including spiders and snakes.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Nhào Lộn Cơ Bản ( Lăng Ngiêng ), Hướng Dẫn Nhào Lộn Cơ Bản ( Lăng Ngiêng )

Help có thể được theo sau do một V hoặc V without to:

ex: The course helped me understand my own dog better. (= The course helped me to lớn understvà my own dog better.)

5. DẠNG PHỦ ĐỊNH

– Nếu chúng ta mong tạo cho hễ từ bỏ lắp thêm hai sống dạng phủ định, họ sử dụng not:


Chuyên mục: Kiến thức